Skip to main content

Vårdvalen en framgång

Pressmeddelande   •   Jan 15, 2010 09:56 CET

135 nya vårdcentraler nya vårdcentraler har startats under 2009 och 435 000 personer har valt en privat vårdgivare. Vid årets början, kan vi summera regeringens ambition att införa vårdval i alla Sveriges landsting. Av 21 landsting har hitintills 8 landsting infört vårdval.  Övriga landsting inför vårdval under 2010.

– Inte mindre än 135 nya vårdcentraler har etablerats och drivs nu av privata entreprenörer i Sverige. Sammanlagt har 435 000 personer listat sig på de nya vårdcentralerna. Det är med andra ord många som aktivt har utnyttjat möjligheten att välja sig en ny läkare eller sjuksköterska, säger Hans Dahlgren näringspolitisk chef vårdföretagarna.

– Bättre tillgänglighet är den tydligaste effekten av vårdvalet. Tillgänglighet handlar inte bara om väntetider, det handlar också om att det ska vara enkelt och möjligt för alla grupper i samhället att ta sig till en doktor. Då behövs det mer personligt anpassad vård, menar Hans Dahlgren.

Det finns fortfarande det mycket kvar att göra. Det tar tid innan effekterna av en stor valfrihetsreform får fullt genomslag. De första vårdvalsmodellerna följs nu av ytterligare variationer, alla med målsättningen att det ska bli bättre för patienten.

- För att reformen ska lyckas krävs det goda villkor för att privata vårdgivare ska vilja etablera sig. Annars blir det ingen valfrihet, hävdar Hans Dahlgren näringspolitisk chef Vårdföretagarna.

Vården står inför stora prövningar de närmsta åren. Det handlar om att erbjuda en bättre vård till högre kvalitet, och med mer personlig service. Politiker som fattar beslut om vården och tar ut skatt ser också gärna att detta kan ske utan att kostnaderna ökar.

- Från Vårdföretagarnas sida är vi övertygade om att framtiden ligger i mångfald och kvalitet för patienterna avslutar Hans Dahlgren.

 Antalet nya vårdcentraler och nya listningar per landsting:

                      Nya vårdcentraler                      Nya listningar                               Invånare

Stockholm        33                                          88761                                        2018354

Uppsala          2                                           1991                                          326000

Östergötland     3                                           800                                            420000

Kronoberg        5                                            1838                                          182000

Skåne             19                                           71500                                        1228661

Halland            8                                            28001                                         296415

VG-regionen    64                                           242000                                      1500000

Västmanland   (3 varav 2 nedlagda) 1                 2200                                         250000

För ytterligare information:

Hans Dahlgren
näringspolitisk chef, Vårdföretagarna
tfn: 08-762 6869
mobil: 076-796 6869

David Wästberg
presschef Almega
tfn: 08-762 68 59
mobil: 070-345 68 59

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och intresseorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform. Närmare 1850 företag med drygt 54 000 årsanställda är medlemmar. Vårdföretagarna ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy