Skip to main content

Värmdö Hamnar köper Stavsnäs Vinterhamn

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2013 12:16 CET

Värmdö Hamnar AB köper Stavsnäs Vinterhamn AB. Genom förvärvet får Värmdö Hamnar ansvaret för nuvarande godshantering samt den fastighet där bland annat Vaxholmsbåtarnas biljetthall huserar. Köpeskillingen uppgår till 6,9 MSEK och tillträde beräknas ske den 1 februari 2014.

- Det är glädjande att Värmdös politiker godkände köpet av Stavsnäs Vinterhamn AB. Det är en förutsättning för att hamnområdet ska kunna utvecklas som planerat, säger Anders Bergman, (FP), styrelseordförande i Värmdö Hamnar AB.

Värmdö Hamnar har tidigare anlagt en ny offentlig sandstrand samt installerat en latrintömningsstation i hamnen. Förvärvet av Stavsnäs Vinterhamn gör det möjligt att skapa en modern och tillgänglig miljö för båttrafik till skärgården och en effektiv godshantering.

Målet är också att utveckla hamnområdet genom att förlänga hamnen norrut för godshantering och i söder bygga en marina. Framtidens hamn kommer då att bestå av en del för frakt och gods, en för kollektivtrafik och taxibåtar samt en gästhamn för fritidsbåtar. Vidare planeras för bostäder och en fritidsby. Senaste förvärvet är troligtvis det sista i en rad för att förverkliga planerna.

- Under våren hoppas jag att kommunen kommer att kunna ställa ut förslaget till ny plan för området för granskning, fortsätter Anders Bergman.

Värmdö Hamnar AB är ett av Värmdö kommun helägt bolag som äger, förvaltar och vidareutvecklar hamnanläggningar med tillhörande fastigheter och verksamheter i kommunen.


Värmdö är Stockholms stoltaste skärgård, en unik natur med över 10 000 öar. Här bor 40 000 människor, på sommarhalvåret växer kommunen med över 100 000. Inom bara 20 minuter finns Stockholm, med alla sina möjligheter i form av arbete, kultur och nöjen.