Skip to main content

Värmdö och Arcona i strategiskt samarbete

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2015 09:32 CET

Värmdö kommun och Arcona kommer i strategisk samverkan att utveckla kommunens verksamhetslokaler och anläggningar. Det nytecknade avtalet omfattar kommunens projekt gällande ombyggnad och nybyggnad av exempelvis skolor, förskolor, trygghetsboenden och idrottsanläggningar med en möjlig omsättning på ca 1,2 miljarder kronor.

Strategisk samverkan är en arbetsform som ofta förekommer inom byggbranschen och karaktäriseras av ett nära samarbete mellan leverantör och beställare i projektets alla skeden.

- Vi vill få planeringsmässig kontroll över vårt strategiska behov samt tydligt uppnå effektivare genomförande av respektive projekt som möter brukarnas behov, säger Stellan Folkesson, kommundirektör i Värmdö kommun. Samtidigt ser vi att denna arbetsform ökar möjligheten till effektivitetsförbättringar under avtalstiden som bör ge ökat värdeinnehåll för våra interna kunder men även kravställa internt vad vi ska prioritera för områden under projekten.

Strategisk samverkan leder till att man projekt för projekt sänker byggkostnaderna och kortar tiderna med bibehållen eller höjd kvalitet.

Fördjupat samarbete med lokala näringslivet

Genom ramavtalet åtar sig Arcona, som ägs av Veidekke, att etablera ett fördjupat samarbete med det lokala näringslivet i kommunen.  Som ett led i arbetet med att öka det sociala ansvarstagandet kommer även arbetssökande och långtidsarbetslösa att erbjudas möjlighet till sysselsättning.

- Vi är mycket stolta och glada över att få vara med och utveckla Värmdö kommun. Avtalets innehåll och målformuleringar stämmer mycket väl med Arconas och Veidekkes sätt att bedriva projekt i samverkan och över tid, säger Niklas Virving, affärschef på Arcona.

Avtalet gäller under de kommande sex åren med möjlighet till förlängning i ytterligare tre år. Initialt ingår projekten med ombyggnaden av Farstavikens skola samt åtgärder i hamnen på Kattholmen.

Värmdö, skärgårdens mötesplats. En unik natur med 40 000 invånare och över 10 000 öar.

Här finns också välkända besöksmål som Sandhamn, Möja, Grinda, Bullerö och Svartsö. Välkommen till Värmdö, en plats för möten mellan människor.