Skip to main content

Ombyggnad av pumpstation på Öbacka i Umeå ger bättre arbetsmiljö och mindre luktproblem

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2011 07:53 CET

För att värna om våra friska och fina vattendrag är det ett måste med en fungerande avloppshantering. UMEVA påbörjar nu ombyggnationen av Umeås största pumpstation för avloppsvatten, den så kallade ”U9”, på Öbacka. Anläggningen, som byggdes på 60-talet, är i behov av upprustning av såväl funktions- som arbetsmiljöskäl. Ny luftrening kommer dessutom att minska lukten utanför byggnaden.

Rent och fint vatten har vi gott om i Umeå, mycket tack vare en hållbar hantering av det avloppsvatten vi spolar från våra hem. Drygt hälften av umebornas nedsmutsade vatten passerar genom pumpstationen ”U9” på Öbacka och trycks sedan i en ledning under älven till reningsverket på Ön för att renas.
– Det är inte så många som vet hur vattnet tas omhand och hur Umeås undre värld ser ut, säger UMEVAs Britta Bristav, sektionschef Avlopp. En av stadens viktigaste infrastrukturer, omhändertagandet av avloppsvatten, är något som få tänker på. En del undrar kanske över ”illaluktande byggnader” vid älvskanten, men berättar man om varför en pumpstation som U9 på Öbacka behövs så möter man förståelse och ett stort intresse för hur allt fungerar, fortsätter hon.

När pumpstationen renoveras kommer funktionen att säkras för lång tid framöver. I samma veva förbättras arbetsmiljön för driftpersonalen och luktproblemen kring stationen kommer att minska avsevärt. En av de två byggnaderna kommer att tas bort och man fräschar även upp utseendet exteriört.

Stora delar av Umeås VA-anläggningar och ledningar är ålderstigna och behöver därför bytas ut eller renoveras. Årligen har UMEVA kostnader för reinvesteringar och löpande underhåll för ca 45 miljoner. Även vår stads höga expansionstakt gör att många anläggningar har behov av om- och utbyggnad, vilket innebär än större investeringar under kommande år.

Byggnation av pumpstationen på Öbacka utförs av PEAB och kommer att pågå fram till sommaren 2012.

För frågor om bygget:

Britta Bristav, Sektionschef Avlopp, 090-16 13 88

UMEVA ansvarar för vatten, avlopp, avfall och återvinning i Umeå kommun. Vår uppgift är att förse kommuninnevånarna med ett gott dricksvatten, ta hand om avloppsvatten samt att på ett miljöriktigt sätt hantera frågorna om hushållens avfallsprodukter.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy