Skip to main content

Politiska beslut största hindret för expansion inom vård

Pressmeddelande   •   Jun 25, 2013 06:58 CEST

Det största expansionshindret för vårdföretagen är politiska beslut. Tidigare har tre av tio vårdföretag angett politiska beslut som det främsta expansionshindret, nu är det närmare fem av tio.

-  Det är tydligt att vårens kongressbeslut om vinster har påverkat företagen negativt redan innan de blivit verklighet. Den privat drivna vården byggs inte ut i den utsträckning som är möjlig. Det gör att patienter och brukare går miste om förbättringar i vården, samtidigt som nya jobb uteblir, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef för Vårdföretagarna.

Prognoserna är ljusa inför hösten inom framför allt personlig assistans, men även primärvården tror på en uppgång. Äldreomsorgen är mer försiktig i bedömningen.

-  Det är ljusa utsikter i de branscher där valfriheten är utvecklad och individen bestämmer själv. I dessa branscher lockar företagen över patienter i vårdvalet och brukare med behov av personlig assistans från den offentliga driften, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef för Vårdföretagarna.

I norra Sverige minskar företag inom primärvården sin verksamhet och drar ner på personalen. Företagen rapporterar om bristande konkurrensneutralitet, det vill säga att landstingen gynnar egenregiverksamheten och ger företagen sämre villkor.

-  Socialdemokratiska kongressens beslut att riva upp det obligatoriska vårdvalet har påverkat vården i de rödaste landstingen, där man kan vänta sig stora försämringar av villkoren vid en rödgrön valseger, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef för Vårdföretagarna.


Läs Konjunkturbarometern 2013 i bifogat material.


Faktaruta:

  • SCB har genomfört konjunkturbarometern på uppdrag av Vårdföretagarna. Undersökningen baseras på ett urval om ca 480 verksamhetsställen inom den privata vårdsektorn och täcker de tre branscherna Primärvård, Äldreomsorg och Personlig assistans.
  • Konjunkturindex för den privata vårdsektorn, som kan anta värden mellan -100 och +100, uppgick under våren till +21. Konjunkturläget är i stort sett oförändrat från föregående vår då index hamnade på +23.
  • Andelen som anger politiska beslut eller politisk osäkerhet rörande verksamhetens möjlighet att expandera har ökat kraftigt jämfört med undersökningarna tidigare år. Tidigare har tre av tio vårdföretag angett detta som det främsta expansionshindret, nu är det närmare fem av tio.
  • Läget är klart starkast i Mellansverige. I Norra Sverige har konjunkturen försämrats på grund av en tydlig försvagning inom Primärvården.
  • Ökade efterfrågan på personal har inneburit att problemen att få tag på branschkompetent personal ökat något, framförallt för Primärvården.

För frågor, kontakta:
Håkan Tenelius
näringspolitisk chef
tel: +46 72 742 6924
hakan.tenelius@almega.se
www.vardforetagarna.se
Vårdföretagarbloggen

För frågor om undersökningen, kontakta:
Johannes Holmberg | Samordning av det ekonomisk-statistiska systemet
Avdelningen för nationalräkenskaperna
Statistiska centralbyrån
Box 24300, 104 51 STOCKHOLM
08-506 945 11
www.scb.se

 


Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och branschorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform. Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället. Föreningen har nästan 2000 medlemsföretag med c:a 88 000 årsanställda. Vårdföretagarna ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy