Skip to main content

Pressmeddelanden 1 träff

Vägvalet lämnar interpellation angående uppföljning av den interna kontrollen

Pressmeddelanden   •   Nov 11, 2013 07:00 CET

Vägvalet skrev en motion i september 2011 där vi begärde att en extern oberoende kommission skulle granska Göteborgs Stad. Sedan dess har staden haft en granskningskommission som överlämnade sin rapport i somras 2013. Staden har även upprättat handlingsplaner, policys, riktlinjer etc.