M8un0jhbezlszngwbh8j

Vårdföretagarna kommenterar LSS-utredningen: Lös först de akuta hoten mot utförarna

Pressmeddelanden   •   Maj 26, 2016 14:25 CEST

​Regeringen har idag presenterat direktiven för en ny LSS-utredning. Vårdföretagarna välkomnar att ett helhetsgrepp tas men vädjar till regeringen att i väntan på utredningens förslag lösa de akuta problemen i branschen. De privata utförarna av personliga assistans är i ett mycket pressat läge, vilket kraftigt försvårar avtalsrörelsen och direkt hotar utförarnas existens.

Etfiuavrhb5wchhozqj7

Pressinbjudan: ”Personlig assistans – hotad valfrihetsreform?”

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2016 16:08 CEST

Välkommen till en presentation av Bengt Westerbergs rapport, "Personlig assistans - hotad valfrihetsreform?" Efter presentationen tar en paneldiskussion vid med politiker från bland annat riksdagens socialutskott. Dagen avslutas med ett seminarium som återför assistansanvändarperspektivet på en karta, som idag i stor utsträckning ritas av människor som inte lever med assistans.

Media-no-image
Betfjnm9ibzwfwk3iutu

Viktig avtalsrörelse för personlig assistans

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2016 17:28 CEST

Snart inleds avtalsförhandlingarna för personlig assistans mellan Vårdföretagarna och Kommunal. Mer än 60 procent av brukarna har valt en privat aktör för sin personliga assistans. För dessa privata utförare är ekonomin just nu extremt pressad på grund av att staten inte höjt ersättningsnivåerna i nivå med kostnadsutvecklingen på flera år.

Ett utdrag från Upplysningscentralen visar att drygt 3 av 10 privata assistansföretag inte når upp till positivt resultat. De övriga 7 av 10 ligger på en genomsnittlig vinstmarginal på 4 procent. Vinstnivåerna i hela sektorn för personlig assistans är mycket låga och de har inte blivit bättre av ytterligare beslut som t ex höjningen av arbetsgivaravgiften för unga, den så kallade ungdomsrabatten.

Assistensföretagen skiljer sig från de flesta andra företag genom att ersättningen bestäms i regeringsbeslut. Ersättningen har inte räknats upp i linje med löneutveckling för övrig arbetsmarknad. Regeringen har också aviserat att den inte kommer att räknas upp med mer än 1,4 % de kommande åren. Det betyder att lönerna ökar utan att ersättningen från staten gör det vilket bidrar till den svåra ekonomiska situation som många assistansföretag befinner sig i. Faktum är att ersättningarna är så låga att hela branschen är hotad.

- För oss är det viktigt att öka förståelsen för assistansföretagens svåra situation. Det finns inget önskemål om att försämra kollektivavtal eller anställningstryggheten för medarbetarna hos våra medlemmar. Vi vill tillsammans med Kommunal komma fram till bra avtal som passar både våra medlemmar och deras medarbetare. Det är i den andan vi nu inleder förhandlingarna, säger Inga-Kari Fryklund Förbundsdirektör i Vårdföretagarna.

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och branschorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform. Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället. Föreningen har ca 2 000 medlemsföretag med ungefär 100 000 årsanställda.

Snart inleds avtalsförhandlingarna för personlig assistans mellan Vårdföretagarna och Kommunal. Mer än 60 procent av brukarna har valt en privat aktör för sin personliga assistans. För dessa privata utförare är ekonomin just nu extremt pressad på grund av att staten inte höjt ersättningsnivåerna i nivå med kostnadsutvecklingen på flera år.

Läs vidare »
Wbwofb0tbjoaq13kfojs

Ny rapport: Stora utmaningar för äldreomsorgen

Pressmeddelanden   •   Apr 07, 2016 08:48 CEST

​I en ny rapport pekar kommunala chefer ut framtidens äldreomsorgsutmaningar. Cheferna pekar bl a på: -Det behövs bostäder som är bättre anpassade för äldre och ett ökat personligt ansvar för att bo i ”rätt” bostad. -Våga släppa in digitaliseringen! Personalen är mer teknikrädda än brukarna. -Den stora kompetensbristen är en utmaning. -40-talisterna kommer ställa höga krav.

Wbwofb0tbjoaq13kfojs

Vårdföretagarna: För välfärdens bästa måste Reepalus utredning läggas ned

Pressmeddelanden   •   Mar 18, 2016 09:13 CET

Ilmar Reepalus utredning har inte längre fokus på välfärdens utveckling. Istället gör Reepalu allt för att hitta försvar för det egna utredningsuppdraget. För välfärdens bästa måste utredningen läggas ned, säger Håkan Tenelius, Vårdföretagarna, i en kommentar till Ilmar Reepalus artikel på DN Debatt idag.

Media-no-image

Gemensamma krafttag för att bekämpa fusk i personlig assistans

Pressmeddelanden   •   Feb 26, 2016 09:59 CET

- Vi välkomnar Försäkringskassans krafttag mot det misstänkta fusket. Vårdföretagarna tar som branschorganisation detta på största allvar, och precis som Försäkringskassan menar vi att kampen mot fusket och kriminaliteten i branschen måste ges högsta prioritet. Annars är den viktiga assistansreformen hotad.

Det säger Vårdföretagarnas förbundsdirektör Inga-Kari Fryklund med anledning av att fusk avslöjats där personal på Försäkringskassan och assistansutförare misstänks vara inblandade.

Redan på onsdagen samlades centrala myndigheter, representanter från fack och anordnarorganisationer i Vårdföretagarnas lokaler för att diskutera hur man gemensamt kan arbeta för att få bort de oseriösa assistansföretagen. Vårdföretagarna stod för initiativet tillsammans med fackförbundet Kommunal. Samtliga myndigheter med beröring av personlig assistans var närvarande.

Varför genomförde ni denna konferens?

-De allra flesta aktörerna är seriösa, men de som fuskar och har ett kriminellt uppsåt svärtar ned hela assistansbranschen. Det är något vi aldrig kan acceptera. Som branschföreträdare ville vi samla alla styrande myndigheter för att inleda ett arbete för få bukt med fusket, säger Inga-Kari Fryklund förbundsdirektör Vårdföretagarna.

Var det något intresse från myndigheterna?

-Ja, ett oerhört stort intresse! Vi bjöd in de myndigheter som vi tror är berörda av assistansbranschen. De som närvarade var representanter från Brottsförebyggande rådet (BRÅ), Försäkringskassan, Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Institutet mot mutor (IMM), Polisen, Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndigheten, Skatteverket, Socialdepartementet samt Arbetsgivarorganisationen KFO, Kommunal och Vårdföretagarna, säger Inga-Kari Fryklund.

Hur kommer det sig att Kommunal som fackförbund engagerar sig i denna fråga?

-Väldigt många personlig assistenter är medlemmar i Kommunal. Vi kan aldrig acceptera att de arbetar under dåliga förhållanden i oseriösa företag. För oss, våra medlemmar och hela branschen i stort är det oerhört viktigt att vi får bort dessa företag, säger Johan Ingelskog, förhandlingschef Kommunal.

Var det ett givande möte och kommer det att leda till något mer?

-Det var ett mycket bra möte där varje myndighet redogjorde sin bild av situationen och hur vi gemensamt kan bekämpa brottsligheten. Tanken är att detta är ett startskott till ett större och mer fördjupat samarbete myndigheter och organisationer emellan, avslutar Johan Ingelskog.

Kontakt

Inga-Kari Fryklund

Förbundsdirektör Vårdföretagarna

Tel: 070 671 10 53

inga-kari.fryklund@almega.se

Johan Ingelskog

Förhandlingschef Kommunal

Tel: 070 587 27 69

johan.ingelskog@kommunal.se

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och branschorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform. Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället. Föreningen har ca 2 000 medlemsföretag med ungefär 100 000 årsanställda.

- Vi välkomnar Försäkringskassans krafttag mot det misstänkta fusket. Vårdföretagarna tar som branschorganisation detta på största allvar, och precis som Försäkringskassan menar vi att kampen mot fusket och kriminaliteten i branschen måste ges högsta prioritet. Annars är den viktiga assistansreformen hotad, säger Vårdföretagarnas förbundsdirektör Inga-Kari Fryklund.

Läs vidare »
Wbwofb0tbjoaq13kfojs

Kommunchefer positiva till konkurrens i äldreomsorgen

Pressmeddelanden   •   Feb 18, 2016 07:46 CET

Vårdföretagarna har låtit ett konsultbolag göra djupintervjuer med 54 kommunala chefer inom äldreomsorgen för att få fram deras syn på privata företag i äldreomsorgen. De kommunala cheferna: • är positiva till konkurrens inom äldreomsorgen • ser inte att det är skillnader i kvalitet mellan kommunal och privat verksamhet • menar att privata aktörer sänker totala kostnaden för äldreomsorgen

Wbwofb0tbjoaq13kfojs

Lägg ner Reepalu-utredningen

Pressmeddelanden   •   Feb 11, 2016 07:41 CET

Nya uppgifter visar att privat drivna äldreboenden inte har avsevärt lägre bemanning än kommunala. När det gäller sjuksköterskor har de privata boendena 33 procent högre bemanning. Eftersom utredningen om vinster i välfärden bygger på falska premisser om bemanning bör man lägga ner utredningen. Det skriver Håkan Tenelius på SvD Brännpunkt idag.

Wbwofb0tbjoaq13kfojs

Vårdföretagarna kräver bättre kvalitetsmätning i HVB

Pressmeddelanden   •   Jan 20, 2016 06:55 CET

Regeringen bör ge Socialstyrelsen i uppdrag att mäta kvaliteten på privata och kommunala HVB-hem för ensamkommande. Förslaget framförs på SvD Brännpunkt idag, där Vårdföretagarna belyser de privata aktörernas roll i mottagandet av ensamkommande flyktingbarn.

Wbwofb0tbjoaq13kfojs

Privata arbetsgivare bidrar till högre trivsel hos medarbetarna

Pressmeddelanden   •   Jan 07, 2016 09:08 CET

En ny undersökning från Svenskt kvalitetsindex och Sveriges företagshälsor visar att medarbetare i privata verksamheter trivs bra, upplever sig som friskare samt har inflytande över sitt arbete. Jobbhälsobarometern 2015 visar att medarbetare i privat vård Är något mer nöjda över sitt inflytande på arbetsplatsen Är mer nöjda med lönen Är mer nöjda med arbetsledningen

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Näringspolitisk chef, Vårdföretagarna
  • fwktsrdyhailkan.tezvfpmzhrbmnelius@afslmega.dgshdase
  • +46 72 742 6924

Om Vårdföretagarna

Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och branschorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform. Föreningen har ca 2 000 medlemsföretag med ungefär 100 000 årsanställda.

Vårdföretagarna ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv. Föreningen arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället. Vi tillvaratar de privata vårdföretagens intressen och förbättrar den privata vårdens förutsättningar.
Läs mer på www.vardforetagarna.se

Adress

  • Vårdföretagarna
  • Sturegatan 11
  • 102 04 Stockholm
  • Vår hemsida

Länkar

Besök Almegas pressrum