Wbwofb0tbjoaq13kfojs

Lägg ner Reepalu-utredningen

Pressmeddelanden   •   2016-02-11 07:41 CET

Nya uppgifter visar att privat drivna äldreboenden inte har avsevärt lägre bemanning än kommunala. När det gäller sjuksköterskor har de privata boendena 33 procent högre bemanning. Eftersom utredningen om vinster i välfärden bygger på falska premisser om bemanning bör man lägga ner utredningen. Det skriver Håkan Tenelius på SvD Brännpunkt idag.

Wbwofb0tbjoaq13kfojs

Vårdföretagarna kräver bättre kvalitetsmätning i HVB

Pressmeddelanden   •   2016-01-20 06:55 CET

Regeringen bör ge Socialstyrelsen i uppdrag att mäta kvaliteten på privata och kommunala HVB-hem för ensamkommande. Förslaget framförs på SvD Brännpunkt idag, där Vårdföretagarna belyser de privata aktörernas roll i mottagandet av ensamkommande flyktingbarn.

Wbwofb0tbjoaq13kfojs

Privata arbetsgivare bidrar till högre trivsel hos medarbetarna

Pressmeddelanden   •   2016-01-07 09:08 CET

En ny undersökning från Svenskt kvalitetsindex och Sveriges företagshälsor visar att medarbetare i privata verksamheter trivs bra, upplever sig som friskare samt har inflytande över sitt arbete. Jobbhälsobarometern 2015 visar att medarbetare i privat vård Är något mer nöjda över sitt inflytande på arbetsplatsen Är mer nöjda med lönen Är mer nöjda med arbetsledningen

Wbwofb0tbjoaq13kfojs

Välfärd på vänt – sjunkande tillväxt i vården

Pressmeddelanden   •   2015-11-30 09:47 CET

Tillväxten i privat driven vård och omsorg har minskat dramatiskt sedan regeringen gav Ilmar Reepalu i uppdrag att utreda hur vårdföretagens vinster kan begränsas. Enligt SCB:s tjänsteproduktionsindex vek tillväxtkurvan efter mars, då utredningens direktiv släpptes. I september var tillväxten nere på blygsamma 1,8 procent, vilket i princip motsvarar befolkningstillväxten.

M8un0jhbezlszngwbh8j

Välkommet att regeringen värnar valfriheten i vården

Pressmeddelanden   •   2015-11-03 08:38 CET

​Regeringen har idag slagit fast att vårdvalet i alla landsting ska vara kvar, frågan lyfts därmed ur den så kallade Reepalu-utredningen som får nya tilläggsdirektiv på torsdag. Vårdvalet har lett till tio procent fler patientbesök, utan att kostnaderna har ökat. Det är glädjande att regeringen låter den fria etableringsrätten vara kvar, säger Inga-Kari Fryklund.

Hst6e2jwqvpmki9jp2n2

Landstingen glömmer ta hänsyn till sina privata vårdgivare

Pressmeddelanden   •   2015-10-29 07:52 CET

​De chefstjänstemän som ansvarar för landstingens och regionernas kontakter med privata vårdgivare upplever att privata vårdgivare ofta glöms bort i landstingens organisation. De möter också internt motstånd när det gäller att behandla alla vårdgivare konkurrensneutralt. Det visar en ny rapport från Vårdföretagarna.

Zttaylt581xucee6nmic

Privat äldreomsorg håller högre kvalitet

Pressmeddelanden   •   2015-10-26 08:54 CET

Socialstyrelsens har nu släppt Kommun- och enhetsundersökningen 2015 som undersökt kvaliteten på privata och kommunala äldreboenden. Datan visar tydligt att kvaliteten på de privata äldreboendena är bättre än på de kommunala.

Cbdrh3cxcqziwvkpjvn7

​Fotbollssex i Vårdföretagarnas valfrihetskampanj

Pressmeddelanden   •   2015-10-14 08:02 CEST

Media-no-image

Vårdföretagen och flyktingarna – vad är sant, vem är vinnaren?

Pressmeddelanden   •   2015-10-07 09:22 CEST

Seminarium 14/10

Flyktingströmmen till Sverige slår alla rekord. 4700 ensamkommande flyktingbarn sökte asyl under september månad. Behovet av boenden och omsorg är enormt. Samtidigt anklagas de företag som på kommunernas uppdrag tar emot ungdomarna för att vara oseriösa och vinstmaximerande. Vad är sant och vad är falskt om vårdföretagens insatser i flyktingmottagandet? Hur ser företagen på den akuta flyktingsituationen? Finns det något mer de kan göra för att underlätta den akuta flyktingsituationen?

Vårdföretagarna bjuder in politiker, medier, offentliga, privata och ideella aktörer till ett seminarium för att bringa klarhet i frågorna.

Bland de medverkande finns företrädare för vårdföretagen Aleris, Nytida och Attendo.

Var: Almegahuset, Sturegatan 11, Stockholm.
När: Den 14 oktober kl. 14:00 – 15:00

Anmäl dig här.

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och branschorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform. Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället. Föreningen har ca 2 000 medlemsföretag med ungefär 100 000 årsanställda.

Flyktingströmmen till Sverige slår alla rekord. Behovet av boenden och omsorg är enormt. Samtidigt anklagas de företag som på kommunernas uppdrag tar emot ungdomarna för att vara oseriösa och vinstmaximerande. Vad är sant och vad är falskt om vårdföretagens insatser i flyktingmottagandet? Vårdföretagarna bjuder till seminarium för att bringa klarhet i frågorna.

Läs vidare »
Kxaog5hlybkbcsmipso2

Vårdföretagarna startar valfrihetskampanj

Pressmeddelanden   •   2015-09-14 08:46 CEST

Allmänheten är måltavlan för den kampanj till försvar för valfriheten som Vårdföretagarna nu drar igång. Huvudperson i kampanjen, som ska drivas i sociala medier, är ”Systemmannen”. I korta filmer visar han hur absurd tillvaron blir när människor inte får välja själva.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

Om Vårdföretagarna

Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och branschorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform. Föreningen har ca 2 000 medlemsföretag med ungefär 100 000 årsanställda.

Vårdföretagarna ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv. Föreningen arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället. Vi tillvaratar de privata vårdföretagens intressen och förbättrar den privata vårdens förutsättningar.
Läs mer på www.vardforetagarna.se

Adress

  • Vårdföretagarna
  • Sturegatan 11
  • 102 04 Stockholm
  • Vår hemsida

Länkar

Besök Almegas pressrum