Skip to main content

Kommunerna vill och kan ta ansvar för en ren välfärd

Nyhet   •   Mar 28, 2012 07:56 CEST

Helheten kräver att insamlingen av förpackningar och tidningar blir en del av kommunernas uppdrag. Då kan återvinningen öka. Helheten förutsätter att allt hushållsavfall samordnas genom kommunerna. Förslaget att verksamheternas hushållsavfall inte längre ska ingå i kommunernas ansvar skapar vare sig miljö- eller samhällsnytta. Det finns ingen anledning att rasera det som resten av världen vill kopiera.

Svensk avfallshantering har blivit en handelsvara. Från hela världen kommer folk för att se hur vi lyckas skapa nya material, energi och näring på ett miljöriktigt sätt av det som så många andra bara ser som ett problem. Kommunerna utgör en av grundpelarna i detta arbete, men ansvaret för avfallshanteringen är omtvistat. Rasera inte det som resten av världen vill kopiera, för kommunerna kan de är garanten för en ren välfärd.

Våra avfallslösningar har blivit ett högintressant område för export av miljöteknik. Även här i Sverige har man börjat förstå vilken resurs denna kompetens innebär. Handelsminister Ewa Björling sällar sig till skaran av beundrare. Hon har dessutom insett vad som står för framgången i denna invecklade branch: kommunerna.

I en intervju i branschtidningen Avfall och Miljö lyfter hon fram kommunernas centrala roll för att driva utvecklingen framåt. Kommunernas insatser utgör en viktig grund för möjligheten att exportera miljöteknik. ”Inte minst därför är det viktigt att vi även fortsättningsvis har en ledande avfallshantering och återvinning i Sverige”, säger Björling.

Den svenska modellen – helhetssynen på avfallshanteringen – är något som handelsministern gärna torgför internationellt. Denna insikt borde fler i regeringen och riksdagen ta del av. För det hon egentligen säger är att kommunerna har kompetensen att även fortsättningsvis ta hand om vårt avfall på ett effektivt och miljöriktigt sätt. I dag ifrågasätts kommunernas möjlighet att ta det breda ansvar som är nödvändigt. Den där helhetssynen, som handelsministern vill sälja till andra länder, riskerar att lösas upp. Insamlingen av förpackningar och tidningar samt av verksamheternas hushållsavfall är två exempel.

Förpackningar och tidningar, som producenterna ska samla in och återvinna, är en följetong av besvikelser med återvinningsstationer som är överfulla eller så glest placerade att många i praktiken lämnas utan möjlighet att återvinna. Och inte har vi sett att mängden förpackningar minskat, vilket var målet med producentansvaret. Helheten kräver att insamlingen av förpackningar och tidningar blir en del av kommunernas uppdrag. Då kan insamlingssystemet utvecklas och återvinningen öka.

Helheten förutsätter också att allt hushållsavfall samordnas genom kommunerna. Förslaget om frival – att verksamheternas hushållsavfall inte längre ska ingå i kommunernas ansvar – skapar vare sig miljö- eller samhällsnytta. Det finns ingen anledning att rasera det som resten av världen vill kopiera. För kommunerna kan. De är garanten för en ren välfärd.

Umeå vill fortsätta den goda samverkan med länets övriga kommuner samt fortsätta satsa på kompetens och fina anläggningar bland annat på Dåva industriområde. Detta för att ta vårt gemensamma ansvar och för att vara en naturlig förebild för omvärlden.

Åsa Ögren, styrelseledamot (S) i Avfall Sverige
Per-Erik Johansson, ordförande (S) UMEVA
Elisabeth Johansson, renhållningschef UMEVA
Tomas Blomqvist, vd UMEVA

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.