Skip to main content

Föreläsning – Syner på islam i Europa

Evenemang

04
SEP
Karlstads universitet
 
Kjell Härenstam. En del av föreläsningsserien Musik, filosofi och vetenskap - sidor av islam du inte kände till. En föreläsningsserie där kursen ger en översikt av den muslimska kulturen i vid bemärkelse, och diskuterar möjliga innebörder i begreppet muslimsk kultur. Under denna kvällskurs kommer vi på kvartsfart, med hjälp av inbjudna expertföreläsare, titta närmare på filosofi och sufism, på traditioner och ritualer; på konst, dikt och musik - men också undersöka islams påverkan på västerländsk kultur och vetenskap, samtidigt som vi även riktar blicken på hur man i Europa sett på islam. Karlstads universitet i samarbete med Folkuniversitetet. Entré: 100 kr

Registrering

Anmäl dig till evenemanget