Skip to main content

God omvårdnad kan bidra till att medicinering kan undvikas - fler specialistutbildade sjuksköterskor behövs i äldrevården

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2008 15:35 CEST

Under den gångna veckan har media aktualiserat frågan om hur våra äldre medicineras. Samtidigt visar flera undersökningar att omvårdnad och specialistkunskaper inom äldrevård förbättrar de äldres välbefinnande utan hjälp av mediciner.

Dagens Nyheter skriver idag om en studie i Norska Bergen som visar att dementa patienter fick ett bättre allmäntillstånd när medicinen sattes ut och omvårdnadsinsatserna förbättrades. Samtidigt visar en dansk undersökning att antalet dödsfall minskar ju färre patienter varje sjuksköterska har ansvar för.

Läs DN:s artikel, klicka här http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=827192

Läs om de danska forskningsresultaten i Vårdfacket, klicka här http://www.vardfacket.se/VFTemplates/Article____11613.aspx

- Det är mycket märkligt att trots dessa, och flera andra forskningsresultat, ser inte kommunerna till att öka antalet specialistsjuksköterskor inom äldrevården. Istället fortsätter man att minska sjukskötersketätheten och tror sig spara pengar. Helt uppenbart på bekostnad av våra äldres hälsa, säger Vårdförbundet ordförande Anna-Karin Eklund.

Med sin specifika kunskap kan den specialistutbildade sjuksköterskan inom äldrevården arbeta nära den äldre människan. Hon leder arbetet att hjälpa, stödja och underlätta livet för de äldre och skapar därmed en miljö som hjälper till att skapa ett så värdigt liv och en så god hälsa som är möjligt för var och en.

En annan viktig faktor varför det inte finns fler specialistutbildade sjuksköterskor inom äldrevården är att varje sjuksköterska oftast själv, till skillnad mot exempelvis läkare, måste bekosta sin specialistutbildning.

- Det är svårt att som sjuksköterska få ekonomiskt stöd för att vidareutbilda sig. Och det är ont om karriärvägar för utveckling i yrket, säger Anna-Karin Eklund. Dessutom måste den forskning som bedrivs på området i större utsträckning kunna omsättas i äldrevården. Med de kunskaper som den specialistutbildade sjuksköterskan har blir steget från teori till praktik betydligt enklare.

Kontakt

Tor Enqvist, Pressansvarig, tel. 0706 - 27 02 27

För mer information: www.vardforbundet.se
Vårdförbundet är ett partipolitiskt obundet yrkesförbund som arbetar för ständig utveckling av god vård med utgångspunkt i individen. Vår uppgift är att skapa förutsättningar för barnmorskor, biomedicinska analytiker, sjuksköterskor och röntgensjuksköterskor att påverka sin situation, förbättra vården och utveckla yrket.

VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredriks Kyrkogata 11, Box 3260, 103 65 Stockholm,
telefon 08-14 77 00, fax 08-411 42 29, www.vardforbundet.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy