Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 49 träffar

Enklare och tryggare välja äldreomsorg

Pressmeddelanden   •   Mar 25, 2013 07:00 CET

Det måste bli enklare att jämföra och välja äldreomsorg. Idag saknas det en gemensam standard för hur kvalitet inom äldreomsorgen ska mätas och redovisas. I en ny rapport presenterar Vårdföretagarna ett förslag till hur man kan mäta och redovisa kvalitet på varje äldreboende och för varje hemtjänstutförare i hela Sverige.

Konkurrens och patientmakt har lett till nöjdare patienter

Konkurrens och patientmakt har lett till nöjdare patienter

Pressmeddelanden   •   Nov 19, 2012 15:32 CET

Svensk äldreomsorg har återvunnit förtroendet bland medborgarna, det visar en undersökning från Svenskt Kvalitetsindex. Medborgarnas förtroende för den svenska äldreomsorgen har ökat kraftigt sedan 2011. Ökningen är lika stor inom offentlig som privat utförd äldreomsorg. Mätningen visar även för sjätte året i rad att patienter är mer nöjda med privat utförd vård än den offentliga.

Statistik över svenska vård- och omsorgbranschen - Vinstudelningen 1,9 procent, 25 000 nya jobb på tre år

Statistik över svenska vård- och omsorgbranschen - Vinstudelningen 1,9 procent, 25 000 nya jobb på tre år

Pressmeddelanden   •   Sep 07, 2012 13:06 CEST

Vård- och omsorgsföretagens vinstutdelning 2011 uppgick till 1,9 procent av omsättningen, eller 1,6 miljarder kronor. Av det sammanlagda resultatet efter skatt på 4,5 miljarder kronor återinvesterades 3 miljarder i företagen.

Vårdföretagarna kommenterar Socialstyrelsens jämförelse mellan privat och offentlig äldreomsorg

Pressmeddelanden   •   Maj 30, 2012 11:09 CEST

- Detta borde vara slutet på krypskyttet mot privat drift av äldreomsorg. Socialstyrelsen tar effektivt död på myten att privat drift skulle medföra sämre kvalitet. Granskningen ger ju snarast belägg för att det är tvärt om, att konkurrensutsättningen leder till högre kvalitet i äldreomsorgen, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna.

Dokument 1 träff

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård

Dokument   •   2011-10-19 15:22 CEST

Anställda i privata vårdföretag har klart färre sjukdagar än de som arbetar i offentligt driven vård, visar en genomgång av SCB:s statistik från 2009. Skillnaden är signifikant och gäller för vårdanställda i hela landet. Av all offentliganställd vårdpersonal var 7 procent (av 232 295 personer) sjuka mellan 15 och 89 dagar. För privatanställda var samma siffra 5,8 procent (av 70 692 personer).