Skip to main content

Skolinspektionen hjälper Värmdös skolor bli bättre

Pressmeddelande   •   Aug 25, 2015 10:27 CEST

Under hösten kommer Skolinspektionen att genomföra inspektioner på utbildningsverksamhet inom Värmdö kommun.

- Det är bra, jag välkomnar det här och ser det som ett viktigt led i det ständiga förbättringsarbetet som pågår i Värmdö. Vi får hjälp med att se vad som ska prioriteras och får också råd och vägledning i vad vi bör lägga fokus på i vårt utvecklingsarbete, säger Pia Andersen, kultur- och utbildningschef i Värmdö kommun.

Tisdag 25 augusti hålls ett uppstartsmöte med inbjudna ansvariga politiker, förskolechefer, skolledare från kommunala och fristående skolor och Skolinspektionen inför höstens tillsyn av förskolor och skolor i Värmdö kommun. Skolinspektionen inleder mötet med information om hur tillsynen kommer att gå till och därefter presenteras kommunens organisation och det utvecklingsarbete som ägt rum sedan Skolinspektionens tillsyn 2011.

Skolinspektionen tillsyn av Värmdös utbildningsverksamhet omfattar förskola, grundskola, gymnasiet och vuxenutbildning. Syftet är att säkra en god utbildning i trygg miljö där alla elever når minst godkänt, bidra till utveckling genom råd, vägledning och uppföljning samt återrapportera trender och utveckling till regeringen.

För mer information kontakta:

Mats Lundström, skolchef, tfn 08-570 470 00,
Karin Jöback, avdelningschef, tfn 08-570 481 51
Pia Andersen, kultur och utbildningsschef, tfn 08-570 481 41

Värmdö, skärgårdens mötesplats. En unik natur med 40 000 invånare och över 10 000 öar.

Här finns också välkända besöksmål som Sandhamn, Möja, Grinda, Bullerö och Svartsö. Välkommen till Värmdö, en plats för möten mellan människor.