Skip to main content

Privata vårdföretag vill se bättre vårdval

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2009 09:56 CET

Från och med nästa år införs vårdval för patienter i hela Sverige. I rapporten ”Ett bättre Vårdval Sverige” som lanseras i dag har Vårdföretagarna djupintervjuat 33 vårdgivare i fem av de landsting som har infört vårdval – Halland, Skåne, Västra Götaland, Stockholm och Västmanland.

Företagen upplever att patienterna är de som har vunnit mest på vårdvalsreformen. Företagen anser även att vården har blivit mer företagarvänlig nu än tidigare.

– Det finns en stor uppslutning bakom principerna för vårdval. Men det finns fortfarande brister i hur vårdvalen fungerar, säger Hans Dahlgren, näringspolitisk chef Vårdföretagarna. 

Landstingen kritiseras för att gynna den egna verksamheten till nackdel för de privata företagen. Främst kritiseras listningsförfarandet, det vill säga hur fördelningen av patienter sker vid införande av vårdval. Kritik finns även mot att landstinget har tillgång till mer information och ”gratis” simbassänger för rehab som de privata inte har.

– För att patienterna ska ha möjlighet att välja vård krävs det att vårdgivarna får samma villkor. Vårdvalssystem som övergynnar offentlig vård hotar valfriheten, säger Hans Dahlgren.

I rapporten presenteras åtta lärdomar för ett bättre Vårdval Sverige: Fri etablering, aktiv listning, differentierad ersättning, medicinsk uppföljning, bättre patientinformation, konkurrensneutralitet, bättre ekonomiska rutiner och upprättad dialog med politiker och tjänstemän.

Även vikten av ett enhetligt, nationellt vårdval lyfts fram för att få mer vårdföretagande.

 – Med ett nationellt vårdval blir förutsättningarna lika och mer rättvisa regler i hela landet. Sverige är för litet för att det ska finnas 20 olika system för ackreditering och ersättning, säger Hans Dahlgren. 

Läs rapporten ”Ett bättre Vårdval Sverige” på www.vardforetagarna.se/

För ytterligare information:

Hans Dahlgren
näringspolitisk chef, Vårdföretagarna
tel. 08-762 68 69
mobil. 076-796 68 69, hans.dahlgren@almega.se