Skip to main content

Umeå kommun i topp när det gäller avfallshantering

Pressmeddelande   •   Jul 08, 2013 12:00 CEST

Umeå kommun rankas som bästa kommun i Norrland och nionde bästa kommun i Sverige när det gäller avfallshantering. Det visar statistik som presenterats av branschorganisationen Avfall Sverige.

- Det är ett kvitto på att vi jobbar åt rätt håll, säger Elisabeth Johansson, Renhållningschef vid Umeva, samtidigt är det en morot för oss att jobba vidare mot de uppställda målen i kommunens avfallsplan.

Bland annat fastslås det i avfallsplanen att det år 2020 inte ska finnas något farligt avfall i hushållssoporna.

- Det förutsätter att alla våra kunder gör rätt och det ställer samtidigt krav på att vi är lyhörda för kundernas önskemål och krav på hur avfallshanteringen ska utföras, säger Elisabeth Johansson. Bland annat måste givetvis vi arbeta för att det ska bli så enkelt som möjligt för våra kunder att göra rätt samtidigt som vi måste balansera detta mot vår målsättning att hålla så konkurrenskraftiga avgifter som möjligt.

I Umeå kommun genererade vi i genomsnitt 442 kg avfall per person. I bifogad tabell kan man se hur avfallet har behandlats de senaste fem åren.

Trenden är att såväl återvinning av matavfall som materialåtervinning ökar medan avfall till energiutvinning och deponering minskar.

Rankingen som tas fram av Avfall Sverige bygger på ett sammavägt index som beräknas utifrån kundnöjdhet, materialåtervinning, återvinning av matavfall, avfallsmängder, andel förpackningar och tidningar i soppåsen, avgifter samt totala kostnader för avfallshanteringen.

För mer information, kontakta

Jan-Olof Åström, Utvecklingsingenjör, 070-341 67 87

 

 


UMEVA ansvarar för vatten, avlopp, avfall och återvinning i Umeå kommun. Vår uppgift är att förse kommuninnevånarna med ett gott dricksvatten, ta hand om avloppsvatten samt att på ett miljöriktigt sätt hantera frågorna om hushållens avfallsprodukter.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (1)

    Vilka kommuner var bättre än Umeå då?

    - Sopgubbe - 2013-07-09 15:00 CEST

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy