Skip to main content

Vårdbolagens vinster

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2010 10:00 CET

Frågan om vinst i vården är viktig att analysera närmare, inte bara för att det råder olika uppfattningar om möjligheten att tjäna pengar på att hjälpa personer i behov av vård och omsorg. Vårdföretagarna tycker att det är viktigt att visa på hur det faktiskt ser ut i branschen, så att debatten om vinst kan föras utifrån fakta och korrekta slutsatser.

I denna rapport har vi låtit revisionsföretaget PWC undersöka årsredovisningarna i 21 aktiebolag med verksamhet inom vård och omsorg (åren 2004-2008). Företagen verkar i en bransch som växer i omsättning, och dess betydelse ökar för varje år. Företagen visar vinst – ett resultat av att företagen har nöjda patienter, är välskötta och har motiverade medarbetare.

Förhoppningen är att denna rapport ska kunna utgöra en grundläggande faktasammanställning för den som är intresserad av välfärd och ekonomi.  Med en ökad transparens och kännedom om vårdbolagens ekonomi kan vårdbolagen framöver betraktas som naturliga inslag i välfärden där en sund ekonomi borgar för något positivt för patienter, skattebetalare och medarbetare, säger Hans Dahlgren, näringspolitisk chef Vårdföretagarna.

Vi kan i rapporten konstateras att de granskade vårdbolagens ekonomi är stabil. Den genomsnittliga rörelsemarginalen ligger på 4,8 procent. Den sunda ekonomin medför att de kan hantera variationer samt utveckla och expandera sin verksamhet menar Hans Dahlgren.

Rapporten innehåller även en Jämförelser med andra branscher. Om man som investerare vill se en snabb och hög avkastning på investerade medel finns det andra branscher som är mer lönsamma än vård- och omsorgssektorn konstaterar Hans Dahlgren.  Den investerare som för fem år sedan investerade i olja och industrier, har under år 2008 haft en bättre lönsamhet än de investerare som valt att gå in i vårdföretag avslutar Hans Dahlgren.

Läs rapporten ”Vinst i vård och omsorg” på www.vardforetagarna.se/ under fliken debatt och opinion/rapporter

För ytterligare information:

Hans Dahlgren
näringspolitisk chef, Vårdföretagarna
tel. 08-762 68 69
mobil. 070-345 68 69
hans.dahlgren@almega.se

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och intresseorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform. Närmare 1850 företag med drygt 54 000 årsanställda är medlemmar. Vårdföretagarna ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.