Skip to main content

Mångfald tryggar framtidens kompetens

Pressmeddelande   •   Maj 31, 2017 16:54 CEST

Michael Tadesse började som praktikant och arbetar nu på Vakins återvinningscentraler.

Genom att bredda rekryteringsbasen finns det flera sätt att hitta rätt kompetens. Vakin har sedan flera år tillbaka tagit emot praktikanter som behöver komma in på arbetsmarknaden.

– Om man bara visste hur mycket mer det ger tillbaka så tror jag att fler hade arbetat med det här, säger vår HR-chef, Ingrid Undén Lindehell.

Praktikanterna har bidragit med värdefull kompetens, och flera av dem har sedan fått möjligheten till fortsatt arbete. Vakin har bl a de senaste åtta åren erbjudit ensamkommande flyktingbarn praktikplats vid återvinningscentralerna. Något som i flera fall lett till fortsatt arbete. En av de som arbetar heltid nu är Michael Tadesse, som blivit en omtyckt kollega.

Vakin har även ett samarbete med Korta vägen-projektet som ger möjlighet till praktik för akademiker med utländsk härkomst. På så vis kom de i kontakt med Viktória Juhász som studerat företags- och nationalekonomi i Ungern där hon även arbetat med ekonomi på ett VA-företag. Efter sin praktik blev hon tillsvidareanställd som ekonomiadministratör på Vakin.

– Under de här åren har vi haft en enorm nytta av de dolda kompetenser som dessa medarbetare visat prov på, säger Vakins vd Tomas Blomqvist.

I en film från KFS* (https://www.youtube.com/watch?v=KTObPSuWpFs) möter vi både Viktória och Michael, och får ta del av vårt tillvägagångssätt; hur vi överkommer språkhinder, betydelsen av engagerade handledare och våra tips till andra företag som vill ta steget att bredda sin rekryteringsbas.

Vattenuppropet

Vakin är en av ambassadörerna för Vattenuppropet; VA-branschens upprop kring att rekrytera smartare. Det är ett initiativ för att lyfta frågan kring inkludering, genom att dela med sig av exempel från verkligheten och röster från medlemsföretagen. Till sin hjälp har de använt KFS verktyg för en inkluderande arbetsmarknad.

– Uppropet är viktigt för oss som bolag genom att det lyfter frågan kring framtidens kompetensbehov och betydelsen av mångfald, säger vår vd Tomas Blomqvist. Läs mer om Vattenuppropet här!

* KFS är arbetsgivarorganisation för samhällsnyttiga bolag.

Vi på Vakin har uppdraget att sköta en grundläggande och absolut nödvändig service för alla medborgare – den att ha rent vatten, bra avloppsrening och effektiv avfallshantering.

I ett modernt samhälle är det självklart att ha tillgång till friskt dricksvatten i kranarna. Likaså att kunna duscha, bada, tvätta, diska och bli av med sitt avfall på ett enkelt sätt. I själva verket ligger hårt arbete, stor kompetens och många års erfarenhet bakom att våra kunder har tillgång till ett fantastiskt gott och bra kranvatten och att de kan spola i toaletten utan att vara orolig för miljön. Likaså att det går lätt att sortera avfallet och vara säker på att det tas om hand på ett miljöriktigt sätt - oavsett om det återanvänds, återvinns, går till energiutvinning eller deponeras.

Vår uppgift är alltså att förse medborgarna i Umeå och Vindelns kommun med ett gott och högkvalitativt dricksvatten samt att hantera hushållens avfallsprodukter, såväl avloppsvatten som fast avfall och återvinningsmaterial — allt med miljön i fokus.

Verksamheten bedrivs inom avdelningarna, Vatten & Avlopp samt Avfall & Återvinning. Bolaget bildades i Umeå kommun 1 januari 2000 och 1 januari 2016 slogs Vindeln och Umeås VA- och avfallsverksamheter tillsammans i bolaget VAKIN, Vatten- och Avfallskompetens i Norr AB. Inom Vakin arbetar 125 personer. 2014 var omsättningen 284 miljoner kronor. Verksamheten är taxefinansierad och taxorna är enligt lag baserade på självkostnadsprincipen.

Vakin ägs gemensamt av Umeå och Vindelns kommun.

Tillsammans. För en hållbar livsmiljö.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.