Skip to main content

Skrivelse rörande Försäkringskassans svar på regeringsuppdrag om rättssäkerhet och enhetlighet i assistansersättning

Dokument   •   Nov 09, 2011 15:40 CET

RÅ 2009 ref. 57 har enligt vår uppfattning återinfört den subjektivitet i behovsbedömningarna, som införandet av 9 a § LSS avsåg att eliminera, beträffande vad som ska anses vara grundläggande behov och ge rätt till assistansersättning. Följden har blivit att personer inte längre får assistans på grund av grundläggande behov utan istället på grund av vad som bedöms vara integritetskänsliga behov.
Licens Creative Commons erkännande (?)