Skip to main content

Taggar

Avfall och Återvinning

Vatten och Avlopp

Vakin Ledning

umeva 39 umeå 38 umeå vatten och avfall 25 vatten 23 Vatten och Avlopp 23 Avfall och Återvinning 18 avloppsrening 17 avloppsvatten 14 dricksvatten 13 återvinning 13 Vakin Ledning 11 farligt avfall 9 avfall sverige 7 avfall 7 vakin 5 återbruk 4 wateraid 4 biltvätt 3 miljöteknik 3 vattenpump 3 dagvatten 3 miljönär 3 second hand 2 export 2 svenskt vatten 2 västerbotten 2 world toilet day 2 tävling 2 återanvändning 2 skräp 2 upcycling 2 vattenstämman 2 hållbarhet 2 biltvättshjältar 2 matavfallsåtervinning 2 matavfall 2 världstoalettdagen 2 holmön 2 sopor 2 kemikalier 1 återvinningscentral 1 åvc 1 Sida 1 ICLD 1 sakab 1 allfa-utmärkelsen 1 avlopp 1 kungen 1 rent vatten 1 vattenveckan 1 sopkärl 1 vattenbar 1 Biståndsprojekt 1 sophämtning 1 återvinningscentraler 1 solvatten 1 kranvatten 1 bilvårdsprodukter 1 filmtävling 1 va-branschen 1 avfallsminimering 1 social hållbarhet 1 elavfall 1 sortering 1 rådhustorget 1 plockanalys 1 kadmium 1 grundvatten 1 konungen 1 matrester 1 avfallsteknik 1 matsvinn 1 vattenteknik 1 vattentank 1 avfettning 1 minska avfallet 1 matavfallsinsamling 1 world water day 1 förebygga avfall 1 tvätthall 1 ljuskällor 1 stadsbild 1 löptävling 1 regionalt samarbete 1 smart konsumtion 1 tavelsjö 1 pumpstation 1 stadsmiljöpris 1 soptunna 1 xi'an 1 Hållbar livsmiljö 1 uv-ljus 1 återvinningscentral holmsund 1 icld projekt 1 hållbara samhällen 1 konstnärsfärger 1 arkiktektur 1 öns avloppsreningsverk 1 ön 2050 1 bilschampo 1 toapapper 1 gasmotor 1 återvinning matavfall 1 vattenskydd 1 gatubrunnar 1 smutsig bil 1 tömning sopor 1 övertidsblockad 1 vattensverige 1 broparken 1 umeälven 1 laga 1 barn 9-12 1 arbetsmarknadsmässa 1 mitt vatten 1 friska vatten 1 älska din toa 1 hållbara system 1 avfallsbranschen 1 gaspanna 1 kunskapsexport 1 avfallsförebyggande 1 umeälvsloppet 1 integrerat miljösystem 1 hobbyfärg 1 miljönärvänlig 1 avfallsmängder 1 hissjö 1 Jämställdhet 1 rekrytering 1 energi 1 kina 1 kompetens 1 Demokrati 1 fritidsbåtar 1 konst 1 film 1 biogas 1 kortfilm 1 jobb 1 hyra 1 invigning 1 batterier 1 statistik 1 promenad 1 enskilda avlopp 1 integration 1 almedalen 1 mångfald 1 student 1 internationellt samarbete 1 stadsmiljö 1 toalett 1 vattenkvalitet 1 avfallshantering 1 låna 1 stafett 1 rötning 1 kretslopp 1 elektronik 1 vattenkran 1 Umeå kommun 1 avloppsvattenrening 1 världsvattendagen 1 skoltävling 1 rötslam 1 Visa alla taggar

Tag / dricksvatten

Skydd av Umeås livsviktiga grundvatten

Skydd av Umeås livsviktiga grundvatten

Pressmeddelanden   •   Jul 21, 2017 11:25 CEST

Efter en lång process för att fastställa skyddsområde för Umeås vattentäkt, grundvattnet i Vindelälvsåsen, togs beslut våren 2016. Ett år senare gäller så de nya reglerna för alla verksamheter inom området, nya som gamla. Information har skickats ut till alla boende för ökad kännedom om bl a hur olika kemiska produkter ska hanteras inom skyddsområdet.

Vakin anordnar seminarium i Almedalen

Pressmeddelanden   •   Jul 04, 2016 11:22 CEST

Under rubriken ”God vattenkvalité och hållbar livsmiljö i hela Sverige? Dags att ta kompetenssäkringen på allvar” anordnar Vakin tillsammans med branschorganisationen Svenskt Vatten ett seminarium i Almedalen. Seminariet äger rum tisdagen den 5 juni mellan klockan 14.00 – 15.00, i Trädgården, mellangatan 1 Visby.

Umeås dricksvatten extra säkert med UV-ljus

Umeås dricksvatten extra säkert med UV-ljus

Pressmeddelanden   •   Jul 06, 2015 08:00 CEST

Ett av UMEVAs viktigaste uppdrag är att se till att kunderna får ett rent och hälsosamt dricksvatten. I över 100 år har Vindelälvsåsen gett oss grundvatten av yppersta kvalitet. För att förebygga eventuella problem i dricksvattnet har UV-ljus monterats in som skyddsbarriär vid Forslunda Vattenverk.

Samarbete och förberedelser för Holmöns vatten

Pressmeddelanden   •   Jun 02, 2015 08:30 CEST

Inför sommarsäsongen 2015 har UMEVA samarbetat med olika aktörer på Holmön, i syfte att minska störningar i dricksvattenförsörjningen. Tillsammans skapas förutsättningar och rutiner för en säker vattenförsörjning på Holmön.

Elever i Umeå utmanas i vattenkunskap

Elever i Umeå utmanas i vattenkunskap

Pressmeddelanden   •   Mar 17, 2014 08:26 CET

Vatten är en icke-fråga för många vuxna. UMEVA, som är en del av den nationella satsningen Mitt Vatten, vill motverka att även nästa generation tar rent vatten för givet. Nu utmanar vi alla elever i årskurs 4-6 i Umeå i en nationell kretsloppstävling.

Mitt Vatten är ditt vatten!

Mitt Vatten är ditt vatten!

Pressmeddelanden   •   Okt 07, 2013 12:55 CEST

Vårt viktigaste livsmedel, vatten, finns varje dag i kranen hemma. När det har använts så renas det för att hålla våra bad- och fiskevatten friska. Trots att vattnet är så viktigt för oss är det i princip en "icke-fråga" och nu startar en kommunikationssatsning - Mitt Vatten - för att skapa ett personligt engagemang och öka medvetenheten i Sverige.

17 308 liter kranvatten har svalkat umeborna på torget i sommar

17 308 liter kranvatten har svalkat umeborna på torget i sommar

Pressmeddelanden   •   Sep 30, 2013 10:58 CEST

I sommar har 17 308 liter vatten från dricksvattenpumpen på Rådhustorget släckt umebornas törst. Pumpen, som med sin design ska väcka tanken på hur vattensituationen är även i andra delar av vår värld, tas idag bort för vintervila på frostfritt ställe.

Vattenvecka i Glashuset 11-17 maj

Vattenvecka i Glashuset 11-17 maj

Pressmeddelanden   •   Maj 10, 2013 08:21 CEST

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och även en del i våra vardagsbestyr, ger möjlighet till rekreation, industriell produktion, transport och vackra vyer. Omkring 500 branschfolk samlas nästa vecka i Umeå för att diskutera vattnets kretslopp och hållbarhet. Därför arrangerar UMEVA Vattenveckan i Glashuset för att fira vårt friska vatten med en mängd aktiviteter tillsammans med umeborna.

Tydligt var vatten finns att hämta

Tydligt var vatten finns att hämta

Nyheter   •   Okt 10, 2012 09:05 CEST

Att vara utan vatten - vårt viktigaste livsmedel - kan ställa till det ordentligt. Vid längre avbrott placeras därför UMEVAs dricksvattentankar ut på strategiska platser i berört område. Nyligen har alla tankar fräschats upp med tydlig märkning så de ska vara lätta att finna.

Vattenpump på torget gjorde succé - nu dags för vintervila

Vattenpump på torget gjorde succé - nu dags för vintervila

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2012 12:48 CEST

I fyra månader har Umeåborna haft tillgång till vårt fina dricksvatten på Rådhustorget. I början av juni invigdes en vattenpump som under sommaren gett möjlighet till såväl törstsläckande som handtvättande. Nu närmar sig vintern och pumpen tas in för vintervila men finns på plats igen när vårsolen värmer i maj!

Törstsläckare på Rådhustorget i Umeå

Törstsläckare på Rådhustorget i Umeå

Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2012 09:09 CEST

Intill Glashuset har UMEVA placerat en installation för att göra umeborna både stolta och glada. På lördag, 2 juni kl 12.30, invigs den – en vattenpump – med pompa och ståt. Nu blir det lätt att släcka törsten sommartid inne i stan! Tanken är att pumpen ska vara en symbol för ”livet via vatten” och uppmärksamma på vårt fina vatten här hemma, men också behovet av rent vatten runt om i världen.

UMEVA firar vårt friska vatten i Glashuset v 22

UMEVA firar vårt friska vatten i Glashuset v 22

Pressmeddelanden   •   Maj 27, 2012 22:50 CEST

Världen ser på Umeå med fascination och respekt i många avseenden och VATTNET är en viktig del ur såväl estetisk synpunkt som rekreations- och hälsoaspekt. Hela v 22 (28 maj-3 juni) firas Umeås vatten i Glashuset på Rådhustorget. Där vill UMEVA tacka kommunmedborgarna för att de värnar vårt vatten och berätta om allt möjligt som har med det att göra.

Dricksvatten till Holmön via vattenledning på havsbotten

Dricksvatten till Holmön via vattenledning på havsbotten

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2011 07:00 CEST

För bättre kvalitet på och tillgång till världens viktigaste livsmedel – vatten – dras en vattenledning från Ivarsboda till Holmön. Hela 10 000 meter av ledningen kommer att läggas på havets botten, vilket är ett arbete som kräver goda relationer med vädergudarna — det får nämligen inte blåsa så mycket! Förhoppningsvis kan invigning ske vid Visfestivalen, 29-31 juli.