Skip to main content

​Samsyn viktigt för utvecklingen av ett hållbart Kristineberg

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2018 13:50 CEST

Byggaktörer, tjänstemän och politiker arbetar fram en gemensam vision för ett hållbart Kristineberg.

Planeringen av Kristineberg, i anslutning till centrala Vallentuna, är full gång. Ambitionen är att den nya stadsdelen ska bli en föregångare i Vallentuna ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. Just nu pågår en seminarieserie där olika aktörer i projektet diskuterar olika infallsvinklar på begreppet hållbarhet.

Det nya området Kristineberg planeras i nära anslutning till centrala Vallentuna, mellan Påtåker och Bällsta. Området kommer på sikt att utvecklas till en helt ny stadsdel med totalt cirka 1700-1800 bostäder, flera skolor, förskolor och ett stadsdelscentrum. En grundläggande utgångspunkt för planeringen är att bostäder och annan bebyggelse ska utvecklas i nära samklang med den befintliga naturen. I juni 2016 antog kommunfullmäktige ett miljöprogram för Kristineberg.

– Vallentuna ska dra nytta av vårt attraktiva läge och vi vill att Vallentuna växer. Men vi ska växa på ett hållbart sätt! Vallentunas styrka är våra unika natur- och kulturvärden, det är viktigt att det inte tappas bort, säger Parisa Liljestrand, kommunstyrelsens ordförande.

Hållbar stadsutveckling innefattar många komplexa och spännande frågor som kräver bred kompetens, nya arbetssätt och samverkan. Projekten ställs ofta inför komplexa utmaningar som till exempel hur vi kan utveckla byggnader utan negativ klimat- och miljöpåverkan och hur vi kan skapa stadsdelar där människor har god tillgång till grönytor, service, kultur och rekreation.

För att göra verklighet av hållbarhetsambitionerna är det viktigt med en samsyn hos olika aktörer i processen. Därför träffas just nu byggaktörer, tjänstemän och politiker regelbundet för att diskutera olika aspekter av begreppet hållbarhet och hur hållbarhet kan genomsyra utvecklingen av Kristineberg.

Under sommaren och hösten 2018 pågår en seminarieserie där varje workshop har olika infallsvinklar på begreppet hållbarhet. Den första workshopen hölls i slutet av maj och hade temat ”En gemensam hållbarhetsvision för friluftsstadsdelen Kristineberg”. Workshop nr 2 kommer att hållas i mitten av juni och ha temat ”Utemiljö och gestaltning”.

– Hela Kristinebergsprojektet känns mycket spännande. Vi är inne i en viktig fas där både övergripande riktning och detaljer arbetas fram, säger Anna Dahlberg, som är projektchef för Kristineberg.

Under hösten följer sedan ytterligare 3 tillfällen i seminarieserien som kommer att ha temat ”Social hållbarhet”, ”Hållbara transporter” och ”Energisystem och kretslopp”.

Hela seminarieserien leds av professor Ulf Ranhagen som är samhällsplanerare och en av upphovsmännen bakom SymbioCity, ett svenskt koncept för hållbar stadsutveckling.

Vallentuna kommun är naturskönt beläget i nordöstra Storstockholm och har cirka 33 000 invånare. Inflyttningstakten är hög och kommunen utvecklas snabbt.

Vallentunas vision: "Med mod att gå före skapar vi ett Vallentuna där människor och idéer växer".

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.