Skip to main content

Vägvalet lämnar yttrande gällande SOU 2013:13 Trängselskatt – delegation, sanktioner och utländska fordon

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2013 07:00 CET

Vägvalet lämnar yttrande gällande SOU 2013:13 Trängselskatt – delegation, sanktioner och utländska fordon. 

”Det var bara under medeltiden som ägarna till strategiska vägar kunde kräva ”vägavgifter” utan att leverera något mervärde eller annan tjänst tillbaka.”

Kommissionens vitbok

Vägvalet anser att beslutet om trängselskatt i Göteborg har tillkommit på felaktiga grunder och därför bör omprövas. Trängselskatt tas ut på genomfartslederna i strid mot förarbetena till lagstiftningen.

Betalningsområdet har blivit alldeles för stort, projekten i den nationella planen är alltför omfattande och finansieringen med trängselskatt riskerar att förstöra stadens ekonomiska förutsättningar.

Någon delegation till kommunen bör inte genomföras eftersom den ändå blir alltför begränsad till sitt innehåll.

Prövning för utländska fordon bör kunna genomföras i Förvaltningsrätten såväl i Göteborg som i Stockholm.

Avgiftsuttag på utländska fordon stämmer inte med Eurovinjettdirektivet.

Av utredningen att döma råder det stor osäkerhet om intäkterna då betalning från utländska fordonsägare bygger på frivillighet.

Läs hela yttrandet här eller i bifogat dokument.

Läs övriga yttranden som Vägvalet lämnat här.

Läs utredningen av Finansdepartementet här.

Presskontakt:

Theo Papaioannou 
Partiledare, Vägvalet

Tel. 0734-42 45 42 
E-post: theo.papaioannou@vagvaletgbg.se

Vägvalets mål och syfte är att i första hand att häva beslutet om trängselskatter i Göteborg. Partiets främsta prioritering är frågor avseende trafik och infrastruktur.

Vägvalet ska med parlamentariska metoder driva de frågor som partiet företräder. Partiet ska bilda opinion, vinna väljare till partiet och i praktisk politik förverkliga idéer enligt partiets samhällssyn.

Vägvalet stödjer i övrigt alla förslag som syftar till att förbättra Västra Götalandsregionen och Göteborgs kommun och att tillskapa valfrihet för den enskilde medborgaren.

Bifogade filer

PDF-dokument