Skip to main content

Antalet hemlösa ökar i Värmdö

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2010 20:35 CEST

På sitt möte den 26 oktober behandlade socialnämnden socialkontorets tredje
kvartalsrapport för 2010.

Kontoret rapporterar om ökande kostnader på cirka 8 mkr för att ge tak över huvudet, inte bara till socialtjänstens traditionella målgrupper, utan också till allt fler medborgare som på grund av svag ekonomi hamnar utanför bostadsmarknaden.

Hemlösa som är aktuella inom socialtjänsten, individ och familjeomsorg, i Värmdö den 26 oktober:

86 hemlösa varav 26 personer som är föräldrar till sammanlagt 49 barn.

13 hemlösa är födda 1990 eller senare.

Utöver att ge ”tak över huvudet” för hemlösa har socialkontoret stora åtaganden bland annat genom att förhyra cirka 240 lägenheter i första hand för att sedan hyra ut dem i andra hand till personer som inte får förstahandskontrakt av hyresvärden. Att inte få ett förstahandskontrakt, utan i flera år behöva leva utan besittningsrätt, medför en otrygg ställning på bostadsmarknaden. Antalet förturer till bostad ökar kontinuerligt.

Socialnämnden beslutade att se över målet ”tak över huvudet” i anslutning till arbetet med nämndens mål för 2011 eftersom det inte är möjligt att ta ansvar för sådant som man inte har pengar för.

Socialstyrelsens definition av hemlöshet:
1. Personer som är uteliggare eller hänvisade till akutboende eller härbärge.
2. Personer som saknar bostad och som inom kort (3 mån) kommer att skrivas ut från någon form av institution eller stödboende.
3. Som ovan men ingen planerad utskrivning finns.

För mer information kontakta
Socialnämndens ordförande Stefan Dozzi tel 08 57047015
Socialchef Carin Flemström tel 08 57048232

Bifogade filer

PDF-dokument