Wbwofb0tbjoaq13kfojs

Vårdföretagarnas kommentar till Socialdemokraternas utspel om kvalitet i välfärden

Pressmeddelanden   •   2014-03-20 11:24 CET

Privata vårdföretag har lägre sjukfrånvaro och högre trivsel som minskar personalomsättningen. Det sänker kostnaderna men inte kvaliteten. Tvärt om. Med socialdemokraternas modell skulle dessa företag straffas ekonomiskt. Det saknar all rim och reson. Det säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef hos Vårdföretagarna, i en kommentar till Socialdemokraternas förslag om kvalitetskrav i välfärden.

Giji8irsdwhqv6ref32q

Vård- och omsorgsbranschen leds av kvinnor

Pressmeddelanden   •   2014-03-07 06:42 CET

Näringslivet tampas med jämställdhetsproblem och att få fler kvinnor på ledande positioner. Undantaget är vård- och omsorgsbranschen. Enligt en ny rapport med statistik från SCB är 54 procent av företagsledarna kvinnor, att jämföra med övriga näringslivet som ligger på 28 procent. Men den politiska osäkerheten hotar nu den positiva utvecklingen.

Media-no-image

Ny guide för bättre upphandling av äldreboende

Pressmeddelanden   •   2014-02-26 10:56 CET

Nu blir det lättare för kommuner som vill använda upphandlingar för att stärka kvaliteten i äldreboenden. En ny guide från Sveriges Kommuner och Landsting, Vårdföretagarna och Svenskt Näringsliv innehåller verktyg för att kvaliteten ska säkras, följas upp och stimuleras. I guiden finns det bland annat checklistor, mall för kravspecifikation samt exempel på bra och mindre bra skall-krav.

Efter att debatten om driftsformer och kvalitet i äldreomsorgen tagit fart gjordes en genomgång av kommunernas upphandling av äldreboende under 2011 – första halvåret 2012. Genomgången visade att upphandlingsunderlagen ofta var onödigt omfattande, och att möjligheterna att styra mot kvalitet inte utnyttjades full ut.  

- Med guiden blir det enklare för mindre företag att delta i upphandlingar. Det blir även ett steg bort från detaljstyrning vilket skapar större utrymme för innovation. Det ska vara lönsamt att leverera och utveckla god kvalitet, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna.

- Det är viktigt att kraven i förfrågningsunderlagen är tydliga, relevanta för att främja kvalitet, uppföljningsbara och att de stimulerar kvalitetsutveckling. Mätbara krav på resultat, inte bara struktur och processer, är angeläget och bidrar till kvalitetsutveckling. Bristen på resultatkrav var uppenbar i den kartläggning av upphandlingarna som vi gjorde 2011 och 2012, säger Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitiska frågor på Svenskt Näringsliv.

- Förhoppningsvis kan guiden vara till konkret stöd i kommunernas arbete med att utveckla upphandlingar. Guiden lyfter bl a principer för en bra kravställning. Guiden innehåller också checklistor i upphandlingens olika steg. Det övergripande syftet är att styra mot en hög kvalitet, i detta fall, av särskilt boende inom äldreomsorgen, säger Lena Svensson från Sveriges Kommuner och Landsting.

Ladda hem guiden här

Kontakt
Håkan Tenelius
Näringspolitisk chef, Vårdföretagarna
Tel: 072 742 6924
hakan.tenelius@almega.se

Lena Svensson
Sektionen för demokrati och styrning, Sveriges Kommuner och Landsting
Tel: 08-452 7645
Lena.Svensson@skl.se

Anders Morin
Ansvarig välfärdspolitik, Svenskt Näringsliv
Tel: 08-55 34 30 48
Anders.Morin@svensktnaringsliv.se

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och branschorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform. Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället. Föreningen har ca 2 000 medlemsföretag med fler än 90 000 årsanställda.

Nu blir det lättare för kommuner som vill använda upphandlingar för att stärka kvaliteten i äldreboenden. En ny guide från Sveriges Kommuner och Landsting, Vårdföretagarna och Svenskt Näringsliv innehåller verktyg för att kvaliteten ska säkras, följas upp och stimuleras. I guiden finns det bland annat checklistor, mall för kravspecifikation samt exempel på bra och mindre bra skall-krav.

Läs vidare »
Gb9mivfab9ripptwtggf

Sänkt assistansersättning slår hårt mot både brukare och anordnare

Pressmeddelanden   •   2014-02-21 16:07 CET

Agneta Rönn presenterade i dag sin utredning om en förändrad assistansersättning för barn- och äldreminister Maria Larsson. Utredningen innehåller många positiva moment och framhäver olika aspekter och brister i det nuvarande systemet, vilka Vårdföretagarna har påpekat under längre tid. Tyvärr innehåller även utredningen ett förslag på en tydlig sänkning av ambitionsnivån.

Media-no-image

Pressinbjudan: Ny guide för upphandling av äldreboende

Pressmeddelanden   •   2014-02-21 08:50 CET

För ett år sedan visade en studie av upphandlingar av äldreboenden att kommunerna bara i liten omfattning använde möjligheterna att styra mot kvalitet. Nu har Sveriges Kommuner och Landsting, Vårdföretagarna och Svenskt Näringsliv låtit utveckla en guide till kommuner som vill använda LOV- och LOU-upphandlingar för att stärka kvaliteten i äldreboenden. Guiden innehåller de verktyg som vi sett fungerar när kvaliteten ska säkras, följas upp och stimuleras.

Guiden ”Upphandla bättre” presenteras vid en pressträff onsdagen den 26 februari kl 10.00 på Almega, Sturegatan 11 i Stockholm.

Medverkande:
Lena Svensson, Sektionen för demokrati och styrning, Sveriges Kommuner och Landsting 
Håkan Tenelius, Näringspolitisk chef, Vårdföretagarna
Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik, Svenskt Näringsliv

Anmäl dig till erik.aslin@almega.se

Välkomna!

Kontakt
Håkan Tenelius
Näringspolitisk chef Vårdföretagarna
Tel: 072 742 6924
hakan.tenelius@almega.se

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och branschorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform. Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället. Föreningen har ca 2 000 medlemsföretag med fler än 90 000 årsanställda.

Sveriges Kommuner och Landsting, Vårdföretagarna och Svenskt Näringsliv har låtit utveckla en guide till kommuner som vill använda LOV- och LOU-upphandlingar för att stärka kvaliteten i äldreboenden. Guiden innehåller de verktyg som vi sett fungerar när kvaliteten ska säkras, följas upp och stimuleras.

Läs vidare »
Wbwofb0tbjoaq13kfojs

Vårdföretagarna kommenterar ny ESO-rapport om privatiseringar i äldreomsorgen

Pressmeddelanden   •   2014-02-20 09:19 CET

Äldreomsorgen lämpar sig förhållandevis väl för privatiseringar, det skriver forskare från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi idag. Återigen visar hårda fakta att vinstdrivande aktörer inom äldreomsorgen bidrar till välfärden.

Fvnafoke9abzaljrykdb

Vårdföretagare startar upprop

Pressmeddelanden   •   2014-02-06 08:28 CET

Sveriges mest utskällda bransch startar nu ett upprop till försvar mot kritikerna. Idag finns 11 000 privat drivna vård- och omsorgsföretag, varav 93 procent är småföretag. "Vi gör skillnad – upprop för modern välfärd” synliggör vill visa hur dagens system med valfrihet leder till bättre vård och omsorg.

Zkumyyqqgokbmxwwixhf

LO står kvar på ruta ett

Pressmeddelanden   •   2014-01-20 09:06 CET

LO föreslår idag att arbetsmarknadens parter ska förhandla om villkoren för välfärdsföretag. Men LO vill fortfarande strypa förutsättningarna för företag inom vård och omsorg. Det är naivt att tro att företagen skulle vilja sätta sig ner och förhandla om hur det ska gå till. Förutsättningarna för välfärden måste vara en fråga för våra folkvalda, inte arbetsmarknadens parter.

Nqtufybhopwcq3vqoyrz

LOV-utredningen når inte ända fram

Pressmeddelanden   •   2014-01-16 11:39 CET

Idag har utredningen om framtida valfrihetssystem inom socialtjänsten presenterats.Utredningens ambition att öka valfriheten är bra, men då borde utredningen också föreslå att alla äldre får lagstadgad rätt att välja utförare i hemtjänsten enligt Lagen om valfrihet (LOV).

Awkbulchwyf2j3h9mgfw

Anställda trivs bättre i privat driven vård än i offentlig

Pressmeddelanden   •   2013-12-19 06:27 CET

Även årets Jobbhälsobarometer visar att anställda i privat driven vård och omsorg är mer nöjda med sin arbetssituation än anställda inom kommun och landsting. Jobbhälsobarometern är en undersökning som genomförs av Sveriges Företagshälsor.

Bilder & Videor 7 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

Om Vårdföretagarna

Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och branschorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform. Föreningen har ca 2 000 medlemsföretag med fler än 90 000 årsanställda.

Vårdföretagarna ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv. Föreningen arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället. Vi tillvaratar de privata vårdföretagens intressen och förbättrar den privata vårdens förutsättningar.
Läs mer på www.vardforetagarna.se

Adress

  • Vårdföretagarna
  • Sturegatan 11
  • 102 04 Stockholm
  • Vår hemsida

Länkar

Besök Almegas pressrum