Skip to main content

Vakin får besök av FN och delegationer från flera länder

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2019 11:28 CEST

Under veckan får Vakin internationellt besök med delegationer från Brasilien, Serbien, Montenegro samt personal från både FN:s miljöprogram och den globala organisationen för avfallshantering. Besökarna kommer till Umeå för att se hur avfallshanterningeringen fungerar i Sverige och Vakin ska dela med sig av erfarenheter, bra arbetssätt och informationsutbyte inom avfallsområdet.

- Besökarna får med sig kunskap om vårt helhetssystem inom avfallshantering och hur det integrerats i samhället och hos invånarna säger Tomas Blomqvist, vd på Vakin. Vi är både stolta och glada över att få visa hur vi arbetar med dessa viktiga frågor, fortsätter han.

FN har följt Vakins internationella arbete med avfallshantering och utsett Vakin att bli en del av en mentor oganisation som har till uppgift att dela kunskap inom avfallshantering.

- I Umeå har vi kommit långt och har redan idag välfungerande system för avfallshantering och kan därför förhoppningsvis ge inspiration, goda exempel och kunskap till besökarna säger Tomas Blomqvist.

Det är på uppdrag av organisationen CCAC (Climate and Clean Air Coalition) som är en del av FN:s miljöprogram (UNEP) som besöket arrangeras till Umeå där Vakin och Umeå kommun står som värdar. Besökarna kommer från CCAC, ISWA den globala organisationen för avfallshantering (International Solid Waste Association) samt delegationer från tre länder: Brasilien, Serbien och Montenegro.

Förutom Vakins anläggningar kommer besöket även omfatta Umeå Energis kraftvärmeverk, Dåva Deponi och Avfallscenter och Skellefteå kommuns biogasanläggning Tuvan.

Vakin har lång erfarenhet av internationellt samarbete

Sedan tidigare har Vakin utbytt kunskaper med Xi’an i Kina som bland annat tagit till sig Vakins avfallsplan för att utveckla långsiktigt hållbara miljösystem och engagera medborgarna för att skapa en god livsmiljö. I dagsläget arbetar Vakin tillsammans med Kajiado i Kenya för att hjälpa dem att ta fram en avfallsplan samt vatten- och avloppsplan till distriktet.

Om CCAC (Climate and Clean Air Coalition) Climate and Clean Air Coalition (CCAC) är ett frivilligt partnerskap mellan regeringar, företag, vetenskapliga institutioner och organisationer i civilsamhället som är aktiv 62 länder. CCAC arbetar för att skydda klimatet och förbättra luftkvaliteten genom åtgärder för att minska kortlivade klimatföroreningar så som metangas, sotpartiklar och andra luftföroreningar som kommer från avfallshantering. CCAC arbetar främst inom tre fokusområden när det gäller avfallshantering: minimera matavfallet (organiskt material) som skickas till deponier, förhindra att metangas från deponier kommer in i atmosfären och att främja alternativ till ”öppen avfallsbränning”.

Om ISWA (International Solid Waste Association)Är en global, oberoende och ideell förening som arbetar i allmänhetens intresse och är den enda globala föreningen som främjar hållbar, omfattande och professionell avfallshantering.

Vakin har uppdraget att sköta en grundläggande och absolut nödvändig service för alla invånare – den att ha rent vatten i kranen, bra avloppsrening och effektiv avfallshantering.
Vår uppgift är alltså att förse invånarna i Umeå och Vindelns kommun med ett gott och högkvalitativt dricksvatten samt att hantera hushållens avfallsprodukter, såväl avloppsvatten som fast avfall och återvinningsmaterial — allt med miljön i fokus.

Verksamheten bedrivs inom avdelningarna, Vatten & Avlopp samt Avfall & Återvinning. Den 1 januari 2016 slogs Vindeln och Umeås VA- och avfallsverksamheter ihop i bolaget VAKIN, Vatten- och Avfallskompetens i Norr AB. Inom Vakin arbetar 150 personer. 2018 var omsättningen 365 miljoner kronor. Verksamheten är taxefinansierad och taxorna är enligt lag baserade på självkostnadsprincipen. Vakin ägs gemensamt av Umeå och Vindelns kommuner.

Tillsammans. För en hållbar livsmiljö.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.