T3dr6bc5hmoukkjwyexf
Ywxiugrrpeaffttykf5s

Vårdföretagarna och Välfärdsutredningshaveriet

Pressmeddelanden   •   Maj 09, 2017 12:37 CEST

Vårdföretagarna kommenterar Välfärdsutredningens slutbetänkande. - Utredaren signalerar förakt mot privat företagsamhet och genuin misstro mot entreprenörer och medarbetare i vård- och omsorgsföretag, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna.

T3dr6bc5hmoukkjwyexf

Vårdföretagarna kommenterar Välfärdsutredningens artikel på DN Debatt

Pressmeddelanden   •   Maj 08, 2017 21:52 CEST

- I DN-artikeln frågar Reepalu retoriskt hur man mäter den kvalitet som uppstår när en kirurg tar sig extra tid för att förklara en kommande operation. Men detta görs ju redan idag, i SKL:s nationella patientenkät. Välfärdsutredningens fiasko är i och med slutbetänkandet fullbordat, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna.

T3dr6bc5hmoukkjwyexf

S-politiker tror inte på vinstbegränsning – ny undersökning

Pressmeddelanden   •   Apr 19, 2017 09:10 CEST

Bara 21 procent av de socialdemokratiska kommunpolitikerna tror att omfattningen av välfärdstjänster ökar om vinstdrivande företag tvingas bort på grund av vinstbegränsningar, visar en undersökning som Vårdföretagarna låtit Demoskop genomföra.

T3dr6bc5hmoukkjwyexf

Kommentar S-kongressen: Retoriska S-beslut skapar osäkerhet för vårdföretag

Pressmeddelanden   •   Apr 10, 2017 12:05 CEST

- Kongressbeslutet gör att osäkerheten för företagen i vård och omsorg består. Privata utförare vill bidra till att utveckla välfärden, men S-kongressen signalerar misstro med talet om vinstreglering. Det är beklagligt, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna.

Media no image
Ywxiugrrpeaffttykf5s

​Vårdföretagarna utesluter assistansföretag från Örebro

Pressmeddelanden   •   Feb 28, 2017 06:05 CET

Vårdföretagarna utesluter med omedelbar verkan två medlemsföretag inom Personlig Assistans, båda med säte i Örebro.

Företagen utesluts med omedelbar verkan då de fått sina tillstånd indragna av IVO (Inspektionen för vård och omsorg). En begäran från företagen om överklagan till Förvaltningsrätten har avslagits. Vårdföretagarna ställer krav på att medlem har aktuellt tillstånd från IVO.

-Medlemmar i Vårdföretagarna ska följa lagar och regler. Vi har utöver det branschens tuffaste uppförandekod. Vårdföretagarna ser ett stort behov av att IVO, Skatteverket, Polisen och andra berörda myndigheter tar sitt ansvar, samverkar bättre och agerar snabbare, säger Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör Vårdföretagarna.

Vårdföretagarna avslår ett tiotal medlemsansökningar och utesluter ett antal företag varje år på grund av att de inte lever upp till Vårdföretagarnas hårda krav för medlemskap.

Vårdföretagarna kräver att medlemmar företräder branschen på ett professionellt sätt. Medlemmar har ett ansvar för att branschens intressen skyddas och att invånare i Sverige har förtroende för välfärdsföretag. Vårdföretagarna arbetar för att höja branschens anseende, genom att värna om god affärssed. Branschens företag skall sträva efter att vara attraktiva arbetsplatser som skapar långsiktiga hållbara värden för kund och samhälle. Vårdföretagarna driver samverkan med myndigheter och andra organisationer för att göra det svårt för oseriösa och kriminella aktörer att verka i branschen.

Hårda krav på medlemskap
Medlem i Vårdföretagarna ska bland annat uppfylla:
• Företaget har kvalitetsledningssystem
• Följer Vårdföretagarnas uppförandekod
• Öppenhet gentemot Vårdföretagarna och Vårdföretagarnas etikråd
• Då tillstånd krävs för att bedriva verksamhet ska företaget inneha sådant tillstånd
• Följer Vårdföretagarnas krav på transparens
• Tillämpar Vårdföretagarnas kollektivavtal
• Betalar in avgifter för alla anställda som omfattas av kollektivavtalade försäkringar
• Tecknar kollektivavtalade försäkringar
• Företaget innehar registreringsbevis
• Företaget har inte restförda skatter och avgifter
• Ägare med avgörande inflytande, styrelsens ledamöter, VD, övriga ledande befattningshavare och revisorer är lämpliga och fria från anmärkningar i sin yrkesutövning eller i sitt uppdrag.

Vårdföretagarnas uppförandekod och krav på medlemskap: https://www.vardforetagarna.se/medlemskap/uppforandekod_vardforetagarna

För mer information:
Anders Manell, presschef, 070-314 57 29

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och branschorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform. Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället. Föreningen har ca 2 000 medlemsföretag med ungefär 100 000 årsanställda.

Vårdföretagarna utesluter med omedelbar verkan två medlemsföretag inom Personlig Assistans, båda med säte i Örebro.

Läs vidare »
Xxtcinoszogbynp6dour

Vårdföretagarna kommenterar Socialdemokraternas presskonferens - statsministern och partiledaren resonerar olika

Pressmeddelanden   •   Feb 24, 2017 09:30 CET

- Det är välkommet att statsminister Löfven tänker lyssna på de remissinstanser som nu sågar förslaget till vinsttak i välfärden, men oroande att partiledaren Löfven tänker strunta i dem. Det säger Håkan Tenelius, Vårdföretagarna, i en kommentar till socialdemokraternas besked om hur frågan om vinsttak ska hanteras på partikongressen i april.

Jmjwmm7oxcywtptmgmhy

En välfärdsutradering - Vårdföretagarnas remissvar på Reepalu-utredningen

Pressmeddelanden   •   Feb 13, 2017 10:46 CET

Om Reepalus förslag genomförs blir vårdföretagen så sårbara att de inte kan överleva. Det vore ett dråpslag mot människors möjlighet att välja och välja bort vård samtidigt som det försvårar den nödvändiga rekryteringen av medarbetare.

Sxraddahkboiaztskcjj

Ny rapport: Uppsala kommun går med underskott i kommunal hemtjänst – i strid med LOV

Pressmeddelanden   •   Jan 31, 2017 08:00 CET

Uppsala kommun lever inte upp till lagens intentioner. Enligt LOV (Lagen om valfrihet) ska kommunen ställa samma kvalitetskrav och förväntas betala ut samma ersättning till alla som utför hemtjänst, oavsett om de är kommunala eller privata.

Xxtcinoszogbynp6dour

Ny rapport: Sju av tio kommuner med valfrihet går med underskott i kommunal hemtjänst

Pressmeddelanden   •   Dec 28, 2016 09:44 CET

Kommunerna lever inte upp till lagens intentioner. Enligt LOV (Lagen om valfrihet) ska kommunen ställa samma kvalitetskrav och förväntas betala ut samma ersättning till alla utförare, oavsett om de är kommunala eller privata.

Media no image

Vårdstrejken avvärjd

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2016 19:11 CET

Det blir ingen strejk inom den privata vården och äldreomsorgen. Parterna enades på måndagskvällen om nya kollektivavtal vilket innebär att de konfliktåtgärder som facket varslat om dras tillbaka.

Medlarna från statliga Medlingsinstitutet lämnade på måndag eftermiddagen över ett bud till parterna som både fack och arbetsgivare kunde acceptera. Medlarnas bud innebär att undersköterskorna inom privat vård och omsorg får en extra löneökning. De totala kostnadsökningarna för avtalet håller sig inom ramen för den norm som etablerats för årets avtalsrörelse.

 • Vi är nöjda med att ett nytt avtal har träffats vilket undanröjer den konflikt som hade inneburit stora konsekvenser för ett flertal medlemsföretag och dess kunder. Vi är samtidigt nöjda över innehållet i det tecknade avtalet som innebär en satsning på undersköterskor i paritet med övriga på arbetsmarknaden säger Vårdföretagarnas förbundsdirektör Inga-Kari Fryklund.

I och med att både fack och arbetsgivare accepterat medlarbudet innebär det att samtliga varsel om strejk och nyanställningsblockad dras tillbaka.

 • Det nya avtalet innebär flera förbättringar för medlemsföretagen. Det har hela tiden varit vår ambition att träffa ett avtal som båda parterna kan vara nöjda med. Jag ser att det nya avtalen kan stödja utvecklingen av vården och omsorgens kvalitet och göra branschen fortsatt attraktiv att arbeta i säger Vårdföretagarnas förbundsdirektör Inga-Kari Fryklund.

Fakta om löner:

 • Lönerna för undersköterskor i privat sjukvård hos Vårdföretagarnas medlemmar är 25 065, motsvarande siffra hos landstingen är 24 044. (Lönestatistik från SKL och Vårdföretagarna 2015)
 • Lönerna för undersköterskor inom privat äldreomsorg hos Vårdföretagarnas medlemmar är 24 673, motsvarande siffra hos kommunerna är 23 855. (Lönestatistik från SKL och Vårdföretagarna 2015)

Fakta

Vårdföretagarna har drygt 2000 medlemsföretag med över 102 000 årsanställda.
Bransch Äldreomsorg har 240 medlemsföretag med 25 500 årsanställda
Bransch Sjukvård har 547 medlemsföretag med knappt 22 000 årsanställda
Bransch Individ och familjeomsorg har 461 medlemsföretag med knappt 18 000 årsanställda

För ytterligare information

Inga-Kari Fryklund
Förbundsdirektör
Vårdföretagarna
tfn: 08-762 69 99

David Wästberg
presskontakt
Almega
tfn:070-345 68 59

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och branschorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform. Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället. Föreningen har ca 2 000 medlemsföretag med ungefär 100 000 årsanställda.

Det blir ingen strejk inom den privata vården och äldreomsorgen. Parterna enades på måndagskvällen om nya kollektivavtal vilket innebär att de konfliktåtgärder som facket varslat om dras tillbaka.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Presschef
 • anders.manell@almega.se
 • +46 70 314 57 29

Om Vårdföretagarna

Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och branschorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform. Föreningen har ca 2 000 medlemsföretag med ungefär 100 000 årsanställda.

Vårdföretagarna ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv. Föreningen arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället. Vi tillvaratar de privata vårdföretagens intressen och förbättrar den privata vårdens förutsättningar.
Läs mer på www.vardforetagarna.se

Adress

 • Vårdföretagarna
 • Sturegatan 11
 • 102 04 Stockholm
 • Vår hemsida

Länkar

Besök Almegas pressrum