Skip to main content

Vägvalet kräver en extern kommission för granskning av Göteborgs Stad och dess bolag

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2011 07:00 CEST

Göteborg Stad genomlider en kris med mutskandaler och urspårad kontroll. Kommunstyrelsen med dess rödgröna majoritet har sedan mutor upptäckts inte lyckats genomföra en genomlysning av organisationen och skandalerna avlöser varandra. Vägvalet kräver därför nu handlingskraft för att få ordning på stadens problem och lämnar därför en motion om granskning av Göteborg Stad och dess bolag.

Vägvalet lämnar idag över en motion till kommunfullmäktige med följande förslag till beslut:

Att kommunstyrelsen tillsätter en extern oberoende kommission för att granska Göteborgs Stads

  • organisation 
  • kontrollfunktioner
  • interna rutiner
  • bolagsstruktur och dess påverkan på kontrollfunktionerna
  • bolagsstyrelser och dess arbetssätt samt ansvar
  • rutiner för att upprätta avtal med VD och förvaltningschefer
  • transparens och öppenhet
  • eventuella andra frågetecken som kommissionen kommer fram till

Den externa granskningen ska vara helt frikopplad från Göteborg Stad.

Att kommissionens granskningsrapport redovisas till Göteborgs fullmäktige.

Vägvalets förhoppning är att motionen får en snabb behandling.

Läs motionen i sin helhet i bifogat dokument.

Presskontakt:

Theo Papaioannou
Partiledare, Vägvalet

Tel. 0734-42 45 42
E-post: theo.papaioannou@vagvaletgbg.se

Vägvalets mål och syfte är att i första hand att häva beslutet om trängselskatter i Göteborg. Partiets främsta prioritering är frågor avseende trafik och infrastruktur.

Vägvalet ska med parlamentariska metoder driva de frågor som partiet företräder. Partiet ska bilda opinion, vinna väljare till partiet och i praktisk politik förverkliga idéer enligt partiets samhällssyn.

Vägvalet stödjer i övrigt alla förslag som syftar till att förbättra Västra Götalandsregionen och Göteborgs kommun och att tillskapa valfrihet för den enskilde medborgaren.

Bifogade filer

PDF-dokument