Skip to main content

LinköpingsBo2016 öppnar marktilldelning för byggherrar

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2013 11:25 CET

Nu börjar marktilldelningen för Vallastaden och LinköpingsBo2016. Därmed går startskottet för byggherrar att anmäla sitt intresse för att delta och utveckla nästa stora svenska bo- och samhällsexpo. Under hösten har LinköpingsBo2016, tillsammans med mässarkitekterna Okidoki Arkitekter AB, utvecklat det vinnande förslaget Tegar från höstens arkitekttävling till en strukturplan för expoområdet. Utvecklingen av Vallastaden kommer att ske i samverkan mellan kommunen, Akademiska hus och Linköpings universitet. 

Visionen för LinköpingsBo2016 är att ”Människan bygger staden”. Stadsdelen ska präglas av lärande, kreativitet, social hållbarhet och resurseffektivitet.

–  Vi bygger något som är större än en stadsdel. Det här är en framtida modell för svensk samhällsbyggnad, säger Muharrem Demirok, kommunalråd i Linköping och ordförande för LinköpingsBo2016.

Marktilldelningen kommer att genomföras som en anbudstilldelning och sista dag för anbudslämning är 26 mars. Under hösten har en dialogprocess med intresserade byggherrar genomförts. Strukturplanen som ligger till grund för marktilldelningen har reviderats utifrån inkomna synpunkter. Genom att expoområdet delas in i långsmala tomter - tegar - kommer fler aktörer kunna vara med och bygga framtidens stad där vi bor närmre varandra.

–  Vi ser ett stort intresse från näringslivet att tillsammans med kommunen utveckla mässan. Allt från stora byggbolag till lokala entreprenörer och arkitektkontor som bygger i egen regi, säger Jonas Sjölin projektledare LinköpingsBo2016.

För att öka mångfalden, och möjliggöra för fler typer av byggherrar kommer ett antal tomter att avsättas för alternativa byggherreformer.  Ett sådant exempel är så kallade byggemenskaper som innebär att de som ska bo i huset gemensamt planerar utformning och ansvarar för byggnation. Andra inslag är att tomter reserveras för arkitektfirmor som väljer att gå in i projektet som byggherrar. För privatpersoner finns möjligheten att uppföra styckebyggda radhus genom att tilldelningar via den kommunala tomtkön.

– I Sverige har vi provat storskaliga lösningar för bostadsbyggandet i decennier. Med Vallastaden vill vi låta fler aktörer ge sitt svar på hur framtidens städer ska byggas, och blanda högt och lågt inom varje kvarter. Vi ser det som ett socialt hållbart byggande för möten mellan olika människor säger Rickard Stark, mässarkitekt och partner på Okidoki Arkitekter AB. 

Presskontakt:

Jonas Sjölin, projektledare LinköpingsBo2016, telefon 013–20 62 39, Jonas.Sjolin@linkoping.se

Rickard Stark, mässarkitekt LinköpingsBo2016 & partner Okidoki Arkitekter AB, telefon 031-352 46 61, rickard@okidokiarkitekter.se

hemsida: http://www.linkopingsbo2016.se 

twitter: @LkpgBo2016 

facebook: http://www.facebook.com/linkopingsbo2016

Pressbilder för fri publicering: dropbox url http://bit.ly/lkpgMark

LinköpingsBo2016 är ett samhällsbyggnadsprojekt som ska resultera i en helt ny stadsdel vars första etapp, Vallastaden, ska stå klar sommaren 2016. Det är också namnet på det bo- och samhällsexpo som går av stapeln när första etappen är klar. Under resans gång kommer LinköpingsBo2016 att vara en plattform för en mängd viktiga, inspirerande och framåtblickande möten, seminarier, workshops och utställningar. Dialog och delaktighet är i fokus under hela arbetet fram till 2016.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy