Tags

Värmdö kommun

Värmdö

Gustavsberg

Skärgård

Miljö

Skärgårdsutveckling

Detaljplan

Kulturmiljö

värmdö kommun 103 värmdö 88 gustavsberg 64 skärgård 58 miljö 50 skärgårdsutveckling 36 detaljplan 31 kulturmiljö 26 villeroy & boch gustavsberg ab 6 kommunfullmäktige 6 sandhamn 5 budget 5 stavsnäs 4 demokrati 4 vindkraft 4 möja 4 gustavsbergs porslinsfabrik 3 medborgardialog 3 utveckling 3 stavsnäs vinterhamn 3 gustavsbergs hamn 3 ekonomi 3 samhällsplanering 3 konst 3 hemtjänst 3 gustavsbergs fabriksområde 3 ungdomskulturstipendium 2 lagen om valfrihetssystem 2 stipendium 2 mötesplats värmdö 2 vindö 2 hälsa 2 gurraberg 2 toalettavfall 2 grantomta 2 budget 2014 2 kollektivtrafik 2 äldreomsorg 2 varumärke 2 skatepark 2 kommunstyrelsen 2 energi 2 investering 2 kulturstipendium 2 ungdomar 2 parkering 2 utbildning 2 förskola 2 gustavsbergsfabriken 2 sollenkroka 2 ungdomsbostäder 2 ungdomsinflytande 2 sommarjobb 2 kultur 2 feriepraktik 2 näringsliv 2 hemmesta 2 särskilt boende 2 homa bay 2 kenya 2 övergödning 2 politik 2 gustavsbergsbadet 2 fabriksstaden 2 avlopp 2 platsvarumärke 1 kommundirektör 1 barn 1 framtid 1 byggnadsantikvarie 1 grinda 1 charlottendals förskola 1 telefonväxel 1 pris 1 funktionshinder 1 paolo roberto 1 trygg 1 re-flect 1 fabriksområdet 1 feriepraktikplats 1 tornhuset 1 samarbete 1 missbruk 1 titanix 1 landshövdingen 1 validering 1 öppen skärgård 1 byggnadsinventering 1 hemlösa 1 helikopterbas 1 vaxholmsbåtar 1 gymnastikhall 1 unika 1 konstnärlig gestaltning 1 trygghetsberedning 1 årsredovisning 2013 1 undersökning 1 vattenprov 1 latrintömning 1 föreningsliv 1 Visa alla taggar
Media-no-image

Fler hyresrätter byggs i porslinskvarteren

Pressmeddelanden   •   2014-12-04 15:32 CET

På kommunstyrelsens sammanträde den 3 december beslutades att Stockholms Kooperativa Bostadsförening och Riksbyggen nu får bygga hyresrätter i Porslinskvarteret. Det togs också beslut om vilka områden som är prioriterade för vatten- och avloppsutbyggnad.

Media-no-image

Värmdö i topp gällande palliativ vård

Pressmeddelanden   •   2014-10-30 08:47 CET

Värmdö är en av de bästa kommunerna i Stockholm på vård i livets slutskede. Samtliga 290 kommuner i landet har undersökts. I Värmdö arbetar Djuröhemmet och Gustavsgården med LCP, Liverpool Care Pathway, som metod gällande vård av personer som befinner sig i livets slut.

Media-no-image

Värmdös hemtjänst bland de bästa

Pressmeddelanden   •   2014-10-27 10:05 CET

Värmdö kommun har ett högre snitt än både Stockholms län och riket gällande vad kommunens äldre tycker om sin hemtjänst. Undersökningen har genomförts av Socialstyrelsen och omfattar samtliga hemtjänstutförare i kommunen. 100 % har svarat att de får ett bra bemötande från hemtjänstpersonalen och 95 % känner att de har förtroende för personalen. 96 % är sammantaget nöjda med sin hemtjänst.

Media-no-image

Ny nämndorganisation i Värmdö

Pressmeddelanden   •   2014-10-23 10:27 CEST

Lars-Erik Alversjö valdes till kommunfullmäktiges ordförande och nuvarande ordförande i kommunstyrelsen, Monica Pettersson (M), får fortsatt förtroende att leda kommunstyrelsen under kommande mandatperiod. Dessutom antogs en ny nämndorganisation som kommer att börja gälla från och med den 1 januari 2015.

Media-no-image

Värmdö i topp gällande grundskoleinformation

Pressmeddelanden   •   2014-10-22 08:12 CEST

Värmdö kommuns hemsida får högsta betyg för sin information till medborgarna om kommunens grundskolor. Även inom Äldreomsorg och Förskola ligger Värmdö högt. Det visar SKLs årliga granskning av kommunernas information till medborgarna via webbplatsen.

Media-no-image

Värmdös kommunala och fristående skolor i gemensam kunskapskonferens

Pressmeddelanden   •   2014-10-20 11:18 CEST

Lärare från Värmdös kommunala och fristående skolor har deltagit i ett Edcamp där de delade med sig av sina kunskaper och erfarenheter inom skolan: - Det här är ett initiativ som jag vill uppmärksamma eftersom det skapar en gemensam yta för kollegialt lärande, erfarenhetsutbyte och nätverkande - oavsett vilken huvudman det är, säger Pia Andersen, produktionschef, Värmdö kommun.

Media-no-image

Vart går Värmdös skattepengar?

Pressmeddelanden   •   2014-10-14 09:04 CEST

Nu lanserar Värmdö kommun en tjänst där kommuninvånarna enkelt kan se vart deras skattepengar går. Tjänsten, som heter Skattekollen.se, ska ge Värmdös medborgare en uppfattning om hur många kronor som går till vad och på så sätt kan medborgarna se hur kommunen valt att fördela skatteintäkterna.

Media-no-image

Ny allians i Värmdö kommun

Pressmeddelanden   •   2014-10-08 11:12 CEST

Under namnet Allians för Värmdö kommer Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet att leda Värmdö kommun under den kommande mandatperioden. I ett gemensamt uttalande säger Allians för Värmdö att kommunen ska vara en garant för trygghet, valfrihet och utveckling.

Media-no-image

Värmdös socialjour stärks genom regionalt samarbete

Pressmeddelanden   •   2014-09-25 09:33 CEST

Från och med den 1 oktober 2014 ingår Värmdös socialjour i Socialjour Sydost, en gemensam socialjoursverksamhet som bedrivs med kommunerna Nacka och Tyresö. Syftet är att stärka den befintliga jourverksamheten vardagkvällar och helger samt att öka servicenivån och tillgängligheten mot medborgarna. Värmdös medborgare kommer att nå socialjouren på samma nummer som tidigare, 08-570 307 20.

Media-no-image

Ljus ekonomisk framtid för Värmdö

Pressmeddelanden   •   2014-09-24 12:44 CEST

Värmdös ekonomi är tillfredställande och resultatet högre än snittet i Stockholms län. Det visar den finansiella profil som Kommunforskning i Västsverige (KFi) tar fram för Stockholmsregionens kommuner. Den senaste avser 2013.

Media-no-image

Samrättning sätter Värmdö på Sveriges utbildningskarta

Pressmeddelanden   •   2014-09-17 13:22 CEST

Värmdös modell för samrättning av nationella prov har fått positiv uppmärksamhet från både myndighetshåll och andra kommuner. Under onsdagen hade kommunen därför besök av Utbildningsdepartementet. Representanter från Värmdö kommun kommer även att berätta om sina erfarenheter av samrättning på Skolportens Bedömningskonferens den 26-27 januari 2015.

Media-no-image

Värmdö kommun bygger ny förskola

Pressmeddelanden   •   2014-08-27 13:55 CEST

Värmdö kommun bygger en ny förskola i Västra Mörtnäs. Förskolan kommer att ha plats för 100 barn och beräknas vara klar vid årsskiftet 2014/15. Måndagen den 1 september kl. 15.00 hålls en visning på platsen och den planerade verksamheten presenteras.

Media-no-image

Värmdö klättrar i rankingen gällande klimat- och miljöarbete

Pressmeddelanden   •   2014-06-25 16:07 CEST

Värmdö kommun har klättrat till plats 46 från 103 i tidningen Miljöaktuellts kommunranking där man belyser hur kommunerna arbetar med klimat- och miljöarbetet. Resultatet baseras på en enkät som kommunerna svarat på samt information från källor som Håll Sverige Rent, SKL, Gröna bilister med flera. Syftet är bland annat att lyfta fram kommuner som har kommit långt i sitt miljöarbete.

Media-no-image

Plan för hållbar utveckling i Värmdös skolor

Pressmeddelanden   •   2014-06-25 13:58 CEST

Utbildningsstyrelsen i Värmdö har tagit beslut om en plan för hållbar utveckling för att konkretisera uppdraget och vägleda verksamheterna i hållbarhetsarbetet. Redan idag genomför samtliga av utbildningsstyrelsens verksamheter arbete med koppling till hållbar utveckling. Planens syfte är att konkretisera uppdraget och vägleda verksamheterna i att skapa helhetstänk i hållbarhetsarbetet.

Media-no-image

Värmdö och Vaxholm ger sin syn på enskilda avlopp under Almedalsveckan

Pressmeddelanden   •   2014-06-25 08:16 CEST

Under tema Östersjöveckan belyser kommuner, organisationer och forskare problem och möjligheter som kan leda till förbättrad havsmiljö samt en stark och hållbar tillväxt i Östersjön. Värmdö kommun har i samverkan med stiftelsen Baltic Sea 2020 gjort en satsning på rådgivning till enskilda fastighetsägare för att öka medvetenheten om att fosfor och kväve måste minska i kustzonen.

Media-no-image

Hållbart boende i naturnära områden

Pressmeddelanden   •   2014-06-18 21:03 CEST

Hållbart boende, ny belysning och förändrad taxa för slamtömning är några av de punkter som beslutades på kommunfullmäktige under onsdagskvällen.

Media-no-image

Första spadtaget för Villeroy & Bochs nya fabrik

Pressmeddelanden   •   2014-06-17 10:14 CEST

Måndagen den 16 juni togs det första spadtaget för Villeroy & Bochs nya fabrik i Ekobacken. Etableringen innebär en investering för Villeroy & Boch på 130 MSEK i ett första skede. Den nya fabriken byggs av NCC och kommer att vara klar för inflyttning i december 2014.

Media-no-image

Farstavikens skola/Kvarnberget ska renoveras

Pressmeddelanden   •   2014-06-12 12:15 CEST

En omfattande om- och tillbyggnad av Farstavikens skola/Kvarnberget har beslutats av kommunstyrelsens fastighetsutskott. Renoveringen som påbörjas under 2015 kompletterar det sedan tidigare tagna beslutet på en upprustning av skolan lokaler som sker nu under sommaren 2014. Skolan beräknas vara klar under läsåret 2016/17.

Media-no-image

Ny bok om Värmdös kulturmiljöer

Pressmeddelanden   •   2014-06-10 09:48 CEST

I ”Värmdö. Kulturhistoria i skärgårdsbygd”, kommunens kulturmiljöprogram, presenteras Värmdös bäst bevarade kulturmiljöer från forntid till nutid. Boken kom ut första gången sommaren 1987 och i en reviderad upplaga 1991. Bokens tredje omarbetade upplaga kommer att presenteras på ett boksläpp den 17 juni klockan 16.00 på Gustavsbergs Porslinsmuseum, Odelbergs väg 5B i Gustavsbergs hamn.

Media-no-image

Hållbart boende och belysning för ökad trygghet

Pressmeddelanden   •   2014-06-05 11:01 CEST

Ett långsiktigt hållbart boende med hänsyn till ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter är ambitionen i detaljplanearbetet för området Drakudden. Målet är också att göra naturmark och strandområdet tillgängligt för boende och allmänhet.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.