Skip to main content

Verksamheterna i fokus i nya Kommunplanen

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2019 10:36 CEST

Kommunfullmäktige har den 17 juni 2019 tagit beslut om Kommunplan för åren 2020-2022, det vill säga mål för verksamheterna samt hur kommuninvånarnas skattepengar ska fördelas under de kommande åren.

– Vår utgångspunkt har varit att låta en större del av budgeten gå till verksamheterna istället för central administration, säger kommunstyrelsens ordförande Parisa Liljestrand (M).

Den ekonomiska situationen för kommunerna generellt sätt är bekymmersam, så även för Vallentuna. Kostnaderna stiger då andelen personer i behov av vård och omsorg ökar. Vallentunas ekonomi har under lång tid varit god, som ett resultat av ekonomisk hushållning och förmåga att prioritera det viktiga. Vallentunas prognos framåt påverkas dock i hög grad av vår omvärld. Därför är behovet av att se över kostnader och fatta tuffa men nödvändiga beslut viktigare än någonsin – i syfte att säkra resurser till de viktiga verksamheterna.

I beslutet till Kommunplan ingår att barn- och ungdomsnämnden får ett sparbeting på den centrala administrationen. Därmed frigörs medel som möjliggör en satsning på förskolan, där varje barn får 1000 kronor mer i skolpeng, utöver den årliga uppräkningen.

– Vi vill att de skattepengar vi lägger på skolan i högre grad ska gå till pedagogisk verksamhet. Därför prioriterar vi skolor och förskolor framför administration, säger Ylva Mozis, gruppledare för Liberalerna.

I kommunplanen lägger den politiska ledningen också medel på att göra Vallentuna centrum mer tillgängligt, investera i kommunens infartsparkeringar och stärka miljöskyddstillsynen.

– För att Vallentuna ska kunna växa hållbart behöver vi ge invånarna förutsättningar att åka kollektivt. Då spelar infartsparkeringar en viktig roll. Det är också viktigt att göra Vallentuna centrum mer attraktivt och tillgängligt så att alla kan ta del av den service och handel som finns här, säger Michel Louis, gruppledare för Kristdemokraterna.

I kommunplanebeslutet ingår också att det ska bli möjligt att ansöka om bidrag för föreningsdrivna gemensamhetslokaler.

– Civilsamhället har en väldigt viktig roll i utvecklingen av kommunen och därför vill vi stötta dem i deras engagemang, säger Björn Furugren Beselin, gruppledare för Centerpartiet.

För mer information kontakta:

Parisa Liljestrand (M)
Kommunstyrelsens ordförande
parisa.liljestrand@vallentuna.se

Ylva Mozis (L)
ylvamozis@liberalerna.se

Björn Furugren Beselin (C)
b_furugren@hotmail.com

Michel Louis (KD)
michel.louis@kristdemokraterna.se

Vallentuna kommun är naturskönt beläget i nordöstra Storstockholm och har cirka 33 000 invånare. Inflyttningstakten är hög och kommunen utvecklas snabbt.

Vallentunas vision: "Med mod att gå före skapar vi ett Vallentuna där människor och idéer växer".

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.