Skip to main content

Högskolepoäng höjer kompetensen i Värmdös förskolor

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2009 08:41 CET

Sedan flera år finns det ett tydligt politiskt mål att öka andelen förskolelärare i Värmdö. Trots detta har antalet stadigt minskat, medan trenden i riket är att allt fler har en pedagogisk högskoleexamen. Av de anställda inom förskolan i Värmdö hade år 2006 37 procent en högre examen, motsvarande siffra i riket var 51 procent.

Det politiska målet är formulerat utifrån det faktum att lärarens kompetens är den enskilt viktigaste faktorn för kvaliteten i verksamheten och måluppfyllelsen hos barnen. Detta är fastslaget av forskning på såväl nationell som internationell nivå.

För att motverka den negativa trenden har utbildningsnämnden beslutat att Värmdö från nästa år ska börja arbeta med validering mot programmet för lärare inom förskola och förskoleklass. I praktiken innebär det att femton anställda ska få möjlighet att delta i en utbildning som ger 210 högskolepoäng och som anordnas genom CAS.

För mer information kontakta
Peter Bondesson (FP), ordförande i utbildningsnämnden
08-570 470 13, peter.bondesson@varmdo.se

Maria Ljungkvist, utbildningschef Värmdö kommun
08-570 482 34, maria.ljungkvist@varmdo.se