Skip to main content

5000 kr till Norsjöungdomar för film på tema laga, låna eller återanvänd

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2017 13:00 CEST

Lovisa Holmgren och Alma Berg från Norsjö tog hem priset på 5 000 kr för sin film "Miljönär".

I en tävling, anordnad av Samrådsgrupp Avfall i Västerbotten, söktes smarta, kluriga, spännande, roliga, enkla eller svåra kortfilmer på temat ”Laga, låna eller återanvänd – bli en Miljönär”. Helt enkelt tips om hur vi kan göra vår planet till ett mer hållbart ställe. Den är nu avgjord och fyra bidrag belönas, varav förstapriset går till

Lovisa Holmgren och Alma Berg från Norsjö.
– Det är jätteroligt att vårt kampanjtema laga, låna eller återanvänd har lockat fram så mycket kreativitet som finns i de här filmerna. Och det verkar ju som om budskapet har nått fram – det finns pengar att spara på att leva som en ”Miljönär”, säger Ingegerd Svantesson på Avfall Sverige.

Tekniska chefen i Norsjö kommun, Elin Andersson, är mycket stolt över budskapet som Lovisa och Alma lyckats föra fram och delade under fredagen ut priset på 5000 kr i en överraskningsceremoni på Norsjöskolan.

För att delta i tävlingen var kravet att man var bosatt i Västerbotten, i åldern mellan 13-30 år samt att filmerna fick vara max 59 sekunder. Filmerna kommer nu att spridas i sociala media för att uppmuntra fler till att bli Miljönärer.

Vinnande bidrag med juryutlåtande

1) MILJÖNÄR. Lovisa Holmgren och Alma Berg, Norsjö (5 000 kr)

En film som är supersmart och kommer att inspirera fler att bli Miljönärer. Filmen är rätt i tiden med karaktärer som man gärna vill se mer av, då den är charmig och använder klassikt komiska grepp. Tävlingsbidraget har ett helhetstänk för miljön och visar tydligt att man även vinner ekonomiskt på återbruk, återvinning och sparkfärd istället för bil!

2) Laga, låna eller återanvänd – bli en Miljönär. Jakob Nihlwing, Umeå (3 000 kr)

En fint animerad film med ett stilrent och tydligt budskap och fina detaljer. En film som passar bra i digitala kanaler och känns delningsbar.

3) Bli Miljönär – Från konservburk till kruka. Alekzandra Granath, Umeå (1 000 kr)

En mycket snygg film som också är tydlig och smart. Det är en film som konkret visar hur vi kan återbruka använda saker och skulle fungera som en serie med olika tema. Tutorials används flitigt i digitala kanaler och den här filmen passar in perfekt. Proffsigt utfört med fina animerade element. Ger en härlig stämning och inspirerar till återbruk i hemmet!

4) Mia, en Miljönär. Alexander Hansson, Skellefteå (1 000 kr)

Handritad animerad film med hjärta och ett fint budskap. Den lämnar oss med en tankar om personer som man håller av.

Märkningen Miljönär-vänlig
Branschorganisationen Avfall Sverige har tagit fram en märkning som används av kommuner för att inspirera till hållbar konsumtion. Genom kampanjen och hemsidan www.miljönär.se uppmärksammas alla som gör det möjligt att laga, låna, återanvända, eller att på annat sätt minska avfallet. Där finns också en karta som visar verksamheter i Sverige som har fått märkningen.

Jury
Pristagarna har utsetts av en jury som bestått av Simon Öhman Jönsson, filmbolaget Pixelera, Ingegerd Svantesson, Avfall Sverige, samt tre kommunikatörer som representerar Samrådsgrupp Avfall; Anette Hedman (Lycksele), Katarina Bergsten (Skellefteå) och Simone Andersson (Umeå).

Samrådsgrupp Avfall
Samrådsgrupp Avfall är ett nätverk, under Region Västerbotten, som består av personer från alla kommuner, som på olika sätt arbetar med miljö- och avfallsfrågor. Nätverket deltar i kampanjen ”Bli Miljönärvänlig”, initierad Avfall Sverige, och denna tävling är en del i satsningen för ett hållbart län.

Vi på Vakin har uppdraget att sköta en grundläggande och absolut nödvändig service för alla medborgare – den att ha rent vatten, bra avloppsrening och effektiv avfallshantering.

I ett modernt samhälle är det självklart att ha tillgång till friskt dricksvatten i kranarna. Likaså att kunna duscha, bada, tvätta, diska och bli av med sitt avfall på ett enkelt sätt. I själva verket ligger hårt arbete, stor kompetens och många års erfarenhet bakom att våra kunder har tillgång till ett fantastiskt gott och bra kranvatten och att de kan spola i toaletten utan att vara orolig för miljön. Likaså att det går lätt att sortera avfallet och vara säker på att det tas om hand på ett miljöriktigt sätt - oavsett om det återanvänds, återvinns, går till energiutvinning eller deponeras.

Vår uppgift är alltså att förse medborgarna i Umeå och Vindelns kommun med ett gott och högkvalitativt dricksvatten samt att hantera hushållens avfallsprodukter, såväl avloppsvatten som fast avfall och återvinningsmaterial — allt med miljön i fokus.

Verksamheten bedrivs inom avdelningarna, Vatten & Avlopp samt Avfall & Återvinning. Bolaget bildades i Umeå kommun 1 januari 2000 och 1 januari 2016 slogs Vindeln och Umeås VA- och avfallsverksamheter tillsammans i bolaget VAKIN, Vatten- och Avfallskompetens i Norr AB. Inom Vakin arbetar 125 personer. 2014 var omsättningen 284 miljoner kronor. Verksamheten är taxefinansierad och taxorna är enligt lag baserade på självkostnadsprincipen.

Vakin ägs gemensamt av Umeå och Vindelns kommun.

Tillsammans. För en hållbar livsmiljö.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy