Skip to main content

Vattenledning byts ut sträckan Olofsdal–Mariedal

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2011 10:00 CET

UMEVA byter ut huvudvattenledningen mellan Olofsdal och Mariedal för att säkra leveransen av Världens Viktigaste Livsmedel till umeborna. Arbetet kommer att pågå fram till sista mars 2012.

Detta är etapp 2 i arbetet längs denna sträcka och nu berörs området från cykelvägen i Trastvägens förlängning fram till Hermelinvägen. Även vissa anslutande dricksvattenledningar under Bofinksvägen förnyas. Rören som byts ut är från 60-/70-talet och eftersom de börjar vara slitna är det dags för nya ledningar att ta deras plats.

Den aktuella huvudledningen är mycket viktig då den försörjer de östra delarna i staden med dricksvatten – t ex Ålidhem, Carlshem och Gimonäs.

Arbetet beräknas pågå från fram till sista mars 2012. Återställning av parkmark sker under sommaren/hösten 2012.

För frågor om arbetet kontakta:

Ove Jonasson, VA-ingenjör

090-16 14 75

UMEVA ansvarar för vatten, avlopp, avfall och återvinning i Umeå kommun. Vår uppgift är att förse kommuninnevånarna med ett gott dricksvatten, ta hand om avloppsvatten samt att på ett miljöriktigt sätt hantera frågorna om hushållens avfallsprodukter.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy