Skip to main content

Hur mycket bör en sjuksköterska tjäna då?

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2007 13:26 CET

21 400 kronor till ett sjukvårdsbiträde och 32 000 kronor till en läkare. Det tycker de tillfrågade i LO:s rapport ”Synen på lönesättning och löneskillnader” är rimliga månadslöner. I själva verket är det inte ens alla sjuksköterskor som har en lön motsvarande vad folket tycker att ett sjukvårdsbiträde ska tjäna.

En vanlig lön för en nyutbildad sjuksköterska ligger runt 18 000 kr. I rapporten uppges samma summa som medellön för ett sjukvårdsbiträde 2005. Arbetet som sjukvårdsbiträde kräver ingen högskoleutbildning, medan en nyexaminerad sjuksköterska har minst tre års högskolestudier bakom sig, och i många fall även tidigare arbetslivserfarenhet från vården.

Att satsa på höjda löner för kvinnor i de lägst avlönade yrkesgrupperna är bra. Men glöm inte att även uppvärdera lönerna för de högskoleutbildade kvinnorna inom vården – barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor – som inte får någon del av en sådan satsning.

– De allra flesta av Vårdförbundets medlemmar är felavlönade. Och vi tycker inte att arbetsgivarna tar tillvara de möjligheter som vårt löneavtal ger, säger Vårdförbundets förbundsordförande Anna-Karin Eklund.

Löneavtalet mellan Vårdförbundet och Sveriges kommuner och landsting säger att lönen ska sättas individuellt, utifrån den enskildes bidrag till verksamheten. Ändå är det många medlemmar i Vårdförbundet som inte upplever att de får något annat än en redan fastställd löneökning, som inte är diskuterad på arbetsplatsen. I många kommuner och landsting lever det kvar gamla kulturer och traditioner som hindrar utvecklingen av löneprocessen.

Om kommuner och landsting blev bättre på dialogen kring lönesättningen och såg till att alla verkligen fick lönesättande samtal skulle även verksamheten förbättras så att medborgarna fick bättre vård. Arbetsgivarna behöver också bättre värdesatta de kunskaper och det ansvar som medarbetare i kvinnodominerade yrken bidrar med, för att kunna utjämna löneskillnader mellan kvinnor och män.

– Min uppmaning till arbetsgivarna är: Låt 2007 bli det år då ni verkligen tar ansvar för lönebildningen, bryter gamla strukturer och erbjuder löner i relation till våra insatser i verksamheten, säger Anna-Karin Eklund.

LO:s rapport finns att läsa på www.lo.se. På Vårdförbundets webbplats hittar du lönestatistik för våra yrkesgrupper från 2005: www.vardforbundet.se/statistik.

För kommentarer: Förbundsordförande Anna-Karin Eklund: telefon 070-661 87 89

Mer information Anna Nybom Chance: telefon 070-620 06 86, e-post anna.nybom.chance@vardforbundet.se

Vårdförbundet är ett partipolitiskt obundet yrkesförbund som arbetar för ständig utveckling av god vård med utgångspunkt i individen. Vår uppgift är att skapa förutsättningar för barnmorskor, biomedicinska analytiker, sjuksköterskor och röntgensjuksköterskor att påverka sin situation, förbättra vården och utveckla yrket. Vi är 112 000 medlemmar.


VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredrik Kyrkogata 11, Box 3260, 103 65 Stockholm,
telefon 08-14 77 00, fax 08-411 42 29, www.vardforbundet.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.