Skip to main content

Vägvalet anställer Catarina Pettersson som partiombudsman

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2015 07:00 CEST

Vägvalet anställer Catarina Pettersson som partiombudsman från och med 1 oktober. Partiombudsmannens har fått i uppdrag av styrelsen att arbeta med Vägvalets strategi och politik inför valet 2018. - Vi har fullt förtroende för att Catarina kommer att bidra positivt till partiets utveckling för att möta de utmaningar som partiet ställs inför valet 2018, säger Theo Papaioannou, partiledare.

- Det är ett hedrande uppdrag att få arbeta med att skapa intresse för Vägvalet och trygga ett fortsatt förtroende för vår politik. Göteborg behöver ett parti som lyssnar och vågar stå på deras sida, säger Catarina Pettersson.

Vägvalet är, till skillnad mot övriga partier, tvunget att finansiera denna tjänst med det partistöd som erhålls av Göteborg stad. Trots att Vägvalet samverkat med Martin Wannholt under beteckningen "Samverkande göteborgare" i enlighet med kommunallagen nekades man politiska sekreterare. Varje kommunalråd, i de andra partierna, har idag 4 politiska sekreterare till sitt förfogande utöver partistödet. 

Förvaltningsrätten har dock fastslagit att kommunstyrelsens beslut om att neka politiska sekreterare är olagligt och hardärmed hävt beslutet. Det återstår att se vad övriga partier ämnar göra och i väntan på detta anställs Catarina Pettersson med finansiering från partikassan istället för anställning av kommunen.

Presskontakt

Theo Papaioannou
Partiledare, Vägvalet

Tel. 0734-42 45 42
E-post: theo.papaioannou@vagvaletgbg.se

Catarina Pettersson
Partiombudsman

Tel. 0702-12 64 01
E-post: catarina.pettersson@vagvaletgbg.se

Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras vilja. Vi vill involvera medborgarna i den framtida politiken och har därför stort fokus på medborgarperspektivet. Målet är att medborgarens inflytande ska stärkas.

Vägvalet strävar efter att viktiga samhällsfunktioner som skola, äldreomsorg och barnomsorg ska vara likvärdiga oavsett var vi bor. Vi verkar även för att frågor avseende trafik, infrastruktur, kultur, miljö, stadsutveckling, företag, bostäder, arbete m.fl. återspeglar medborgarnas önskemål. Vår politik baseras på en god ekonomisk hushållning med medborgarnas skattemedel.

Vägvalet ska med demokratiska metoder driva de frågor som partiet företräder. Vi ska bilda opinion, vinna väljare och i praktisk politik förverkliga idéer enligt vår samhällssyn.