Skip to main content

Regeringen måste agera innan kvaliteten blir lidande

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2017 14:49 CET

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) konstaterar idag i rapporten Assistansmarknaden bland annat att utformningen av ersättningssystemet riskerar att begränsa valmöjligheten för vissa brukare och göra det svårare att rekrytera personliga assistenter. Vidare slår myndigheten fast att den statliga ersättningen inte täcker de faktiska kostnaderna, vilket riskerar att flera bolag kommer hamna i betalningssvårigheter de kommande åren, något som kan försämra kvaliteten i assistansen.

- Det är glädjande att myndigheten bekräftar det vi utförare har känt av en lång tid, att uppräkningen av ersättningen är för låg och påverkar kvaliteten i utförandet negativt. Precis som inspektionens analys visar måste ersättningen anpassas till de faktiska kostnaderna, säger Maria Nyström, ordförande i Vårdföretagarnas branschstyrelse för personlig assistans.

Ersättningsmodellen för personlig assistans bygger på samma beräkningsgrund som för statliga myndigheter, vilken innehåller krav på att effektivisera verksamheten. ISF konstaterar dock att det finns få möjligheter att genomföra effektiviseringar inom denna verksamhet.

- Möjligheten till effektivisering är minimal då i princip allt går till assistenternas löner. Sedan assistansreformen sjösattes 1994 har åtskilliga lagändringar och administrativa pålagor tillkommit. Kraven på juridiska kunskaper blir allt viktigare när svåra domar från Högsta förvaltningsdomstolen ska tolkas. Assistansersättningen ska gå till lön för assistenten, men ingen ersättning ges för denna administrativa yrkesgrupp utan måste täckas av den ersättning som ges per assistanstimme, säger Maria Nyström, ordförande i Vårdföretagarnas branschstyrelse för personlig assistans.

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och branschorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform. Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället. Föreningen har ca 2 000 medlemsföretag med ungefär 100 000 årsanställda.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.