Skip to main content

Värmdö kommun bjuder in till skapandet av Värmdös varumärke

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2010 16:49 CET

Värmdö kommun söker personer som vill delta i skapandet av Värmdös varumärke. Kommunen bjuder därför in representanter för näringsliv, föreningsliv, besöksnäring och ungdomar som vill delta i en referensgrupp. Tillsammans ska de arbeta fram förlaget till nytt varumärke för Värmdö.

Alla intresserade medborgare bjuds även in att delta i en webbpanel där man får möjligheten att tycka till om referensgruppens arbete.

I våras påbörjades projektet att stärka Värmdös varumärke. Planeringen är nu gjord och det praktiska arbetet har satt igång.

− Varumärket är enkelt uttryckt de känslor som platsens namn väcker hos människor. Varumärket byggs av allt vi gör och allt vi säger. Varumärken handlar inte om logotyper eller slogans. Det handlar om ett mycket mer grundligt och genomgripande arbete för att skapa förutsättningar för en positiv utveckling och tillväxt, säger Kenneth Norberg, kommunikationschef.

Kommunens utgångspunkt är att ju fler som deltar och bidrar, desto bättre blir resultatet. Inbjudan har gått ut till föreningar och näringsliv, med särskilt fokus på besöksnäringen. Inbjudan lyfter att det är viktigt att deltagarna representerar flera olika samhällsgrupper. Småbarnsföräldrar, ungdomar, nyinflyttade, skärgårds­bor, sommarboende, pensionärer, utlandsfödda och egenföretagare är bara några viktiga grupper.

 − För att ett varumärke ska bli starkt ska det kännas genuint och äkta för alla som bor och är verksamma i Värmdö. Ett annat ord för varumärke kan vara att tala om vårt rykte. Vårt rykte uppstår genom uppmärksammade händelser, eller vad som tillverkas på och förknippas med platsen. Men också genom hur människor pratar om platsen, säger Stellan Folkesson ny kommundirektör.

Anmälan till webbpanelen görs på kommunens webbplats. Ett femtiotal personer har redan anmält sig.

För mer information kontakta
Kenneth Norberg, kommunikationschef,
kenneth.norberg@varmdo.se,
08-570 485 75

Sara Funke, kommunikatör/projektledare,
sara.funke@varmdo.se,
08-570 476 23

Bifogade filer

PDF-dokument