Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 89 träffar

Björklund och Borg riskerar 1 250 nya platser i äldreomsorgen

Björklund och Borg riskerar 1 250 nya platser i äldreomsorgen

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2013 09:04 CET

Folkpartiets ledning har inför partiets landsmöte föreslagit ett förbud mot riskkapitalbolag som ägare till vård- och omsorgsföretag. Tanken har fått stöd från bland andra finansminister Anders Borg. Samtidigt växer behovet av en utbyggd äldreomsorg. De tre största äldreomsorgsföretagen planerar att bygga 1 250 nya platser åren 2014-16. Drivs ägarförbudet igenom riskerar dessa platser att utebli.

Kristdemokraternas förslag slår mot pensionärer och entreprenörer

Kristdemokraternas förslag slår mot pensionärer och entreprenörer

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2013 09:35 CEST

Att överge tanken på lagstadgad nationell valfrihet enligt LOV i hemtjänsten är att lämna en stor del av Sveriges äldre utan egenmakt. Det säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef i Vårdföretagarna, i en kommentar till förslaget från en arbetsgrupp inom Kristdemokraterna att LOV, Lagen om Valfrihetssystem, inte ska bli generell.

Vårdbranschen 2012: Fortsatt tillväxt, stora återinvesteringar

Vårdbranschen 2012: Fortsatt tillväxt, stora återinvesteringar

Pressmeddelanden   •   Okt 15, 2013 06:00 CEST

Vård- och omsorgsbranschen består av 11 186 företag med 124 544 helårsanställda. De företag som gick med vinst återinvesterade 2,9 miljarder kronor. Totalt delade samtliga företag ut 2,6 miljarder kronor. Det visar en genomgång av samtliga företag i branschen från Vårdföretagarna.

Vårdföretagarnas kommentar till S-kongressen om vinster i välfärden

Pressmeddelanden   •   Apr 05, 2013 14:57 CEST

Förslaget är det allvarligaste hotet mot valfriheten på många år. Det riskerar att leda till att lokala politiker godtyckligt begränsar eller stoppar valfriheten i vården. Det drabbar företagen, men framför allt drabbar det alla de människor som själva vill välja sin vårdcentral eller sin äldreomsorg.

Nyheter 1 träff

Vårdföretagarnas yrkanden för bransch Äldreomsorg överlämnade till Kommunal

Nyheter   •   Apr 16, 2012 12:00 CEST

Arbetsgivare och medarbetare har ett gemensamt intresse i att förbättra svensk äldreomsorgs status och attraktivitet. Därför vill Vårdföretagarna tillsammans med Kommunal verka för villkor som främjar branschens utveckling på sikt, utan att kostnaderna för företag med kollektivavtal skapar konkurrensfördelar för oorganiserade arbetsgivare

Dokument Visa alla 6 träffar

Jobbhälsobarometern, Vård- och omsorg, 2013

Den årliga Jobbhälsobarometern visar att medarbetarna i privat vård och omsorg är mer nöjda med jobbet än de offentliganställda kollegerna. Jobbhälsobarometern är en undersökning som genomförs av Sveriges Företagshälsor.

Demoskopundersökning 2013, valfrihet

Demoskopundersökning 2013, valfrihet

Dokument   •   2013-05-03 09:52 CEST

Det finns ett massivt stöd bland väljarna för valfrihet inom vård och omsorg. Nio av tio väljare anser att man ska kunna välja bort en vårdgivare man inte är nöjd med, visar en undersökning som Demoskop genomfört på Vårdföretagarnas uppdrag bland nära 5000 väljare.

Patienttoppen 2013

Patienttoppen 2013

Dokument   •   2013-04-02 09:13 CEST

14 av de 20 mest populära vårdcentralerna är privat drivna och i 8 av 14 landsting/regioner toppar en privat driven vårdcentral. Det visar en sammanställning av Sveriges Kommuner och Landstings nationella patientenkät genomförd av OmVård.se.

Branschrapport: Vård- och omsorgsbranschens utveckling 2007 - 2011

Branschen består av 10 662 företag med en omsättning på 85 mdr kr. Företagen anställer 118 554 medarbetare. Tillväxten de senaste fem åren ligger på 66 procent och antalet anställda har ökat med 51 procent. Av resultatet efter skatt på 4,6 mdr kr delades 2,3 mdr kr (2,7 %) ut till ägare och lika mycket återinvesterades i företagen.