Xxtcinoszogbynp6dour

Vårdföretagarna kommenterar Välfärdsutredningen: Trump-politik, angrepp på människors möjlighet att välja vård och omsorg

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2016 13:00 CET

Reepalus förslag är ett frontalangrepp på människors möjlighet att välja vård och omsorg, och för företagens möjlighet att bidra till vårdens utveckling. Utredningen var tänkt att säkra kvaliteten i välfärden, men enligt Reepalus egna uträkningar kommer förslaget istället innebära att mängder av företag som idag gör vården bättre kommer att likvideras, säger Håkan Tenelius, Vårdföretagarna.

R4bcf5tbt4pluish9fa7

Ny data från Socialstyrelsen - Privata äldreboenden håller högre kvalitet

Pressmeddelanden   •   Okt 19, 2016 06:30 CEST

​Socialstyrelsen har presenterat Enhetsundersökningen där 5 000 särskilda boenden har svarat på frågor om kvalitet. De privata utförarna kommer bättre ut jämfört med kommunala utförare.

Xxtcinoszogbynp6dour

​​Vårdföretagarna: Regeringen borde fokusera på HVB-hemmens kvalitet

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2016 10:58 CEST

Håkan Tenelius, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna, kommenterar regeringens uppdrag till Konkurrensverket att kartlägga vinsterna i den privata HVB-branschen.

Xxtcinoszogbynp6dour

Underskott i primärvården i tre av fyra landsting - Rapport från Vårdföretagarna

Pressmeddelanden   •   Okt 06, 2016 07:30 CEST

I tre av fyra landsting gick den landstingsdrivna primärvården med underskott 2015. Problemen är bestående och växande i flera landsting. Sedan vårdvalets start har de landstingsdrivna vårdcentralerna gått med nära en miljard kronor i underskott.

Wbwofb0tbjoaq13kfojs

Vårdföretagarna kommenterar utredningen om offentlighetsprincip i privat vård och omsorg: Utveckla välfärden, inte administrationen

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2016 11:05 CEST

​Privata vårdgivare vill utveckla välfärden, inte administrationen. Förslaget om offentlighetsprincip för privata vårdgivare är därför feltänkt.

M8un0jhbezlszngwbh8j

Vårdföretagarna kommenterar budgeten för personlig assistans: "Skandal utan dess like"

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2016 13:16 CEST

Regeringen aviserade i samband med budgetpropositionen 2016 att ersättningen för personlig assistans skulle räknas upp med 1,4 procent årligen till och med 2018. I budgetpropositionen för 2017 frångår nu regeringen sitt tidigare beslut. De sänker nu den sedan tidigare historiskt låga uppräkningen till 1,05 procent årligen.

Qoafo6dsuwykc1reftxr

Av landets 20 mest uppskattade vårdcentraler drivs 16 i privat regi

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2016 06:30 CEST

​Patientnöjdheten är generellt högre vid de privat drivna vårdcentralerna än de landstingsdrivna. Framför allt anser patienterna att vårdcentralerna i privat regi har bättre kontinuitet. 64 procent av patienterna vid privat drivna vårdcentraler får träffa samma läkare och sjuksköterska jämfört med 47 procent i den landstingsdrivna primärvården.

Eld4ja9yshkf9kfhlcvd

​​Nio av tio mest uppskattade vårdcentraler i Västmanland är privatdrivna

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2016 06:15 CEST

Den mest uppskattade vårdmottagningen i Västmanland är vårdcentralen Åbågen i Arboga som drivs privat. Fem av de mest populära vårdcentralerna är alla privatdrivna.

Tg34vnn6zvgg7kqtbkxj

Av de 20 mest uppskattade vårdcentralerna i Västra Götaland drivs 16 i privat regi

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2016 06:15 CEST

​Den mest uppskattade vårdmottagningen i Västra Götaland är privata Rävlanda vårdcentral i Härryda. Av de fem mest populära vårdcentralerna är fyra privatdrivna.

U1wf36stfsxgxugdut18

Bättre kontinuitet vid privata vårdcentraler i Örebro län

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2016 06:15 CEST

​Patienterna är mer nöjda hos de privatdrivna vårdcentralerna än hos de offentliga. När det gäller kontinuitet är skillnaderna stora.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Presschef
  • anders.manell@almega.se
  • +46 70 314 57 29

Om Vårdföretagarna

Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och branschorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform. Föreningen har ca 2 000 medlemsföretag med ungefär 100 000 årsanställda.

Vårdföretagarna ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv. Föreningen arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället. Vi tillvaratar de privata vårdföretagens intressen och förbättrar den privata vårdens förutsättningar.
Läs mer på www.vardforetagarna.se

Adress

  • Vårdföretagarna
  • Sturegatan 11
  • 102 04 Stockholm
  • Vår hemsida

Länkar

Besök Almegas pressrum