Skip to main content

Taggar

aktuella utställningar

loggor

finnskogscentrum

Fördjupad pressinformation om arkeologiska undersökningar på Lurö 2018

Årets arkeologiska undersökningar på Lurö har tre frågeställningar: Har kyrkan anlagts på en boplats från järnåldern? Finns fler kristna begravningar intill kyrkoruinen? Vilka dimensioner har det tidigare delundersökta långhuset och vilken funktion har byggnadslämningarna som ligger intill och väster om långhuset?

Ett samtal mellan Per Svensson, författare och journalist och biskop Sören Dalevi. 6 december 2017.

Frihet, jämlikhet , reformation – 500 år med Luther Ett samtal mellan Per Svensson, författare och journalist och biskop Sören Dalevi Per Svenssons bok ”Frihet , jämlikhet, reformation – 500 år med Luther” kom ut i februari i år och skildrar hur Martin Luthers idéer och reformationen har präglat oss i 500 år. Arr: Värmlands Museiförening, Karlstads stift och Värmlands Museum

Projektet Kom.In

Projektet Kom.In

Dokument   •   2017-05-09 13:05 CEST

Projektet Kom.In Bakgrund. 2016 fanns i Torsby Kommun 7st anläggningar för asylboende. Den dagliga verksamheten för de asylsökande var begränsad. Fryksände pastorat och Torsby Kommun tog då initiativ till att tillsammans försöka ordna aktiviteter som skulle underlätta de asylsökandes vardag. Projektet Kom.In står för Kommunal Integration eller ”Kom in (i samhället)”

Program och anmälan - Kulturarvskonferens 16 maj

Länsstyrelsen Värmland, Region Värmland och Värmlands Museum bjuder in till Kulturarvskonferens med tema: Från vårt förflutna till allas framtid. Tisdag 16 maj kl 8.30-16.00, Värmlands Museum. Läs hela programmet och anmäl dig här.

Bilaga till pressmeddelande 2016-04-08 - Fakta om nya fasta utställningar

Landstingsfastigheter har meddelat beslut i frågan om etapp 1 av ombyggnaden av Värmlands Museum. Kalkylen för etapp 1 uppgår till 2,7 miljoner och ryms inom den budget som satts för rivning och återställande av lokalerna. Läs vidare om bakgrunden, ombyggnaden i etapper och Vilarstenen.

Länsmuseernas situation - En konsultrapport från Kontigo på uppdrag av Riksutställningar

’Länsmuseernas situation’ (2016) är en rapport som sammanfattar resultaten av en studie som genomförts under hösten 2015 av analysföretaget Kontigo på uppdrag av Riksutställningar. Syftet var att utreda länsmuseernas situation, verksamhet och ekonomiska utveckling.

Program Värmlands Museum c/o Årjäng vecka 44
Program Värmlands Museum c/o Storfors vecka 43, 2015
Program Värmlands Museum c/o Storfors vecka 43, 2015
Utredaren Peter Kempinskys presentation

Utredaren Peter Kempinskys presentation

Dokument   •   2015-06-29 17:34 CEST

Värmlands Museums styrelses yttrande med anledning av Riksutställningars utredning

Rapporten bekräftar styrelsens bild av verksamheten och dess förutsättningar, och delar utredarens slutsatser vad gäller verksamhetens utveckling och ekonomi, samt bedömningen av de tre scenarier som beskrivs i utredningen. Framhåller behovet av ett längre tidsperspektiv för finansieringen än idag för en långsiktig och strategisk utveckling av museet och pekar på ett uppdämt investeringsbehov.

Riksutställningars utredning om Värmlands Museum

Utredaren bedömer att om urholkningen av de offentliga anslagen fortsätter i samma takt riskerar vi se en institutionsdöd inom 10 år. Detta samtidigt som potentialen och betydelsen av museerna som mötesplats och nav i vår demokrati blir allt mer angeläget och trycket på en utveckling av verksamheten för att möta nya krav och förväntningar från samhälle och besökare ökar.

Värmlands Museum vann turismpris

Dokument   •   2014-11-21 15:05 CET

Värmlands Museum tilldelades i går Värmlands Turismpris 2014, med motiveringen att museet är öppet, inkluderande och nyskapande. Priset delades ut av Visit Värmland.

The Election

The Election

Dokument   •   2014-11-12 09:28 CET

The Election är en utställning som innehåller mer än 70 bilder tagna av Ulf Berglund i Sydafrika 94. Bildreportaget skildrar på ett intimt och ocensurerat sätt de politiska strömningarna i Sydafrika under sju månader fram till, under och efter landets första fria val. Berglund har kommit nära såväl valets vinnare Nelson Mandela och hans parti ANC, som apartheidregimens företrädare och supportrar

Regler för användning av Värmlands Museums logotyp

Detta dokument visar hur du får använda vår logga.