Skip to main content

Vägvalet lämnar ett alternativ till det Västsvenska paketet

Pressmeddelande   •   Sep 07, 2012 07:15 CEST

Genom att lyfta ur riskprojektet Västlänken kan det Västsvenska paketet bli bättre och finansieras utan trängselskatt. Med det alternativa paketet hanteras inpendlingen och delvis genomfartstrafiken. En viktig aspekt är att satsningarna löser problem i närtid. Paketets kostnad uppgår endast till ca 14 istället för 34 mdr, dvs 20 mdr mindre. Paketet skapar även ett förhandlingsutrymme med staten.

Alternativet innebär att Västlänken som är ett olönsamt projekt med stor risk tas bort helt och hållet. Detta ersätts istället med Västlänk 2021 etapp 1 (pendeltågsslinga ovan mark vid Centralstationen) och Göta Ringen (en västlig ringled). Motion för både Västlänk 2021 och Göta Ringen ligger redan idag hos kommunfullmäktige i väntan på behandling. Kollektivtrafikåtgärder och effektiva trafiksystem är idag dåligt beskrivet vad det ska leda till och omfördelas därför i paketet. Dessa bör vara satsningar som verkligen ger medborgaren möjlighet att frivilligt kunna ställa bilen. Kostnader för det alternativa paketet hamnar på ca 14 mdr kr istället för 34 mdr kr.

Detta innebär att finansiering via trängselskatt inte längre behövs. Även finansieringsposten gällande ökade markvärden tas bort då ingen riktigt egentligen kan förklara hur dessa värden ska räknas hem.

Staten som skulle satsa 17 mdr kr behöver nu endast satsa 12 mdr kr. Staten finansierar största delen i paketet men 5 miljarder kr billigare vilket medför ett nytt förhandlingsläge mellan parterna. Göteborg Stad och Västra Götalandsregionen och Region Halland (med)finansierar likt idag 1,25 mdr kr respektive 1 mdr kr. Totalt 14,25 mdr kr.

Det alternativa paketets kostnad bli 14,25 mdr kr med följande innehåll:

Marieholmstunnel - 4,2 mdr kr
Ny Göta älvbro - 2 mdr kr
Västlänk 2021 etapp 1 - 3 mdr kr
Göta Ringen - 1,2 mdr kr 
Kollektivtrafikåtgärder & effektiva trafiksystem - 3,85 mdr kr

Observera då att inte en enda skattehöjning tagits med i beräkningarna. 

Med Vägvalets alternativ har vi:

besparat göteborgarna trängselskatten
– hanterat inpendlingen
– delvis hanterat genomfartstrafiken
– eliminerat riskprojektet Västlänken
– satsningar som löser problem i närtid
– sparat 5 miljarder kr till staten
– ett paket som endast kostar ca 14 mdr kr som löser samma problem, d.v.s. ca 20 mdr kr billigare

För detaljerad förklaring se nedan dokument "Ett alternativ till det Västsvenska paketet".

Presskontakt:

Theo Papaioannou 
Partiledare, Vägvalet

Tel. 0734-42 45 42 
E-post: theo.papaioannou@vagvaletgbg.se

Vägvalets mål och syfte är att i första hand att häva beslutet om trängselskatter i Göteborg. Partiets främsta prioritering är frågor avseende trafik och infrastruktur.

Vägvalet ska med parlamentariska metoder driva de frågor som partiet företräder. Partiet ska bilda opinion, vinna väljare till partiet och i praktisk politik förverkliga idéer enligt partiets samhällssyn.

Vägvalet stödjer i övrigt alla förslag som syftar till att förbättra Västra Götalandsregionen och Göteborgs kommun och att tillskapa valfrihet för den enskilde medborgaren.