Tags

Värmdö kommun

Värmdö

Gustavsberg

Skärgård

Miljö

Skärgårdsutveckling

Detaljplan

Kulturmiljö

värmdö kommun 112 värmdö 98 gustavsberg 72 skärgård 66 miljö 56 skärgårdsutveckling 42 detaljplan 35 kulturmiljö 30 villeroy & boch gustavsberg ab 6 kommunfullmäktige 6 budget 5 sandhamn 5 möja 4 demokrati 4 vindkraft 4 stavsnäs 4 ekonomi 3 konst 3 utveckling 3 medborgardialog 3 gustavsbergs fabriksområde 3 hemtjänst 3 samhällsplanering 3 gustavsbergs porslinsfabrik 3 gustavsbergs hamn 3 stavsnäs vinterhamn 3 lagen om valfrihetssystem 2 stipendium 2 hälsa 2 ungdomskulturstipendium 2 energi 2 varumärke 2 parkering 2 gurraberg 2 budget 2014 2 ungdomar 2 äldre 2 äldreomsorg 2 toalettavfall 2 kommunstyrelsen 2 grantomta 2 förskola 2 kollektivtrafik 2 kulturstipendium 2 avlopp 2 gustavsbergsfabriken 2 ungdomsbostäder 2 sollenkroka 2 skatepark 2 investering 2 ungdomsinflytande 2 vindö 2 feriepraktik 2 kultur 2 sommarjobb 2 näringsliv 2 särskilt boende 2 politik 2 hemmesta 2 kenya 2 övergödning 2 gustavsbergsbadet 2 mötesplats värmdö 2 utbildning 2 homa bay 2 fabriksstaden 2 byggnadsantikvarie 1 charlottendals förskola 1 telefonväxel 1 pris 1 boende 1 funktionshinder 1 re-flect 1 fabriksområdet 1 feriepraktikplats 1 paolo roberto 1 trygg 1 tornhuset 1 titanix 1 samarbete 1 landshövdingen 1 hemlösa 1 validering 1 missbruk 1 attendo 1 trygghetsberedning 1 årsredovisning 2013 1 undersökning 1 helikopterbas 1 vaxholmsbåtar 1 gymnastikhall 1 latrintömning 1 omsorg 1 webb 1 skurubro 1 föreningsliv 1 konstnärlig gestaltning 1 unika 1 slottsovalen 1 ungdomar alkohol 1 Visa alla taggar
Digitala lärprocesser och kollegialt lärande

Digitala lärprocesser och kollegialt lärande

Pressmeddelanden   •   2015-04-14 10:33 CEST

​Kollegialt lärande med fokus på digitala processer är temat för den konferens som Värmdös lärare från kommunala och fristående verksamheter är inbjudna till. - Genom det här tar vi ännu ett initiativ för att skapa en gemensam yta för kollegialt lärande och erfarenhetsutbyte samt bygger nätverk mellan kommunala och fristående skolor, säger Pia Andersen, kultur- och utbildningschef i Värmdö.

Hbtq-certifiering av Värmdös kulturverksamheter

Hbtq-certifiering av Värmdös kulturverksamheter

Pressmeddelanden   •   2015-03-27 09:59 CET

Värmdö bibliotek och ungkulturhuset Gurraberg ska Hbtq-certifieras av RFSL. Syftet är att höja medvetandet och synliggöra normer samt säkerställa att alla besökare ska bemötas likvärdigt. Oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck ska alla besökare bemötas likvärdigt. Även andra normer i samhället berörs, såsom vithetsnormer, funktionsnormer, religionsnormer och åldersnormer.

Positivt resultat för Värmdö kommun 2014

Positivt resultat för Värmdö kommun 2014

Pressmeddelanden   •   2015-03-24 10:56 CET

​Värmdö kommuns bokslut redovisar ett positivt bokslut på 48 MSEK, vilket innebär plus i kanten för åttonde året i rad: - Vi kan nu se tillbaka på en mandatperiod där det sammanlagda resultatet blev cirka 290 miljoner, ett genomsnitt på över 70 miljoner per år, säger Monica Pettersson (M), kommunstyrelsens ordförande. Årsredovisningen finns på varmdo.se/arsredovisning från slutet av april.

Bra klimat för etablering av företag i Värmdö

Bra klimat för etablering av företag i Värmdö

Pressmeddelanden   •   2015-03-19 11:33 CET

Värmdö kommun finns återigen med på 20-i-topp över de kommuner där flest företag registreras. – Mycket glädjande! De sista åren har vi genomfört flera olika insatser som berör företagarnas uppfattning om kommunen, deras möjligheter att påverka nuläget och våra gemensamma insatser för att förbättra framtiden, säger Stellan Folkesson, kommundirektör i Värmdö kommun.

Undervisningskvalitet och näringsrik mat viktigast för Värmdös föräldrar

Undervisningskvalitet och näringsrik mat viktigast för Värmdös föräldrar

Pressmeddelanden   •   2015-03-16 15:08 CET

Över 1000 föräldrar svarade på enkäten som var en del av medborgardialogen Dialog skola. Totalt sett är det knappt 70 procent av föräldrarna som uppger att deras barn inte berördes av de förändringar som genomfördes. Av de ca 30 procent som blev berörda är det 12 procent som upplevde omorganisationen negativt. Nästa steg i dialogen är nu en webbenkät till skolpersonalen.

Värmdö och JM i gemensam satsning

Värmdö och JM i gemensam satsning

Pressmeddelanden   •   2015-03-10 09:34 CET

​Värmdö kommun och JM ska med gemensamma krafter skapa möjligheter för att utveckla områdena i de centrala delarna av Gustavsberg. Områdena ska bebyggas av hyreslägenheter, förskola och småhus. - Jag är glad att vi och JM har enats om ett gemensamt fokus för det framtida utvecklingsarbetet i kommunen, säger Monica Pettersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Media-no-image

​Aleris tar över Slottsovalen

Pressmeddelanden   •   2015-02-27 14:11 CET

Från och med 1 september tar Aleris Omsorg över driften av Slottsovalen, ett av kommunens fyra särskilda boenden för äldre.

Media-no-image

Värmdös företagare och kommunen i samverkan för unga ensamkommande

Pressmeddelanden   •   2015-02-18 08:20 CET

Genom ett samverkansprojekt tillsammans med företag i kommunen vill Värmdö kommun ge unga ensamkommande pojkar möjlighet att skapa nätverk och få en inblick i hur arbetslivet fungerar. Ett stort antal ungdomar har genom liknande projekt i andra kommuner fått praktikplatser, mentorer och språkverktyg. Projektet ska också utveckla en modell för samverkan mellan kommun och näringsliv i Värmdö.

Media-no-image

Planer för nytt seniorboende och bättre trafiklösningar

Pressmeddelanden   •   2015-02-05 18:14 CET

Kommunstyrelsen i Värmdö har beslutat att gå vidare med planerna på ett nytt seniorboende i Brunn samt förbättrad vägsträcka och ny cirkulationsplats vid Älvsby industriområde. Slutgiltiga beslut förväntas tas i kommunfullmäktige den 18 februari.

Media-no-image

Värmdös lärare föreläser om samrättning av nationella prov

Pressmeddelanden   •   2015-01-20 14:07 CET

Den 26 januari föreläser lärare från Värmdö kommun på Skolportens Bedömningskonferens. Under två läsår har de nationella proven i åk 6 och 9 bedömts gemensamt av ämneslärargrupper från de kommunala grundskolorna i Värmdö kommun. Värmdös modell har även tidigare fått positiv uppmärksamhet från både myndighetshåll och andra kommuner. Bland annat har kommunen haft besök av Utbildningsdepartementet.

Media-no-image

Fler hyresrätter byggs i porslinskvarteren

Pressmeddelanden   •   2014-12-04 15:32 CET

På kommunstyrelsens sammanträde den 3 december beslutades att Stockholms Kooperativa Bostadsförening och Riksbyggen nu får bygga hyresrätter i Porslinskvarteret. Det togs också beslut om vilka områden som är prioriterade för vatten- och avloppsutbyggnad.

Media-no-image

Värmdö i topp gällande palliativ vård

Pressmeddelanden   •   2014-10-30 08:47 CET

Värmdö är en av de bästa kommunerna i Stockholm på vård i livets slutskede. Samtliga 290 kommuner i landet har undersökts. I Värmdö arbetar Djuröhemmet och Gustavsgården med LCP, Liverpool Care Pathway, som metod gällande vård av personer som befinner sig i livets slut.

Media-no-image

Värmdös hemtjänst bland de bästa

Pressmeddelanden   •   2014-10-27 10:05 CET

Värmdö kommun har ett högre snitt än både Stockholms län och riket gällande vad kommunens äldre tycker om sin hemtjänst. Undersökningen har genomförts av Socialstyrelsen och omfattar samtliga hemtjänstutförare i kommunen. 100 % har svarat att de får ett bra bemötande från hemtjänstpersonalen och 95 % känner att de har förtroende för personalen. 96 % är sammantaget nöjda med sin hemtjänst.

Media-no-image

Ny nämndorganisation i Värmdö

Pressmeddelanden   •   2014-10-23 10:27 CEST

Lars-Erik Alversjö valdes till kommunfullmäktiges ordförande och nuvarande ordförande i kommunstyrelsen, Monica Pettersson (M), får fortsatt förtroende att leda kommunstyrelsen under kommande mandatperiod. Dessutom antogs en ny nämndorganisation som kommer att börja gälla från och med den 1 januari 2015.

Media-no-image

Värmdö i topp gällande grundskoleinformation

Pressmeddelanden   •   2014-10-22 08:12 CEST

Värmdö kommuns hemsida får högsta betyg för sin information till medborgarna om kommunens grundskolor. Även inom Äldreomsorg och Förskola ligger Värmdö högt. Det visar SKLs årliga granskning av kommunernas information till medborgarna via webbplatsen.

Media-no-image

Värmdös kommunala och fristående skolor i gemensam kunskapskonferens

Pressmeddelanden   •   2014-10-20 11:18 CEST

Lärare från Värmdös kommunala och fristående skolor har deltagit i ett Edcamp där de delade med sig av sina kunskaper och erfarenheter inom skolan: - Det här är ett initiativ som jag vill uppmärksamma eftersom det skapar en gemensam yta för kollegialt lärande, erfarenhetsutbyte och nätverkande - oavsett vilken huvudman det är, säger Pia Andersen, produktionschef, Värmdö kommun.

Media-no-image

Vart går Värmdös skattepengar?

Pressmeddelanden   •   2014-10-14 09:04 CEST

Nu lanserar Värmdö kommun en tjänst där kommuninvånarna enkelt kan se vart deras skattepengar går. Tjänsten, som heter Skattekollen.se, ska ge Värmdös medborgare en uppfattning om hur många kronor som går till vad och på så sätt kan medborgarna se hur kommunen valt att fördela skatteintäkterna.

Media-no-image

Ny allians i Värmdö kommun

Pressmeddelanden   •   2014-10-08 11:12 CEST

Under namnet Allians för Värmdö kommer Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet att leda Värmdö kommun under den kommande mandatperioden. I ett gemensamt uttalande säger Allians för Värmdö att kommunen ska vara en garant för trygghet, valfrihet och utveckling.

Media-no-image

Värmdös socialjour stärks genom regionalt samarbete

Pressmeddelanden   •   2014-09-25 09:33 CEST

Från och med den 1 oktober 2014 ingår Värmdös socialjour i Socialjour Sydost, en gemensam socialjoursverksamhet som bedrivs med kommunerna Nacka och Tyresö. Syftet är att stärka den befintliga jourverksamheten vardagkvällar och helger samt att öka servicenivån och tillgängligheten mot medborgarna. Värmdös medborgare kommer att nå socialjouren på samma nummer som tidigare, 08-570 307 20.

Media-no-image

Ljus ekonomisk framtid för Värmdö

Pressmeddelanden   •   2014-09-24 12:44 CEST

Värmdös ekonomi är tillfredställande och resultatet högre än snittet i Stockholms län. Det visar den finansiella profil som Kommunforskning i Västsverige (KFi) tar fram för Stockholmsregionens kommuner. Den senaste avser 2013.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.