Skip to main content

Ny undersökning visar att anställda trivs bättre i privata vårdföretag än i kommuner och landsting

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2012 11:14 CET

Jobbhälsobarometern, framtagen av Sveriges företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex, visar att anställda i privat driven vård och omsorg är mer nöjda med sin arbetssituation än anställda inom kommun och landsting.

På en rad väsentliga områden som har att göra med hur man trivs på jobbet syns en positiv trend bland privatanställd personal inom vård och omsorg.

Områden där privatanställd personal är nöjdare än offentligt anställda gäller möjligheten att påverka hur arbetsuppgifterna ska genomföras, med ledningen och styrningen, med arbetsbelastningen och med lönen.

- Somliga har nog fått bilden att privata arbetsgivare inom vård och omsorg skulle erbjuda sämre förhållanden än de offentliga. Årets barometer visar återigen att det är tvärt om. Men vi kan också se att konkurrensen mellan olika typer av arbetstivare är till nytta för alla vårdanställda. Med en mångfald av arbetsgivare skapas bättre förutsättningar för vårdpersonalen. En konkurrens om arbetskraften och en ökad rörlighet på arbetsmarknaden innebär bättre möjligheter till löne- och yrkesutveckling, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna.

Anställningstryggheten har varje år kontinuerligt ökat bland privat anställd personal. Från 58 procent 2010, 65 procent 2011 till 70 procent 2012. Kommunalt anställd personal har de senaste tre åren legat på 69 procent. Tryggast med sin anställning är personal anställd inom landstingen, 77 procent.

- Tidigare år har privatanställda varit mindre nöjda med anställningstryggheten, men detta har förändrats. Idag är fler privatanställda trygga med sin anställning än kommunanställda.    

Undersökningen visar även oroväckande tendenser. Andelen anställda som anser sitt arbete vara viktigt och meningsfullt har sjunkit drastiskt bland både privat- och offentliganställda. Från 92 procent 2011 till 72 procent 2012 bland kommunanställda och 92 procent 2011 till 80 procent 2012 bland privatanställda.

- Det här är oroväckande siffror, men vi är inte förvånade. Hur äldreomsorgen framställts det senaste året har förstås påverkat självbilden bland de anställda, privat som offentligt. Det gäller nu att ge en rättvis bild av dessa viktiga arbeten och de professionella medarbetare som utför dem.

Läs Jobbhälsobarometern, vård- och omsorg 2012 i relaterat material eller på www.vardforetagarna.se

För frågor om Vårdföretagarna, kontakta:
Håkan Tenelius
näringspolitisk chef, Vårdföretagarna
tel: +46 (0)8 762 69 24
hakan.tenelius@almega.se
www.vardforetagarna.se 
Vårdföretagarbloggen

För frågor om undersökningens genomförande, kontakta:
Lars Hjalmarson 
VD, Sveriges företagshälsor
Telefon direkt: 08 - 762 67 49.       
lars.hjalmarson@foretagshalsor.se

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och branschorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform. Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället. Föreningen har över 2000 medlemsföretag med c:a 80 000 årsanställda. Vårdföretagarna ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy