Skip to main content

Skönhetsrådets pris 2009 i Värmdö kommun

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2009 21:44 CET

2009 års skönhetspris tilldelas Anders Wågberg, Maria Wågberg samt Stefan Persson för deras engagerade arbete med att iståndsätta, vårda och utveckla en del av Värmdös kulturlandskap.

Med 2009 års skönhetspris vill Värmdö skönhetsråd uppmärksamma det arbete som arrendatorerna Anders och Maria Wågberg initierat i samarbete med Världsnaturfonden och som möjliggjorts av markägaren Stefan Persson.

Ett projekt utan motstycke på Värmdö och med få motsvarigheter i landet.
Vid Malma iståndsätts ca 300 hektar igenväxt åker- och betesmark. Skogens brynzoner gallras varsamt, värdefulla träd friställs och strandängar öppnas upp.

Iståndsättandet skapar förutsättningar för biologiskt värdefulla miljöer med en rik flora och fauna och för ett levande jordbruk med lokal livsmedelsproduktion.

Kulturlandskapets kontrastrika kvaliteter, som kännetecknar det gamla jordbrukslandskap som förr präglade Värmdö, väcks till nytt liv. Samtidigt återskapas rekreativt värdefulla och vackra miljöer.

Bakgrund till stipendierna
Skönhetsrådet instiftade 1998 ett pris som delas ut till någon som gjort en framstående insats inom något av rådets intresseområden för förskönande av Värmdö.

Skönhetsrådets pris pris har tidigare utdelats till Brunns nya skolbyggnad, den nya bron över Strömma kanal, upprustningen och tillbyggnaden av Lagnö gård, tillbyggnaden av Värmdö församlingsgård Sjöliden, kvarteret Manegen i Gustavsberg, Skärgårdsstiftelsen, White arkitekter för kommunhuset i Skogsbo samt till Christoffer och Anette Nathanson för Norråva Golfgård.

Skönhetsrådets pris utdelas i samband med årets sista kommunfullmäktigesammanträde i Värmdö kommun. Onsdag den 16 december kl 18.00 på Gustavsbergsteatern, Gustavsbergs centrum.

Välkomna!

För ytterligare information, kontakta:
Skönhetsrådets ordförande Björn Springfeldt, tel 08-570 201 08
Lena Gullmert, Värmdö kulturenhet, tel 08-570 482 03

Bifogade filer

PDF-dokument