Taggar

Värmdö kommun

Värmdö

Gustavsberg

Skärgård

Miljö

Skärgårdsutveckling

Kulturmiljö

Detaljplan

värmdö kommun 147 värmdö 134 gustavsberg 101 skärgård 99 miljö 78 skärgårdsutveckling 69 kulturmiljö 48 detaljplan 48 kommunfullmäktige 6 villeroy & boch gustavsberg ab 6 sandhamn 5 budget 5 vindkraft 4 demokrati 4 stavsnäs 4 möja 4 hemtjänst 3 utveckling 3 stavsnäs vinterhamn 3 konst 3 gustavsbergs hamn 3 ungdomar 3 medborgardialog 3 ekonomi 3 samhällsplanering 3 gustavsbergs porslinsfabrik 3 gustavsbergs fabriksområde 3 ungdomskulturstipendium 2 lagen om valfrihetssystem 2 mötesplats värmdö 2 stipendium 2 hälsa 2 ungdomsbostäder 2 budget 2014 2 avlopp 2 gurraberg 2 politik 2 äldreomsorg 2 investering 2 äldre 2 grantomta 2 skatepark 2 förskola 2 kollektivtrafik 2 kulturstipendium 2 gustavsbergsfabriken 2 varumärke 2 sollenkroka 2 utbildning 2 energi 2 kommunstyrelsen 2 toalettavfall 2 vindö 2 pedagog 2 parkering 2 sommarjobb 2 kultur 2 ungdomsinflytande 2 näringsliv 2 pris 2 särskilt boende 2 homa bay 2 gustavsbergsbadet 2 fabriksstaden 2 övergödning 2 kenya 2 hemmesta 2 feriepraktik 2 undersökning 2 byggnadsantikvarie 1 charlottendals förskola 1 telefonväxel 1 boende 1 funktionshinder 1 re-flect 1 fabriksområdet 1 feriepraktikplats 1 paolo roberto 1 trygg 1 tornhuset 1 titanix 1 samarbete 1 landshövdingen 1 hemlösa 1 validering 1 missbruk 1 konstnärlig gestaltning 1 attendo 1 årsredovisning 2013 1 latrintömning 1 trygghetsberedning 1 helikopterbas 1 vaxholmsbåtar 1 gymnastikhall 1 webb 1 medborgarundersökning 1 omsorg 1 skurubro 1 slottsovalen 1 föreningsliv 1 Visa alla taggar
​​Papperslösa får låna på Värmdös bibliotek

​​Papperslösa får låna på Värmdös bibliotek

Pressmeddelanden   •   2015-11-25 10:00 CET

Flyktingar och papperslösa i Värmdö kommer att få tillgång till bibliotekens tjänster. - Biblioteken är viktiga i ett integrationsperspektiv. De är fungerande mötesplatser där människor med olika bakgrund kan mötas på ett naturligt sätt och skaffa sig kunskaper om det svenska samhället, säger Ann-Helen Johnsson, verksamhetsansvarig för Värmdö bibliotek.

Resultat från Skolinspektionens tillsyn

Resultat från Skolinspektionens tillsyn

Pressmeddelanden   •   2015-11-25 08:15 CET

Samtliga verksamheter i Värmdö som Skolinspektionen inspekterat har lämnats utan anmärkning gällande undervisning och lärande samt bedömning och betygssättning. Förskolorna uppfyller kraven inom de bedömningsområden som granskats och bedriver i huvudsak en verksamhet som följer de nationella målen. Däremot påpekar Skolinspektionen att det finns en avsaknad av systematisk analys på huvudmannanivå.

Försenade trafikprojekt påverkar Värmdöborna

Försenade trafikprojekt påverkar Värmdöborna

Pressmeddelanden   •   2015-11-11 08:00 CET

​I ett yttrande till Länsstyrelsen skriver Värmdö kommun att det inte är acceptabelt att senarelägga arbetet med nya Skurubron, samt att kommunen är angelägen om att planering och ombyggnad av väg 222 går att få till stånd skyndsamt. Ändringarna skulle innebära att flera för Värmdö kommun viktiga trafikprojekt skjuts fram tre till fyra år.

Årets pedagoger för 2015 utsedda

Årets pedagoger för 2015 utsedda

Pressmeddelanden   •   2015-11-09 16:40 CET

Kommunens utmärkelse Årets Pedagog har tilldelats två lärare på Ösbyskolan, en lärare på Brunns skola, samt en förskolelärare på Varglyans förskola. På måndagsmorgonen fick de ta emot sitt pris i respektive klassrum/förskola.

​​Parallella arkitektuppdrag för Gustavsbergsprojektet

​​Parallella arkitektuppdrag för Gustavsbergsprojektet

Pressmeddelanden   •   2015-10-28 15:05 CET

Värmdö kommun bjuder in till anbud för parallella uppdrag. Målet med den öppna anbudsgivningen är att få in anbud som ska ligga till grund för kommande detaljplanearbete och stadsutveckling i centrala Gustavsberg.Gestaltningsområdet omfattar fyra delområden: Stadsparken, Centrum, Kråkberget och Vattentornsberget och ska innehålla bostäder, handel, kontor, förskola, församlingshem och äldreboende.

Ny modell för vuxenutbildning i Värmdö

Ny modell för vuxenutbildning i Värmdö

Pressmeddelanden   •   2015-10-22 10:37 CEST

​Värmdö kommun har beslutat att införa en auktorisationsmodell för anordnare inom vuxenutbildning. För studerande kommer modellen innebära en utökad valfrihet av utbildningsanordnare samt främja mångfald och kvalitet. Den som är intresserad av att anordna vuxenutbildning för Värmdös medborgare ansöker på kommunens hemsida, varmdo.se.

Inbjudan: Pop-up-bibliotek på Gustavsbergsbadet

Inbjudan: Pop-up-bibliotek på Gustavsbergsbadet

Pressmeddelanden   •   2015-10-21 10:28 CEST

​Den 2 november inviger vi ett pop-up-bibliotek på Gustavsbergsbadet. Utbudet är inriktat på sånt som du hinner läsa klart under ditt besök. Pop-up-biblioteket på Gustavsbergsbadet är ett samarbete mellan Värmdö bibliotek och Gustavsbergsbadet. Pop-up-biblioteken är ett led i bibliotekens initiativ till uppsökande verksamhet och kommer att finnas på olika platser i kommunen under begränsad tid.

Värmdö en bättre skolkommun

Värmdö en bättre skolkommun

Pressmeddelanden   •   2015-10-14 12:12 CEST

Sänkt kommunalskatt och fokus på unga i Värmdös budget

Sänkt kommunalskatt och fokus på unga i Värmdös budget

Pressmeddelanden   •   2015-10-08 12:29 CEST

Sänkt skattesats, en höjning av skolpengen samt en fortsatt utbyggnad av vatten och avlopp. Det är några prioriterade områden i det budgetförslaget för 2016. Den kommunala skattesatsen föreslås till 19,88 inför 2016, vilket innebär en skattesänkning med 5 öre. Under perioden 2016-2018 planeras för investeringar i VA-utbyggnaden för sammanlagt 578 mnkr och en satsning på fler infartsparkeringar.

Östlig förbindelse avgörande länk för Värmdö

Östlig förbindelse avgörande länk för Värmdö

Pressmeddelanden   •   2015-10-07 09:27 CEST

​I en skrivelse till Sverigeförhandlingen skriver Värmdö kommun att en östlig förbindelse är nödvändig för att Värmdö ska kunna fortsätta vara en del av den expansiva Stockholmsregionen. Den Östliga förbindelsen är en ringled som planeras att sträcka sig från Värmdöleden till Frihamnen. Tillsammans med Essingeleden samt Norra och Södra länken skulle den bilda en motorvägsring runt Stockholm.

Alla har rätt att läsa!

Alla har rätt att läsa!

Pressmeddelanden   •   2015-09-29 09:00 CEST

Rätten att läsa är temat för den Europeiska dyslexiveckan som äger rum den 5-11 oktober. Samtidigt genomförs eMedborgarveckan. eMedborgarveckan är en nationell kampanjvecka där e-tjänsternas tillgänglighet är i fokus. Syftet är att öka den digitala delaktigheten och kunskap om och användningen av främst offentliga e-tjänster.

Värmdöborna nöjdare än resten av länet

Värmdöborna nöjdare än resten av länet

Pressmeddelanden   •   2015-09-24 08:00 CEST

​Värmdöborna är nöjdast i länet med sitt boende, har en meningsfull fritid och hela 100 procent uppger sig ha grönområde på bekvämt avstånd från bostaden. Resultatet är överlag positivt då 92 procent i Stockholms län är nöjda med det liv de lever och drygt 91 procent trivs med sitt boende. Motsvarande siffror för Värmdö är 95,9 för livssituationen och högst i länet gällande boendetrivsel - 98,1.

Värmdö säljer fastighetsbestånd till Rikshem

Värmdö säljer fastighetsbestånd till Rikshem

Pressmeddelanden   •   2015-09-10 09:45 CEST

​Värmdö kommun säljer 49 procent av VärmdöBostäder och delar av det kommunala fastighetsbeståndet till Rikshem för cirka 1,4 miljarder kronor. Rikshem kommer även att bygga ytterligare 500 bostäder på mark som ska förvärvas av kommunen. Värmdö kommun och Rikshem fortsätter samarbetet med att diskutera försäljning av samhällsfastigheter. Beslut kring affären tas i kommunfullmäktige 30 september.

Värmdös Ungkulturhus Gurraberg och Film Stockholm i EU-projekt

Värmdös Ungkulturhus Gurraberg och Film Stockholm i EU-projekt

Pressmeddelanden   •   2015-09-08 10:59 CEST

Ungkulturhuset Gurraberg går in i ett samarbete med Film Stockholm. Film Stockholm har blivit beviljade 3 miljoner kr från Central Baltic för att driva EU-projektet RIBS, Rolling Images in Business Startups. Ungkulturhuset Gurraberg kommer att fungera som en lokal samverkanspartner i projektet. RIBS är ett europeiskt samarbete med partners från Estland, Finland, Åland och Gotland

Förbättrat företagsklimat i Värmdö

Förbättrat företagsklimat i Värmdö

Pressmeddelanden   •   2015-09-07 10:01 CEST

I Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersökning Öppen jämförelse inom området Företagsklimat, sticker Värmdö ut som en av de kommuner som förbättrat sig mest i landet. Kommunens helhetsindex ökar från 57 till 70, en ökning med över 20 %. Det ger Värmdö placering 64 mot plats 181 vid mätningen 2013. I rankingen för kommuner med invånarantal över 40 000 invånare hamnar Värmdö på en 11:e plats.

Ateljéstöd till Värmdös konstnärer

Ateljéstöd till Värmdös konstnärer

Pressmeddelanden   •   2015-09-01 08:00 CEST

Värmdö kommun har instiftat ett årligt ateljéstöd för konstnärer i Värmdö kommun. Syftet är att vitalisera och öka möjligheterna till att behålla ett rikt, hållbart och mångfacetterat konst- och kulturliv i Värmdö.

Värmdös unga i dialog om infrastruktur

Värmdös unga i dialog om infrastruktur

Pressmeddelanden   •   2015-08-26 14:05 CEST

Onsdagen den 19 augusti hölls en workshop med unga i Värmdö gällande Ingarökryssets framtid. - Barn och ungdomar ska få kunskap om och vara delaktig i beslut som rör dem, så säger FNs Barnkonvention och Värmdös inriktningsmål, säger Jenny Lönngren, ungdomssamordnare. Nästa workshop är den 22 september och då kommer även bland annat SLL trafikförvaltningen, Trafikverket och Keolis att delta.

Skolinspektionen hjälper Värmdös skolor bli bättre

Skolinspektionen hjälper Värmdös skolor bli bättre

Pressmeddelanden   •   2015-08-25 10:27 CEST

Under hösten kommer Skolinspektionen att genomföra inspektioner på utbildningsverksamhet inom Värmdö kommun. Den 25 augusti hålls ett uppstartsmöte med ansvariga politiker, förskolechefer, skolledare från kommunala och fristående skolor och Skolinspektionen inför höstens tillsyn av förskolor och skolor i Värmdö kommun. Tillsynen omfattar förskola, grundskola, gymnasiet och vuxenutbildning.

8000 avlopp ska kontrolleras innan 2020

8000 avlopp ska kontrolleras innan 2020

Pressmeddelanden   •   2015-07-07 08:00 CEST

60–70 procent av alla enskilda avlopp i Värmdö är undermåliga. ​Alla enskilda avlopp i Värmdö ska vara godkända vid 2020 års slut enligt inventeringsplanen som antagits av kommunstyrelsen. - Den satsning vi gör nu, med mellan två och fyra nya inspektörer, innebär att vi hinner inspektera drygt 1200 avlopp per år, säger Jelinka Hall, chef för bygg- och miljöavdelningen på Värmdö kommun.

Värmdö är bra men kan bli mycket bättre

Värmdö är bra men kan bli mycket bättre

Pressmeddelanden   •   2015-06-26 13:38 CEST

​SCB:s årliga medborgarundersökning visar att 58 % av Värmdöborna starkt kan rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen. Bostäder och kommunikationer är sådant som kan bli bättre.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.