Skip to main content

Dricksvatten till Holmön via vattenledning på havsbotten

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2011 07:00 CEST

För bättre kvalitet på och tillgång till världens viktigaste livsmedel – vatten – dras en vattenledning från Ivarsboda till Holmön. Hela 10 000 meter av ledningen kommer att läggas på havets botten, vilket är ett arbete som kräver goda relationer med vädergudarna — det får nämligen inte blåsa så mycket! Förhoppningsvis kan invigning ske vid Visfestivalen, 29-31 juli.

För att förbättra kvaliteten på dricksvattnet och minska driftkostnaderna kommer UMEVA att lägga en vattenledning från Ivarsboda till Holmön. Det kommer även att ge en säkrare tillgång till vatten under sommaren då turistsäsongen gör att befolkningen ökar mångfalt. Vattnet på Holmön idag tas ur en grävd brunn och kräver en del behandling innan det är drickbart.

Arbetet består av att lägga ut 1 000 m landledning och ca 10 000 m sjöledning mellan Norrfjärden och Holmön. Anslutning till det kommunala VA-nätet kommer att ske i Ivarsbodas gamla vattenverk, som får grundvatten levererat från vattenverket i Sävar. På Holmön landar ledningen i Byviken där den ansluts till befintligt vattenledningsnät.

Hittills har ca 3 000 meter av sjöledningen lagts ner. Peab står för hela entreprenaden och dykarbetet utförs av Svenska Tungdykargruppen. Arbetet pågår såväl dag som natt och under optimala väderförhållanden hinner de uppskattningsvis lägga 200-300 meter vattenledning per dygn. Ambitionen var att bli klar till midsommar, men senaste tidens kraftiga vindar har försenat arbetet rejält.

Sjöledningen är 75 mm bred och bogseras ut i 200-meterslängder från upplag vid färjehamnen i Norrfjärden. På en pråm skarvas slangen och betongvikter sätts med 4,7 m mellanrum. Sedan sänks ledningen ner i djupet. För att skydda vattenledningen närmast land från is kommer den att schaktas ned på botten. Beräknad kostnad för projektet är 3,5 miljoner kronor.

Fakta Holmöns vattenverk
Holmön har historiskt haft problem med vattenförsörjningen. Privata brunnar har haft dålig vattenkvalitet och bergborrade brunnar har drabbats av saltvattenpåverkan.

1986    Kommunen grävde en brunn och byggde ett vattenverk.
1996    För att förbättra tillgången på vatten gjordes två bergborrhål. Vatten från dessa brunnar infiltreras nära den grävda brunnen och förstärker kapaciteten.

Tyvärr har vattenkvaliteten inte varit den allra bästa även om dricksvattenkraven varit uppfyllda. Ett problem i sig är den varierande vattenförbrukning som under sommaren kan uppgå till ca 70 kubikmeter/dygn medan den under vintern bara är en tiondel – ca 7 kubikmeter/dygn.

2008    UMEVA gjorde en utredning som gav ett antal potentiella lösningar. Alternativet ”sjöledning från Norrfjärden/Ivarsboda med vatten från Sävar” bedömdes vara mest långsiktigt hållbar.

Holmöns vattenverk kommer att finnas kvar som reserv men kommer att fungera som en tryckstegringsstation för det vatten som kommer från Sävar.

För mer information, kontakta:

Kurt Knutsson, Projektchef, 090-16 14 66, 070-512 28 29
Erik Ring, Sektionschef Vatten, 090-16 13 46

UMEVA ansvarar för vatten, avlopp, avfall och återvinning i Umeå kommun. Vår uppgift är att förse kommuninnevånarna med ett gott dricksvatten, ta hand om avloppsvatten samt att på ett miljöriktigt sätt hantera frågorna om hushållens avfallsprodukter.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.