Skip to main content

Värmdö prioriterar mottagandet av ensamkommande barn

Pressmeddelande   •   Jan 14, 2016 10:36 CET

Värmdö kommun har tecknat en överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om att utöka mottagandet av ensamkommande barn. 

Stockholms län har tilldelats 7 355 platser för 2016. Genom överenskommelsen ökar Värmdö kommun antalet platser från 23 till 171. Ökningen är successiv och kommer att ske stegvis under 2016. Ärendet har beretts av socialnämnden som sammanställt en konsekvensanalys av den nya överenskommelsen.

- Vi kommer att ställas inför många utmaningar för att kunna erbjuda de här barnen ett humanitärt mottagande med boende och möjlighet till en skolgång av hög kvalitet. Men det är av stor vikt att vi bidrar och tillsammans med övriga kommuner tar ansvar för den här situationen som vi står inför i Sverige idag, säger Monica Pettersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Evakueringsboende förlängs inte

Sedan november driver Värmdö kommun ett evakueringsboende med cirka 50 boendeplatser. Kommunen åtog sig att driva boendet från november 2015 till den sista januari 2016. Migrationsverket har sänt en förfrågan om att förlänga boendet. Värmdö kommun har gjort bedömningen att en förlängning inte är möjlig då lokalerna inte är anpassade att bo i samt att den ökade belastningen påverkar personal inom andra sociala verksamheter. Kommunen väljer därför att fokusera på arbetet med ensamkommande barn och övrigt integrationsarbete.

Värmdö, skärgårdens mötesplats. En unik natur med 40 000 invånare och över 10 000 öar.

Här finns också välkända besöksmål som Sandhamn, Möja, Grinda, Bullerö och Svartsö. Välkommen till Värmdö, en plats för möten mellan människor.