Wbwofb0tbjoaq13kfojs

Välfärd på vänt – sjunkande tillväxt i vården

Pressmeddelanden   •   2015-11-30 09:47 CET

Tillväxten i privat driven vård och omsorg har minskat dramatiskt sedan regeringen gav Ilmar Reepalu i uppdrag att utreda hur vårdföretagens vinster kan begränsas. Enligt SCB:s tjänsteproduktionsindex vek tillväxtkurvan efter mars, då utredningens direktiv släpptes. I september var tillväxten nere på blygsamma 1,8 procent, vilket i princip motsvarar befolkningstillväxten.

M8un0jhbezlszngwbh8j

Välkommet att regeringen värnar valfriheten i vården

Pressmeddelanden   •   2015-11-03 08:38 CET

​Regeringen har idag slagit fast att vårdvalet i alla landsting ska vara kvar, frågan lyfts därmed ur den så kallade Reepalu-utredningen som får nya tilläggsdirektiv på torsdag. Vårdvalet har lett till tio procent fler patientbesök, utan att kostnaderna har ökat. Det är glädjande att regeringen låter den fria etableringsrätten vara kvar, säger Inga-Kari Fryklund.

Hst6e2jwqvpmki9jp2n2

Landstingen glömmer ta hänsyn till sina privata vårdgivare

Pressmeddelanden   •   2015-10-29 07:52 CET

​De chefstjänstemän som ansvarar för landstingens och regionernas kontakter med privata vårdgivare upplever att privata vårdgivare ofta glöms bort i landstingens organisation. De möter också internt motstånd när det gäller att behandla alla vårdgivare konkurrensneutralt. Det visar en ny rapport från Vårdföretagarna.

Zttaylt581xucee6nmic

Privat äldreomsorg håller högre kvalitet

Pressmeddelanden   •   2015-10-26 08:54 CET

Socialstyrelsens har nu släppt Kommun- och enhetsundersökningen 2015 som undersökt kvaliteten på privata och kommunala äldreboenden. Datan visar tydligt att kvaliteten på de privata äldreboendena är bättre än på de kommunala.

Cbdrh3cxcqziwvkpjvn7

​Fotbollssex i Vårdföretagarnas valfrihetskampanj

Pressmeddelanden   •   2015-10-14 08:02 CEST

Media-no-image

Vårdföretagen och flyktingarna – vad är sant, vem är vinnaren?

Pressmeddelanden   •   2015-10-07 09:22 CEST

Seminarium 14/10

Flyktingströmmen till Sverige slår alla rekord. 4700 ensamkommande flyktingbarn sökte asyl under september månad. Behovet av boenden och omsorg är enormt. Samtidigt anklagas de företag som på kommunernas uppdrag tar emot ungdomarna för att vara oseriösa och vinstmaximerande. Vad är sant och vad är falskt om vårdföretagens insatser i flyktingmottagandet? Hur ser företagen på den akuta flyktingsituationen? Finns det något mer de kan göra för att underlätta den akuta flyktingsituationen?

Vårdföretagarna bjuder in politiker, medier, offentliga, privata och ideella aktörer till ett seminarium för att bringa klarhet i frågorna.

Bland de medverkande finns företrädare för vårdföretagen Aleris, Nytida och Attendo.

Var: Almegahuset, Sturegatan 11, Stockholm.
När: Den 14 oktober kl. 14:00 – 15:00

Anmäl dig här.

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och branschorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform. Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället. Föreningen har ca 2 000 medlemsföretag med ungefär 100 000 årsanställda.

Flyktingströmmen till Sverige slår alla rekord. Behovet av boenden och omsorg är enormt. Samtidigt anklagas de företag som på kommunernas uppdrag tar emot ungdomarna för att vara oseriösa och vinstmaximerande. Vad är sant och vad är falskt om vårdföretagens insatser i flyktingmottagandet? Vårdföretagarna bjuder till seminarium för att bringa klarhet i frågorna.

Läs vidare »
Kxaog5hlybkbcsmipso2

Vårdföretagarna startar valfrihetskampanj

Pressmeddelanden   •   2015-09-14 08:46 CEST

Allmänheten är måltavlan för den kampanj till försvar för valfriheten som Vårdföretagarna nu drar igång. Huvudperson i kampanjen, som ska drivas i sociala medier, är ”Systemmannen”. I korta filmer visar han hur absurd tillvaron blir när människor inte får välja själva.

Zrps8lf6zphdozbmdqqt

Vårdföretagare välkomnar Jonas Sjöstedt

Pressmeddelanden   •   2015-09-03 10:50 CEST

För att uppmuntra fler politiker att besöka de privat drivna vård- och omsorgsföretagen lanseras idag Välkommen Jonas. Kampanjen tar avstamp i ett uttalande från Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt som hävdade att han inte känner sig välkommen att besöka de privata vård- och omsorgsföretagen. Bakom initiativet står branschorganisationen Vårdföretagarna och deras medlemmar.

Media-no-image

Sju av de tio mest uppskattade vårdcentralerna är privata

Pressmeddelanden   •   2015-08-07 09:58 CEST

De privata vårdcentralerna runt om i landet är uppskattade. Av de tio vårdcentraler med högst patientnöjdhet är sju drivna privat. Det visar Sveriges kommuner och landstings senaste nationella patientenkät, sammanställd av OmVård.se på Vårdföretagarnas uppdrag.

- Undersökningen visar att de privata vårdcentralerna är uppskattade och att de dessutom finns i alla delar av landet. De begränsningar av företagens möjligheter som nu diskuteras skulle därmed slå mot tiotusentals nöjda patienter över hela landet, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna.

De privat drivna vårdcentralerna håller högre kvalitet än de offentliga, enligt patienterna själva.

De privat drivna vårdcentralerna får genomgående högre betyg av patienterna än de offentligt drivna mottagningarna, oavsett vilken kvalitetsparameter man tittar på. Skillnaderna är små, men entydiga. Det gäller såväl helhetsintryck som tillgänglighet, bemötande och upplevd nytta av besöket.

- Istället för att fokusera på driftsformer borde debatten handla om hur vi ytterligare kan höja kvaliteten i vården. Bevisligen finns det mycket erfarenhet och goda exempel som både privata och offentligt drivna vårdcentraler kan ta del av, säger Håkan Tenelius.

Patienterna bedömde

-Bemötande

-Känslan av delaktighet

-Information

-Tillgänglighet

-Förtroende

-Upplevd nytta

-Viljan att rekommendera vårdcentralen

-Helhetsintryck

I undersökningen ingår 13 av Sveriges 21 län.

Läs hela Patienttoppen 2015 med topplistor uppdelat på län här.

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och branschorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform. Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället. Föreningen har ca 2 000 medlemsföretag med ungefär 100 000 årsanställda.

Av de tio vårdcentraler med högst patientnöjdhet är sju drivna privat. Det visar Sveriges kommuner och landstings senaste nationella patientenkät, sammanställd av OmVård.se på Vårdföretagarnas uppdrag.

Läs vidare »
Wbwofb0tbjoaq13kfojs

Ny rapport visar att vårdföretagandet är en integrationsmotor

Pressmeddelanden   •   2015-07-01 10:36 CEST

Var femte av vårdens små och medelstora företag, 21 procent, drivs av en person med utländsk bakgrund. I övriga näringslivet har var åttonde företagare utländsk bakgrund. Och eftersom företagare med utländsk bakgrund oftare anställer andra personer med utländsk bakgrund är vårdföretagandet en integrationsmotor. Det visar en rapport som Vårdföretagarna publicerar idag.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

Om Vårdföretagarna

Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och branschorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform. Föreningen har ca 2 000 medlemsföretag med ungefär 100 000 årsanställda.

Vårdföretagarna ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv. Föreningen arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället. Vi tillvaratar de privata vårdföretagens intressen och förbättrar den privata vårdens förutsättningar.
Läs mer på www.vardforetagarna.se

Adress

  • Vårdföretagarna
  • Sturegatan 11
  • 102 04 Stockholm
  • Vår hemsida

Länkar

Besök Almegas pressrum