Wbwofb0tbjoaq13kfojs

Vårdföretagarnas kommentar till Alliansens utspel om vinster i välfärden: Rätt riktning men otillräckligt

Pressmeddelanden   •   2015-05-21 08:31 CEST

Idag föreslår Alliansen en ny utredning om välfärdstjänsterna som ett alternativ till Reepalu-utredningen. Förslaget är ett tydligt steg i rätt riktning. Men det är otillräckligt. Detta hindrar inte den ursprungliga utredningen att fortsätta sitt uppdrag, och den destruktiva oron bland vårdens entreprenörer och finansiärer består.

Wbwofb0tbjoaq13kfojs

Beslut om vinstbegränsningar i Västernorrland överklagas: Liknar ett näringsförbud för privata vårdgivare

Pressmeddelanden   •   2015-05-13 07:02 CEST

Idag överklagas beslutet i landstingsstyrelsen i Västernorrland att ge landstingsdirektören i uppdrag att ändra regelboken för vårdval så att vinstuttag begränsas. Bedömningen är att beslutet strider både mot svensk lag och mot EU-rätten.

N1y2bdmrybyuxniamhlv

Aktuella händelsenotiser från Mytpolisen

Pressmeddelanden   •   2015-04-17 14:42 CEST

Arbetet med att avliva myter i vård- och omsorgsdebatten fortsätter. Här är aktuella händelsenotiser för Mytpolisens senaste utredningar:

M8un0jhbezlszngwbh8j

Vårbudgeten riskerar slå undan benen för seriösa företag inom vård och omsorg

Pressmeddelanden   •   2015-04-15 12:08 CEST

Regeringen har idag lagt oroande förslag i vårpropositionen. Höjda arbetsgivaravgifter för unga slår direkt mot vård- och omsorgssektorn där många unga ofta får sitt första jobb. I vårpropositionen föreslås även en miljard kronor för 2015 och två miljarder årligen 2016-2018 för att öka bemanningen i äldreomsorgen. Det är viktigt att denna satsning kommer alla äldreomsorgsgivare till del.

N1y2bdmrybyuxniamhlv

Händelsenotiser Mytpolisen vecka 11 & 12

Pressmeddelanden   •   2015-03-20 15:02 CET

Varje vecka sammanställer Mytpolisen veckans utredningar – här är rapporten från vecka 11 och 12:

M8un0jhbezlszngwbh8j

Vårdstudenter vill kunna välja privata arbetsgivare

Pressmeddelanden   •   2015-03-18 07:00 CET

En Novus-undersökning bland vårdstuderande visar att 7 av 10 oavsett studentgrupp tycker att det är viktigt eller mycket viktigt att kunna välja mellan privat och offentlig arbetsgivare.

Wd4xuhmdg4wwrvdh9u1t

Mytpolis ska städa upp i debatten

Pressmeddelanden   •   2015-03-12 10:03 CET

Wbwofb0tbjoaq13kfojs

Vårdföretagarnas kommentar till vinstutredningen

Pressmeddelanden   •   2015-03-05 08:06 CET

​Idag presenterar regeringen direktiven för utredningen om vinster i välfärden. Om förslagen blir verklighet går mångfalden i vården mot svältdöden. Patienter, äldre och personer med funktionsnedsättning kommer att få en valfrihet motsvarande DDR. Förslagen bygger på myter.

Wbwofb0tbjoaq13kfojs

Vårdföretagarnas kommentar till ägarprövningsutredningen

Pressmeddelanden   •   2015-02-11 08:51 CET

​Idag presenteras Ägarprövningsutredningen. Det är rätt att sikta på hur oseriösa aktörer ska stoppas. Det är viktigt att systemen gynnar långsiktiga och seriösa verksamheter. Däremot får det inte bli onödigt höga trösklar som hindrar små vårdföretag. Utredningens förslag om tillståndsplikt måste kompletteras med tillståndskrav för också offentliga utförare.

Wbwofb0tbjoaq13kfojs

Ny rapport från Konkurrensverket: Vårdvalen är underfinansierade

Pressmeddelanden   •   2014-12-15 11:17 CET

​Sedan vårdvalet infördes har antalet vårdcentraler ökat med 20 procent. Det konstaterar Konkurrensverket i sin uppföljning av vårdvalets effekter. Men i 15 av landets 21 landsting och regioner går landstingens egen verksamhet i primärvården med underskott. Nästan hälften av de landstingsdrivna vårdcentralerna (48 %) går back, enligt Konkurrensverket.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

Om Vårdföretagarna

Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och branschorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform. Föreningen har ca 2 000 medlemsföretag med ungefär 100 000 årsanställda.

Vårdföretagarna ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv. Föreningen arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället. Vi tillvaratar de privata vårdföretagens intressen och förbättrar den privata vårdens förutsättningar.
Läs mer på www.vardforetagarna.se

Adress

  • Vårdföretagarna
  • Sturegatan 11
  • 102 04 Stockholm
  • Vår hemsida

Länkar

Besök Almegas pressrum