Skip to main content

​Demokrati på riktigt!

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2017 10:00 CEST

Griniga Gubbar med sina brandgula västar har under tre år stått på Gustav Adolfs torg och manifesterat för demokrati. Vi representerar partiet Vägvalet och vill att resultatet (57%) från folkomröstningen om trängselskatten ska följas och att medborgarna ska få ett större inflytande på den förda politiken.

Folkomröstningar ska tas på allvar och respekteras. Vi har informerat om Västlänken, där det tydligt framgår att medborgarna inte fått vara delaktiga och kunnat påverka i ett beslut som i hög grad omvandlar Göteborgs stad och framtid. Vi vill ha demokrati på riktigt!

Det handlar om lokala frågor här i Göteborg som i hög utsträckning påverkar flertalet göteborgare.

På fredag har vi samlat några av eldsjälarna och en del av Vägvalets ledning så du kan möta oss och få veta mer om varför vi ställde oss på torget och har valt att fortsätta att stå här, vid en stolpe på Gustav Adolfs torg under tre års tid.

Vi berättar gärna om våra erfarenheter och om hur viktigt det är att det finns ett öra som lyssnar, också mellan valen.

Välkommen till

Vägvalets pressmöte
Fredag den 13 oktober
Kl 11.30
Gustav Adolfs torg vid en av stolparna vid busshållplatsen

(Vi är där mellan kl 11 och 13 som vanligt)

Presskontakt:

Claes Westberg
Partiledare, Vägvalet
Telefon: 0721-94 74 04

Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras vilja. Vi vill involvera medborgarna i den framtida politiken och har därför stort fokus på medborgarperspektivet. Målet är att medborgarens inflytande ska stärkas.

Vägvalet strävar efter att viktiga samhällsfunktioner som skola, äldreomsorg och barnomsorg ska vara likvärdiga oavsett var vi bor. Vi verkar även för att frågor avseende trafik, infrastruktur, kultur, miljö, stadsutveckling, företag, bostäder, arbete m.fl. återspeglar medborgarnas önskemål. Vår politik baseras på en god ekonomisk hushållning med medborgarnas skattemedel.

Vägvalet ska med demokratiska metoder driva de frågor som partiet företräder. Vi ska bilda opinion, vinna väljare och i praktisk politik förverkliga idéer enligt vår samhällssyn.