Skip to main content

NAI Svefa förvärvar majoritetspost i Värderingsdata

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2017 08:09 CEST

NAI Svefa, Stockholm, har den 20 april 2017 förvärvat en majoritetspost i Värderingsdata. I samband med förvärvet kommer NAI Svefas affärsområde Fastighetsinformation integreras i Värderingsdata som därmed blir den klart dominerande aktören inom automatiserade värderingsmodeller (AVM) för den svenska bank och finansmarknaden.

NAI Svefa är ett av Sveriges största och ledande konsultföretag inom fastighetsekonomisk analys och rådgivning, fastighetsvärdering och fastighetsrätt. Tillsammans med dotterbolag har NAI Svefa drygt 160 medarbetare fördelade på 17 orter i landet och omsätter årligen 240 MSEK.

I samband med förvärvet kommer NAI Svefas affärsområde Fastighetsinformation att integreras i Värderingsdata. Affärsområdet har redan idag en stark position inom värderingstjänster och prisinformationstjänster på den svenska bostadsmarknaden, företrädesvis inom bank- och finansbranschen.

- NAI Svefa kommer in som en naturlig ägare för vår fortsatta satsning inom affärsområdena bank och finans, kommersiella fastigheter och fastighetsmäklare. Synergierna är omedelbara och genom integrationen av affärsområdet Fastighetsinformation skapar vi ett otroligt starkt erbjudande för både existerande och nya kunder inom fastighetsvärdering. Vi ser också affären strategiskt viktig för vår utvecklingspotential och satsning inom kommersiella fastigheter med vår tjänst VD Pro, säger Mathias Olofsson, VD Värderingsdata.

- Förvärvet passar väl in i vår tillväxtstrategi med målet att vara Sveriges ledande fastighetskonsult. Marknaden för automatiserade värderingsmodeller och förädling av fastighetsdata står inför stora utvecklingsmöjligheter. Tillsammans med Värderingsdata är vi nu unikt väl rustade för att ta oss an dessa och befästa vår ställning som den ledande aktören på marknaden, säger Mikael Lundström, VD NAI Svefa och ny styrelseordförande Värderingsdata.

Värderingsdata, som bolaget även i fortsättningen kommer att heta, är redan idag Sveriges bredaste leverantör av IT-tjänster för analys och värdering av den svenska fastighetsmarknaden. Bolaget är Sveriges enda representant i European AVM Alliance (EAA) som är en sammanslutning av europeiska leverantörer av statistiska värderingsmodeller (AVM) och finns representerade i Nederländerna, England, Norge, Tyskland, Sverige, Italien och Spanien.

- Som en del i NAI Svefa får vi en möjlighet att erbjuda våra tjänster i ett bredare sammanhang där vi når ut till en ännu större kundbas. Vi är glada att NAI Svefa blir Värderingsdatas nya ägare eftersom de delar våra kärnvärderingar och syn på den framtida utvecklingen för våra tjänster säger Mathias Olofsson.


För ytterligare information:
Mathias Olofsson, VD Värderingsdata, tel: 070-261 29 55 e-mail: mathias.olofsson@varderingsdata.se
Mikael Lundström, Koncernchef NAI Svefa, tel: 010-603 86 83 e-mail: mikael.lundstrom@naisvefa.se

Om VärderingsData

Värderingsdata övervakar och registrerar aktivitet på den Svenska fastighets- och bostadsrättsmarknaden. Informationen görs tillgänglig i realtid genom kraftfulla analys-och värderingsverktyg samt marknadsandels- och prisinformationstjänster för privatbostäder och kommersiella fastigheter.

Värderingsdata ingår i Nordens ledande koncern för automatiserad fastighetsvärdering samt information och analys av fastighetsmarknaden. Totalt finns över 20 000 användare av tjänsterna. Koncernen omsätter årligen 150 miljoner SEK, har 45 anställda och finns representerad i Stockholm, Oslo och Kungsbacka.

Om NAI Svefa

NAI Svefa med dotterbolag erbjuder spetskompetens och kvalificerad rådgivning inom ledning, strategi och organisation, värdering, analys, fastighetsinformation, samhällsbyggnad, fastighetsutveckling, strategisk och operativ förvaltnings­rådgivning, transaktioner och uthyrning.

Tillsammans är vi över 160 medarbetare fördelade på 17 orter i landet och omsätter årligen 240 MSEK. I juni 2016 förvärvades Sensa Corporate Advisors AB samt Fasticon AB. Tillsammans innebär de att NAI Svefa tar ett stort steg mot bolagets långsiktiga mål att bli den ledande fastighetsrådgivaren för både offentlig och privat sektor i Sverige.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera