Wbwofb0tbjoaq13kfojs

Vårdföretagarnas kommentar till Vänsterpartiets utspel om privata företag i välfärden

Pressmeddelanden   •   2014-07-04 09:11 CEST

Idag föreslår Vänsterpartiet att det ska bli lättare för personalkooperativ att ta över privata verksamheter inom välfärden. Personalkooperativ är en bra form för de medarbetare som vill, men att tvinga fram kooperativ är knappast något som berikar mångfalden och gynnar de äldre och vårdtagarna.

Xi9utsfkd0dfoqmvqkxa

Blöjvägning den nya "råttan i pizzan"

Pressmeddelanden   •   2014-07-01 07:00 CEST

Okunskapen om blöjvägning inom äldrevården är utbredd. Novus-undersökningar visar att 45 procent av svenska folket har gått på myten att blöjvägningen görs för att omsorgsgivaren ska kunna dra ner på kostnader. Men fördomarna är än större bland röd-gröna hälso- och sjukvårdspolitiker – 49 procent av dem angav fel svar i undersökningen jämfört med 7 procent av allianspolitikerna.

Bkmxczxvlursxefk2azb

Almedalsblöjan håller dig torr hela veckan

Pressmeddelanden   •   2014-06-30 10:00 CEST

I år är det fler människor än någonsin i Almedalen och köerna till toaletterna kommer att vara extra långa. Med Almedalsblöjan missar du inget seminarium på grund av toaköande. Kom till baksidan av Almegakupolen och prova ut en blöja som passar just dig.

Wbwofb0tbjoaq13kfojs

Pressinbjudan: Förhör en direktör i Almedalen

Pressmeddelanden   •   2014-06-27 18:00 CEST

Villkoren för privat driven vård och omsorg är en av valets största och viktigaste frågor. Under Almedalsveckan bjuder Vårdföretagarna in fem oppositionspolitiker och direktörer från de största privata, riskkapitalägda vårdbolagen i Sverige för att diskutera framtiden för Sveriges vård och omsorg under formatet ”Förhör en direktör”.

L18l1c2unumkrtdlj5kh

Privata vårdgivare gör sjukvården mer tillgänglig

Pressmeddelanden   •   2014-06-25 06:10 CEST

Vårdföretagarna visar i en ny rapport att privata vårdgivare har en tydligt positiv effekt på vården genom att öka tillgängligheten, kapa köerna och bidra till en effektivare användning av vårdens resurser.

Wbwofb0tbjoaq13kfojs

Ny undersökning avslöjar svenskarnas missuppfattning om vinster i vården

Pressmeddelanden   •   2014-06-18 06:30 CEST

En ny undersökning visar att svenska folket tror att vinsten i vården och omsorgen är nästan fyra gånger så stor som den är i verkligheten.

Media-no-image

Högre kvalitet i privat driven vård

Pressmeddelanden   •   2014-05-18 06:32 CEST

Privat drivna vårdcentraler håller högre kvalitet än de offentligt drivna, enligt patienterna själva. Det gäller såväl helhetsintryck som tillgänglighet, bemötande och upplevd nytta av besöket. 14 av de 20 vårdcentraler som patienterna värderar högst i landet är privat drivna och i 15 av 21 landsting toppar en privat driven vårdcentral. Det visar Patienttoppen 2014 som innehåller en sammanställning av den nationella patientenkäten från Sveriges Kommuner och Landsting.

- Privata vårdgivare bidrar utan tvekan till den höga kvaliteten på svensk sjukvård. I den politiska debatten låter det ofta tvärt om, och därför vädjar jag verkligen till de politiker som ifrågasätter privata vårdföretag att lyssna på patienterna, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef hos Vårdföretagarna.

Undersökningen genomfördes under hösten 2013 då 138 000 patienter besvarade enkäten. Patienterna bedömde bemötande, känslan av delaktighet, information, tillgänglighet, förtroende, upplevd nytta, viljan att rekommendera vårdcentralen samt helhetsintryck. De privata vårdcentralerna får i snitt högre resultat än de offentligt drivna på samtliga kriterier. 

- Även offentligt drivna vårdcentraler hävdar sig väl i patientenkäten. Det är helt uppenbart att den här typen av kvalitetsjämförelser sporrar alla utförare att göra sitt bästa. Det är inte bara patienter hos de privata vårdcentralerna som vunnit på konkurrensen, säger Håkan Tenelius.

Läs hela Patienttoppen 2014 med topplistor uppdelat på län. 

För frågor, kontakta:
Håkan Tenelius, näringspolitisk chef
Tel: 072 742 6924
hakan.tenelius@almega.se


Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och branschorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform. Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället. Föreningen har ca 2 000 medlemsföretag med fler än 90 000 årsanställda.

Privat drivna vårdcentraler håller högre kvalitet än de offentligt drivna, enligt patienterna själva. Det gäller såväl helhetsintryck som tillgänglighet, bemötande och upplevd nytta av besöket. 14 av de 20 vårdcentraler som patienterna värderar högst i landet är privat drivna och i 15 av 21 landsting toppar en privat driven vårdcentral.

Läs vidare »
Jeal9t4ta6clgddt4kgk

Ulrika Östlund ny ordförande i Vårdföretagarna

Pressmeddelanden   •   2014-05-14 06:18 CEST

Vårdföretagarnas årsmöte har utsett Ulrika Östlund till ny ordförande i föreningen. Ulrika Östlund har varit VD och koncernchef för INOM - Innovativ Omsorg i Norden. -Jag ser med stor tillförsikt och engagemang fram emot uppdraget. Jag hoppas att vi framåt får en debatt som handlar om kvalitet och kundnöjdhet snarare än olika ägarformer, säger Ulrika Östlund.

Wbwofb0tbjoaq13kfojs

Vårdföretagarnas kommentar till Socialdemokraternas utspel om kvalitet i välfärden

Pressmeddelanden   •   2014-03-20 11:24 CET

Privata vårdföretag har lägre sjukfrånvaro och högre trivsel som minskar personalomsättningen. Det sänker kostnaderna men inte kvaliteten. Tvärt om. Med socialdemokraternas modell skulle dessa företag straffas ekonomiskt. Det saknar all rim och reson. Det säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef hos Vårdföretagarna, i en kommentar till Socialdemokraternas förslag om kvalitetskrav i välfärden.

Giji8irsdwhqv6ref32q

Vård- och omsorgsbranschen leds av kvinnor

Pressmeddelanden   •   2014-03-07 06:42 CET

Näringslivet tampas med jämställdhetsproblem och att få fler kvinnor på ledande positioner. Undantaget är vård- och omsorgsbranschen. Enligt en ny rapport med statistik från SCB är 54 procent av företagsledarna kvinnor, att jämföra med övriga näringslivet som ligger på 28 procent. Men den politiska osäkerheten hotar nu den positiva utvecklingen.

Bilder & Videor 8 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

Om Vårdföretagarna

Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och branschorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform. Föreningen har ca 2 000 medlemsföretag med fler än 90 000 årsanställda.

Vårdföretagarna ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv. Föreningen arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället. Vi tillvaratar de privata vårdföretagens intressen och förbättrar den privata vårdens förutsättningar.
Läs mer på www.vardforetagarna.se

Adress

  • Vårdföretagarna
  • Sturegatan 11
  • 102 04 Stockholm
  • Vår hemsida

Länkar

Besök Almegas pressrum