Fn5vtladslgt7hwgphw3

Ny undersökning från Socialstyrelsen: Privat äldreomsorg håller högre kvalitet

Pressmeddelanden   •   2014-11-21 09:31 CET

Ny data från Socialstyrelsen visar att kvaliteten på de privata äldreboendena är bättre än de kommunala på samtliga kvalitetsparametrar som lyfts fram i deras nya rapport. Socialstyrelsens granskning visar även att privata äldreboenden inte håller avsevärt lägre bemanning än de kommunala.

Zcsknqeu88gvejs9vcc8

Bevara vårdvalet: Ny kampanj med karta över Sveriges alla privata vårdcentraler

Pressmeddelanden   •   2014-11-13 11:02 CET

​Vårdföretagarna lanserar idag en ny kampanjsida för att värna den nationella vårdvalsreformen som nu är hotad. På kampanjsidan finns en unik karta som visar Sveriges alla privat drivna vårdcentraler. Alla måste kunna se exakt vilka vårdcentraler runt om i Sverige som kan drabbas om de nationella reglerna om vårdval ändras.

Wbwofb0tbjoaq13kfojs

Riksrevisionens uppföljning av vårdvalet ger inte hela bilden

Pressmeddelanden   •   2014-11-11 10:49 CET

​Riksrevisionen hävdar idag att primärvården skulle ha blivit mindre jämlik efter vårdvalet. Studier och rapporter från Myndigheten för vårdanalys, Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi samt Karolinska institutet har visat att den ökade tillgängligheten som vårdvalet har gett patienter i allmänhet, inte har skett på bekostnad av vårdtunga grupper.

Wbwofb0tbjoaq13kfojs

Häpnadsväckande att hasta vidare med stopp för vårdval

Pressmeddelanden   •   2014-11-06 14:12 CET

Regeringen har idag fattat beslut om att lägga en proposition till riksdagen om att avskaffa lagregeln som innebär att det ska finnas vårdval i primärvården i hela landet. Det är häpnadsväckande att sjukvårdsminister Gabriel Wikström och regeringen skyndar fram med en proposition om att avskaffa det generella vårdvalet efter den massiva sågningen av lagförslaget från så många tunga aktörer.

Media-no-image

Vårdföretagarnas remissvar om vårdvalsstopp: Hot mot den likvärdiga vården

Pressmeddelanden   •   2014-10-29 10:56 CET

Att avskaffa den nationella regleringen om vårdval i primärvården kan få stora konsekvenser för landstingen vårdgivarna och patienterna. Det säger Vårdföretagarna i sitt remissvar på regeringens förlag till lagändring som lämnas till Socialdepartementet idag. Förslaget avstyrks.

Vårdföretagarna påpekar att likvärdigheten i vården hotas om landstingen ges möjlighet att lämna vårdvalsreformen. Ojämlikheterna i tillgången till vård mellan patienter i olika landsting riskerar att förstärkas ytterligare. Både kvalitet och tillgänglighet hotas. Om landstingen övergår från vårdval (LOV) till upphandling enligt LOU hotas också den i vården så viktiga kontinuiteten. LOU ger ingen garanti för patientens val av fast läkarkontakt, eftersom utföraren kan bytas ut varje gång en vårdcentral upphandlas.

Vårdföretagarna är också kritiska till den brådska regeringen har med den nya lagen. Lagförslaget har inte föregåtts av någon konsekvensutredning, och mängder av aspekter saknas i underlaget.

Vårdföretagarna, som representerar flertalet av de vårdföretag som är verksamma inom vårdvalet, fanns inte med bland de instanser som regeringen bjöd in att svara på remissen. De privata vårdföretagen står idag för 41 procent av primärvården. De privat drivna vårdcentralerna tog förra året emot 17 miljoner patientbesök.

Läs Vårdföretagarnas remissvar här.

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och branschorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform. Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället. Föreningen har ca 2 000 medlemsföretag med fler än 90 000 årsanställda.

Att avskaffa den nationella regleringen om vårdval i primärvården kan få stora konsekvenser för landstingen vårdgivarna och patienterna. Det säger Vårdföretagarna i sitt remissvar på regeringens förlag till lagändring som lämnas till Socialdepartementet idag. Förslaget avstyrks.

Läs vidare »
Mubdtzfstkvonz1qsql5

Vårdbranschen 2013: Små utdelningar i växande bransch

Pressmeddelanden   •   2014-10-28 07:38 CET

Den privata vård och omsorgssektorn bestod 2013 av drygt 12 000 företag med 137 500 årsanställda. Omsättningen var 103,1 miljarder kr och utdelningarna 2,9 miljarder kr, alltså var utdelningarna i vårdsektorn knappt tre procent av omsättningen. De företag som gick med vinst återinvesterade 3,8 miljarder kr. Rörelsemarginalen var 7 procent.

Gb9mivfab9ripptwtggf

Ny timersättning för personlig assistans kommer drabba brukarna hårt

Pressmeddelanden   •   2014-10-23 12:43 CEST

Regeringen har idag aviserat att timersättningen för personlig assistans blir 284 kronor 2015. - Vi är mycket besvikna på regeringens beslut. För personer med funktionsnedsättningar som har rätt till personlig assistans är ersättningsnivån ett dråpslag, säger Fredric Käll, ordförande i Bransch Personlig assistans, Vårdföretagarna.

Wbwofb0tbjoaq13kfojs

Stopp för vårdval slår mot patienterna

Pressmeddelanden   •   2014-10-23 09:43 CEST

Regeringen meddelar idag att de i höst lägger förslag om att avskaffa det obligatoriska vårdvalet inom primärvården. Utgångspunkten är att ändringarna i lagstiftningen ska träda i kraft den 1 januari 2015. Varje dag görs nästan 50 000 patientbesök på privat drivna vårdcentraler. Om vårdvalet avskaffas skulle det direkt slå mot de privata vårdgivarnas patienter.

Gb9mivfab9ripptwtggf

Vårdföretagarna och KFO oroade över sänkt assistansersättning

Pressmeddelanden   •   2014-10-09 16:22 CEST

Vårdföretagarna och Arbetsgivarföreningen KFO har idag i en skrivelse till ansvarig minister Åsa Regnér utryckt sin oro inför den kommande justeringen av timersättning för personlig assistans till personer med funktionsnedsättningar.

Wbwofb0tbjoaq13kfojs

Vårdföretagarnas kommentar till uppgörelsen om vinster i välfärden: Uppgörelsen bygger på myter och anekdoter

Pressmeddelanden   •   2014-10-06 11:45 CEST

Detta är en uppgörelse byggd på myter och anekdoter, som slår direkt mot 10 000 småföretagare i vården. Istället för att fokusera på bästa möjliga kvalitet i vården försöker de rödgröna partierna hitta så många sätt som möjligt att hindra vårdens entreprenörer.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

Om Vårdföretagarna

Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och branschorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform. Föreningen har ca 2 000 medlemsföretag med fler än 90 000 årsanställda.

Vårdföretagarna ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv. Föreningen arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället. Vi tillvaratar de privata vårdföretagens intressen och förbättrar den privata vårdens förutsättningar.
Läs mer på www.vardforetagarna.se

Adress

  • Vårdföretagarna
  • Sturegatan 11
  • 102 04 Stockholm
  • Vår hemsida

Länkar

Besök Almegas pressrum