Skip to main content

Alla hushåll i kommunen har nu erbjudits matavfallssortering

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2013 12:30 CEST

Den 1 juni inleddes sista etappen i arbetet med att införa separat utsortering av matavfall till alla fastighetsägare på kommunens landsbygd. I denna etapp är det 3 000 hushåll i byarna söder om Umeälven som får denna möjlighet till förändring i sophämtningen. I och med detta har samtliga fastighetsägare i kommunen möjlighet att sortera sitt matavfall.

I Umeå kommun är utsortering av matavfall inte ett krav, utan alla fastighetsägare ges en valmöjlighet. Man erbjuds tre alternativ, utsortering av matavfall i brunt kärl, hemkompostering samt att mot en miljöavgift fortsätta med blandat avfall i grönt kärl.

- Vi påbörjade arbetet med utsortering av matavfall hösten 2007 och har successivt betat av stadsdel för stadsdel, säger Bengt Ivan Lindgren, chef för sektionen Hushållsavfall på Umeva. I och med denna sista etapp har nu samtliga fastighetsägare i hela kommunen, såväl villaägare som ägare av flerfamiljsfastigheter, fått möjlighet att välja hur de vill hantera sitt matavfall.

Ser man till hela kommunen har ungefär 70 procent av villaägarna valt att återvinna matavfallet, antingen genom utsortering i bruna tunnan eller genom hemkompostering. Motsvarande siffra för ägare av flerfamiljshus är 60 procent. Vissa skillnader finns mellan tätort och landsbygd, på landsbygden är det större andel som väljer hemkompostering jämfört med i tätorter.

Under 2012 samlades det in ungefär 2 400 ton matavfall eller 21 kg per invånare. Under 2007, när vi påbörjade utbyggnaden av matavfallsutsortering, samlade vi in 365 ton. Målet i enlighet med kommunens avfallsplan är att 50 procent av hushållens matavfall i kommunen ska sorteras ut innan år 2020.

- Vi är jättenöjda med hur matavfallssorteringen sköts av våra kunder, fortsätter Bengt Ivan Lindgren. De plockanalyser vi har gjort visar att kvaliteten på matavfallet är bra och mängderna som samlas in ökar hela tiden. Tillsammans kommer vi att nå de mål som finns uppsatta! Men viktigast, ur både  ekonomisk och miljömässig synvinkel, är att äta upp det man köpt hem och därmed inte kasta något i onödan.

Ytterligare information, kontakta: 

Bengt Ivan Lindgren, sektionschef Hushållsavfall UMEVA, 090-16 15 07, 070-526 15 07

 


UMEVA ansvarar för vatten, avlopp, avfall och återvinning i Umeå kommun. Vår uppgift är att förse kommuninnevånarna med ett gott dricksvatten, ta hand om avloppsvatten samt att på ett miljöriktigt sätt hantera frågorna om hushållens avfallsprodukter.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy