Kxaog5hlybkbcsmipso2

Vårdföretagarna startar valfrihetskampanj

Pressmeddelanden   •   2015-09-14 08:46 CEST

Allmänheten är måltavlan för den kampanj till försvar för valfriheten som Vårdföretagarna nu drar igång. Huvudperson i kampanjen, som ska drivas i sociala medier, är ”Systemmannen”. I korta filmer visar han hur absurd tillvaron blir när människor inte får välja själva.

Zrps8lf6zphdozbmdqqt

Vårdföretagare välkomnar Jonas Sjöstedt

Pressmeddelanden   •   2015-09-03 10:50 CEST

För att uppmuntra fler politiker att besöka de privat drivna vård- och omsorgsföretagen lanseras idag Välkommen Jonas. Kampanjen tar avstamp i ett uttalande från Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt som hävdade att han inte känner sig välkommen att besöka de privata vård- och omsorgsföretagen. Bakom initiativet står branschorganisationen Vårdföretagarna och deras medlemmar.

Media-no-image

Sju av de tio mest uppskattade vårdcentralerna är privata

Pressmeddelanden   •   2015-08-07 09:58 CEST

De privata vårdcentralerna runt om i landet är uppskattade. Av de tio vårdcentraler med högst patientnöjdhet är sju drivna privat. Det visar Sveriges kommuner och landstings senaste nationella patientenkät, sammanställd av OmVård.se på Vårdföretagarnas uppdrag.

- Undersökningen visar att de privata vårdcentralerna är uppskattade och att de dessutom finns i alla delar av landet. De begränsningar av företagens möjligheter som nu diskuteras skulle därmed slå mot tiotusentals nöjda patienter över hela landet, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna.

De privat drivna vårdcentralerna håller högre kvalitet än de offentliga, enligt patienterna själva.

De privat drivna vårdcentralerna får genomgående högre betyg av patienterna än de offentligt drivna mottagningarna, oavsett vilken kvalitetsparameter man tittar på. Skillnaderna är små, men entydiga. Det gäller såväl helhetsintryck som tillgänglighet, bemötande och upplevd nytta av besöket.

- Istället för att fokusera på driftsformer borde debatten handla om hur vi ytterligare kan höja kvaliteten i vården. Bevisligen finns det mycket erfarenhet och goda exempel som både privata och offentligt drivna vårdcentraler kan ta del av, säger Håkan Tenelius.

Patienterna bedömde

-Bemötande

-Känslan av delaktighet

-Information

-Tillgänglighet

-Förtroende

-Upplevd nytta

-Viljan att rekommendera vårdcentralen

-Helhetsintryck

I undersökningen ingår 13 av Sveriges 21 län.

Läs hela Patienttoppen 2015 med topplistor uppdelat på län här.

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och branschorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform. Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället. Föreningen har ca 2 000 medlemsföretag med ungefär 100 000 årsanställda.

Av de tio vårdcentraler med högst patientnöjdhet är sju drivna privat. Det visar Sveriges kommuner och landstings senaste nationella patientenkät, sammanställd av OmVård.se på Vårdföretagarnas uppdrag.

Läs vidare »
Wbwofb0tbjoaq13kfojs

Ny rapport visar att vårdföretagandet är en integrationsmotor

Pressmeddelanden   •   2015-07-01 10:36 CEST

Var femte av vårdens små och medelstora företag, 21 procent, drivs av en person med utländsk bakgrund. I övriga näringslivet har var åttonde företagare utländsk bakgrund. Och eftersom företagare med utländsk bakgrund oftare anställer andra personer med utländsk bakgrund är vårdföretagandet en integrationsmotor. Det visar en rapport som Vårdföretagarna publicerar idag.

Media-no-image

Vårdföretagarna i Almedalen

Nyheter   •   2015-06-25 17:08 CEST

Vårdföretagarna deltar självklart i Almedalsveckan. Nedan följer våra programpunkter.


Förhör en direktör

Förhör en direktör genomfördes första gången i Almedalen 2014. Syftet är att visa hur vård- och omsorgsbranschen välkomnar en öppen dialog genom att politiker på ett personligt sätt möter de största företrädarna. Förra året visades filmerna från seminarierna över 1 000 gånger, och även i år hoppas vi på stort intresse.


Förhör 1: Behövs privat driven äldreomsorg för en modern välfärd

Politiker från S och MP frågar ut ledare för några av de största omsorgsföretagen i Sverige. Den bärande frågan är: behövs privat drivna och riskkapitalägda företag inom äldreomsorgen för att vi ska kunna upprätthålla en bra och modern välfärd?

Medverkande
Lars Stjernkvist, Kommunalråd Norrköping, Socialdemokraterna
Janine Alm Ericson, Riksdagsledamot ekonomisk-politisk talesperson, Miljöpartiet
Henrik Borelius, VD, Attendo
Fredrik Gren, VD, Ambea
Moderator: Håkan Tenelius, Näringspolitisk chef, Vårdföretagarna

Tid och plats
Måndag 29 juni kl 10:30-11:00 i Almegatältet/Wisby Strand

Läs mer

Förhör 2: Behövs privat driven sjukvård för en modern välfärd?

Politiker från S och MP frågar ut ledare för några av de största sjukvårdsföretagen i Sverige. Den bärande frågan är: behövs privat drivna och riskkapitalägda företag inom sjukvården för att vi ska kunna upprätthålla en bra och modern välfärd?

Medverkande
Anders Åkesson, Regionråd i Region Skåne, Miljöpartiet
Eva Tjernström, Regionråd Region Gävleborg, Socialdemokraterna
Anne-Marie Svensson, VD, Aleris Omsorg
Caroline Herlin, Sverigechef, Diaverum
Moderator: Håkan Tenelius, Näringspolitisk chef, Vårdföretagarna

Tid och plats
Måndag 29 juni kl 11:30-12:00 i Almegatältet/Wisby Strand

Läs mer

Seminarium 1 juli: Är vårdcentralen vägen in till det svenska samhället?

Sveriges förändrade befolkningssammansättning ställer krav på ett mer varierat utbud av välfärdstjänster både idag och i framtiden. Det offentliga har svårt att erbjuda detta men inte företagen. Företag som många gånger drivs av personer med utländsk bakgrund. De skapar jobb och erbjuder tjänster som det offentliga inte gör. Förslag om att bl.a. begränsa vinster och avskaffa LOV slår hårt mot den mångfald av välfärdstjänster som medborgarna efterfrågar och försämrar möjligheterna för både anställda och företagare med utländsk bakgrund att etablera sig i Sverige. Istället måste vårdens innovatörer släppas fria att tillgodose behov den offentligt drivna välfärden inte trodde fanns.

Medverkande
Sven-Olov Daunfeldt, professor i nationalekonomi, Handelns Utredningsinstitut HUI samt Högskolan Dalarna
Snezana Rosengren, VD, Hälsans Vårdcentral Tensta
Kayhan Utkutug, VD, Eveo AB
Håkan Tenelius, Näringspolitisk chef, Vårdföretagarna
Moderator: Inga-Kari Fryklund, Förbundsdirektör, Vårdföretagarna

Tid och plats
Tisdag 1 juli kl 13-14 i Almegatältet/Wisby Strand.
Under seminariet serveras fika.

Läs mer

För er som inte kan vara på plats webbsänds seminariet här

Mytpolisen

Även i Almedalen ska Mytpolisen göra det obekvämt för politiker, debattörer och andra makthavare att sprida osanningar. Just nu pågår förberedelserna. På plats i Almedalen pågår spaningsarbete vid alla potentiella brottsplatser och mytbrott rapporteras i uppropets alla kanaler. Under tre dagar bemannar vi även en polisstation vid Almegatältet, dit du förstås är varmt välkommen.

Polisstationens öppettider
Tisdag 30 juni kl 12:00-16:00
Onsdag 1 juli kl 13:00-17:00
Torsdag 2 juli kl 15:00-19:00
Almegatältet/Wisby Strand

Tipsa Mytpolisen om debattbrott på mytpolisen@vigorskillnad.se eller på Twitter: @Vigorskillnad och #Mytpolisen

Läs mer om Mytpolisen här: www.vigorskillnad.se/mytpolisen

Läs vidare »
O0isgitlxd75enc0grxa

7 av 10 anser att privata aktörer i välfärden är viktiga för valfriheten

Pressmeddelanden   •   2015-06-25 07:41 CEST

En ny undersökning från Demoskop visar även att 69 procent anser att privata aktörer i välfärden är viktiga för valfriheten. I dag släpps 2015 års upplaga av Privat vårdfakta som innehåller den senaste statistiken om vård- och omsorgsföretagens storlek, vinster och återinvesteringar. Skriften innehåller även fakta om kvalitet och allmänhetens syn på valfrihet och mångfald.

Wbwofb0tbjoaq13kfojs

Privata vårdgivare vågar inte investera och nyanställa på grund av politiska osäkerheten

Pressmeddelanden   •   2015-06-10 07:14 CEST

​2 av 5 vårdföretag har avstått från önskade nyinvesteringar och/eller nyanställningar, och 15 procent uppger att de har fått negativa signaler från bank/långivare. Det visar en ny undersökning bland 600 vård- och omsorgsföretagare om hur den politiska osäkerheten påverkar dem redan idag.

N1y2bdmrybyuxniamhlv

Aktuella händelsenotiser från Mytpolisen

Nyheter   •   2015-06-05 12:48 CEST

Wbwofb0tbjoaq13kfojs

Vårdföretagarnas kommentar till Alliansens utspel om vinster i välfärden: Rätt riktning men otillräckligt

Pressmeddelanden   •   2015-05-21 08:31 CEST

Idag föreslår Alliansen en ny utredning om välfärdstjänsterna som ett alternativ till Reepalu-utredningen. Förslaget är ett tydligt steg i rätt riktning. Men det är otillräckligt. Detta hindrar inte den ursprungliga utredningen att fortsätta sitt uppdrag, och den destruktiva oron bland vårdens entreprenörer och finansiärer består.

Wbwofb0tbjoaq13kfojs

Beslut om vinstbegränsningar i Västernorrland överklagas: Liknar ett näringsförbud för privata vårdgivare

Pressmeddelanden   •   2015-05-13 07:02 CEST

Idag överklagas beslutet i landstingsstyrelsen i Västernorrland att ge landstingsdirektören i uppdrag att ändra regelboken för vårdval så att vinstuttag begränsas. Bedömningen är att beslutet strider både mot svensk lag och mot EU-rätten.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

Om Vårdföretagarna

Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och branschorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform. Föreningen har ca 2 000 medlemsföretag med ungefär 100 000 årsanställda.

Vårdföretagarna ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv. Föreningen arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället. Vi tillvaratar de privata vårdföretagens intressen och förbättrar den privata vårdens förutsättningar.
Läs mer på www.vardforetagarna.se

Adress

  • Vårdföretagarna
  • Sturegatan 11
  • 102 04 Stockholm
  • Vår hemsida

Länkar

Besök Almegas pressrum