Wbwofb0tbjoaq13kfojs

Ny rapport från Konkurrensverket: Vårdvalen är underfinansierade

Pressmeddelanden   •   2014-12-15 11:17 CET

​Sedan vårdvalet infördes har antalet vårdcentraler ökat med 20 procent. Det konstaterar Konkurrensverket i sin uppföljning av vårdvalets effekter. Men i 15 av landets 21 landsting och regioner går landstingens egen verksamhet i primärvården med underskott. Nästan hälften av de landstingsdrivna vårdcentralerna (48 %) går back, enligt Konkurrensverket.

M8un0jhbezlszngwbh8j

Ökad transparens och öppenhet i privata vårdföretag

Pressmeddelanden   •   2014-12-11 07:25 CET

​Vårdföretagarna inför ökade medlemskrav på transparens och öppenhet, och ställer nya krav på redovisning inom kvalitet, personal, ekonomi, ägare och styrelse. Genom att öka öppenheten och transparensen kommer förtroendet att öka, säger Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör Vårdföretagarna.

Media-no-image

Vårdföretagarna publicerar rapporterna som regeringen försöker mörka

Pressmeddelanden   •   2014-12-10 08:48 CET

Vårdföretagarna publicerar idag de två omdebatterade rapporterna om vinst i välfärden, som bland annat Dagens Industri skrivit om. Rapporterna kommer från ledande forskare som underkänner planerna för att begränsa vinstintresset och utestänga riskkapitalbolag från välfärden. I ett nytt blogginlägg finns rapporterna i helhet.

- Utlåtandena är inte bara viktig läsning för regeringen, utan också för de politiska företrädare i Allianspartierna som sagt sig vilja utesluta riskkapitalbolag som ägare till företag i den skattefinansierade välfärdssektorn, skriver Håkan Tenelius i bloggen.

Ta del av rapporterna här:

http://blogg.vardforetagarna.se/2014/12/10/har-ar-forskarnas-rapporter-som-regeringen-tycks-vilja-glomma/

Kontakt
Håkan Tenelius
Näringspolitisk chef Vårdföretagarna
Tel: +46 72 742 6924
hakan.tenelius@almega.se

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och branschorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform. Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället. Föreningen har ca 2 000 medlemsföretag med fler än 90 000 årsanställda.

​Vårdföretagarna publicerar idag de två omdebatterade rapporterna om vinst i välfärden, som bland annat Dagens Industri skrivit om. Ta del av rapporterna här: http://blogg.vardforetagarna.se/2014/12/10/har-ar-forskarnas-rapporter-som-regeringen-tycks-vilja-glomma/

Läs vidare »
Wbwofb0tbjoaq13kfojs

Regeringen måste offentliggöra vinst i välfärd-rapporterna

Pressmeddelanden   •   2014-12-08 09:00 CET

Dagens Industri avslöjar idag att två rapporter beställda av den statliga utredning kring ägarprövning i välfärden riktar avgörande invändningar mot att införa begränsningar. Regeringen måste offentliggöra rapporterna, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef hos Vårdföretagarna.

Wbwofb0tbjoaq13kfojs

​Fortsatt osäkerhet om vårdval

Pressmeddelanden   •   2014-11-26 11:11 CET

Efter allvarlig kritik från Lagrådet har regeringen återkallat propositionen om upphävande av kravet på vårdval i primärvården. Regeringen avser att återkomma till riksdagen för ett beslut i vår som ska börja gälla den första juli. Regeringen är direkt tondöv om den tror att kritikerna till vårdvalsstoppet har ändrat sig till våren.

Fn5vtladslgt7hwgphw3

Ny undersökning från Socialstyrelsen: Privat äldreomsorg håller högre kvalitet

Pressmeddelanden   •   2014-11-21 09:31 CET

Ny data från Socialstyrelsen visar att kvaliteten på de privata äldreboendena är bättre än de kommunala på samtliga kvalitetsparametrar som lyfts fram i deras nya rapport. Socialstyrelsens granskning visar även att privata äldreboenden inte håller avsevärt lägre bemanning än de kommunala.

Zcsknqeu88gvejs9vcc8

Bevara vårdvalet: Ny kampanj med karta över Sveriges alla privata vårdcentraler

Pressmeddelanden   •   2014-11-13 11:02 CET

​Vårdföretagarna lanserar idag en ny kampanjsida för att värna den nationella vårdvalsreformen som nu är hotad. På kampanjsidan finns en unik karta som visar Sveriges alla privat drivna vårdcentraler. Alla måste kunna se exakt vilka vårdcentraler runt om i Sverige som kan drabbas om de nationella reglerna om vårdval ändras.

Wbwofb0tbjoaq13kfojs

Riksrevisionens uppföljning av vårdvalet ger inte hela bilden

Pressmeddelanden   •   2014-11-11 10:49 CET

​Riksrevisionen hävdar idag att primärvården skulle ha blivit mindre jämlik efter vårdvalet. Studier och rapporter från Myndigheten för vårdanalys, Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi samt Karolinska institutet har visat att den ökade tillgängligheten som vårdvalet har gett patienter i allmänhet, inte har skett på bekostnad av vårdtunga grupper.

Wbwofb0tbjoaq13kfojs

Häpnadsväckande att hasta vidare med stopp för vårdval

Pressmeddelanden   •   2014-11-06 14:12 CET

Regeringen har idag fattat beslut om att lägga en proposition till riksdagen om att avskaffa lagregeln som innebär att det ska finnas vårdval i primärvården i hela landet. Det är häpnadsväckande att sjukvårdsminister Gabriel Wikström och regeringen skyndar fram med en proposition om att avskaffa det generella vårdvalet efter den massiva sågningen av lagförslaget från så många tunga aktörer.

Media-no-image

Vårdföretagarnas remissvar om vårdvalsstopp: Hot mot den likvärdiga vården

Pressmeddelanden   •   2014-10-29 10:56 CET

Att avskaffa den nationella regleringen om vårdval i primärvården kan få stora konsekvenser för landstingen vårdgivarna och patienterna. Det säger Vårdföretagarna i sitt remissvar på regeringens förlag till lagändring som lämnas till Socialdepartementet idag. Förslaget avstyrks.

Vårdföretagarna påpekar att likvärdigheten i vården hotas om landstingen ges möjlighet att lämna vårdvalsreformen. Ojämlikheterna i tillgången till vård mellan patienter i olika landsting riskerar att förstärkas ytterligare. Både kvalitet och tillgänglighet hotas. Om landstingen övergår från vårdval (LOV) till upphandling enligt LOU hotas också den i vården så viktiga kontinuiteten. LOU ger ingen garanti för patientens val av fast läkarkontakt, eftersom utföraren kan bytas ut varje gång en vårdcentral upphandlas.

Vårdföretagarna är också kritiska till den brådska regeringen har med den nya lagen. Lagförslaget har inte föregåtts av någon konsekvensutredning, och mängder av aspekter saknas i underlaget.

Vårdföretagarna, som representerar flertalet av de vårdföretag som är verksamma inom vårdvalet, fanns inte med bland de instanser som regeringen bjöd in att svara på remissen. De privata vårdföretagen står idag för 41 procent av primärvården. De privat drivna vårdcentralerna tog förra året emot 17 miljoner patientbesök.

Läs Vårdföretagarnas remissvar här.

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och branschorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform. Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället. Föreningen har ca 2 000 medlemsföretag med fler än 90 000 årsanställda.

Att avskaffa den nationella regleringen om vårdval i primärvården kan få stora konsekvenser för landstingen vårdgivarna och patienterna. Det säger Vårdföretagarna i sitt remissvar på regeringens förlag till lagändring som lämnas till Socialdepartementet idag. Förslaget avstyrks.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

Om Vårdföretagarna

Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och branschorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform. Föreningen har ca 2 000 medlemsföretag med fler än 90 000 årsanställda.

Vårdföretagarna ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv. Föreningen arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället. Vi tillvaratar de privata vårdföretagens intressen och förbättrar den privata vårdens förutsättningar.
Läs mer på www.vardforetagarna.se

Adress

  • Vårdföretagarna
  • Sturegatan 11
  • 102 04 Stockholm
  • Vår hemsida

Länkar

Besök Almegas pressrum