Skip to main content

Kulturarvskonferens - Från vårt förflutna till allas framtid

Nyhet   •   Apr 11, 2017 17:07 CEST

Tisdag 16 maj 2017
Tid: kl. 08:30–16:00
Plats: Värmlands Museum, Karlstad

Med den här konferensen vill vi ge kunskap om aktuella kulturarvsfrågor och skapa ett forum för möten, samverkan och debatt. Du får möjlighet att lyssna på intressanta föredrag och aktivt delta i något av eftermiddagens valbara seminarier.

Vi utgår från regeringens förslag till ny kulturarvspolitik, som bland annat innebär att vi får en ny museilag. Hur möter den våra behov på regional nivå?

Dessutom tar vi en närmare titt på den vision för kulturmiljöarbetet till 2030 som Riksantikvarieämbetet tagit fram. Hur kan visionen omsättas för att möta påfrestningar på miljön, ojämn resursfördelning och avståndet mellan den verklighet som upplevs utifrån ett centralt och regionalt och centralt perspektiv?

Konferensen riktar sig framförallt till dig som arbetar professionellt eller ideellt med kulturarvs- och kulturmiljöfrågor och till dig som är förtroendevald, men alla intresserade är välkomna.

PROGRAM 16 MAJ 2017

08.30 Registrering med fika och smörgås

09.00 Välkomna!
Annie Johansson, Länsstyrelsen Värmland, Ulf Nordström, Region Värmland, samt dagens moderator, Åsa Hallén, Värmlands Museum.

09.15 Kulturarv och historiemedvetande i en tid av identitetspolitik, integration och sanningsförskjutningar – Johan Hegardt, forskare vid Södertörns Högskola.

10.15 Paus med fika och frukt

10.45 Kulturarvspolitik för ett Sverige som håller ihop – Fredrik Linder, enhetschef för kulturarv och livsmiljö, Kulturdepartementet.

11.15 Ett offensivt och angeläget kulturmiljöarbete – Lotta Boss, utredare, Riksantikvarieämbetet

12.00-13.15 Lunch

13.15-14.15 Valbara seminarier:

1. Bevara, använda, utveckla – varför då?
Ett hållbart samhälle förutsätter att kulturmiljöer bevaras, används och utvecklas. Hur gör man det? Vilken plats ska kulturmiljövärdena ha i samhällsbygget? Träffa Länsstyrelsens sakkunniga inom samhällsplanering, miljömål och kulturmiljö för samtal.

2. Social hållbarhet – hur kan kulturarven bidra?
Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Ett samhälle med hög tolerans där människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen. Hur kan kulturarvsarbetet bidra till det?

Medverkande: Lotta Boss, Riksantikvarieämbetet, Susanne Berggren, Filipstads kommun med flera.

3. Digitalisera kulturarvet nu – hur, vad och varför?
Digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av en mängd olika typer av innehåll och material är en allt mer angelägen fråga. Frågor kring digitalisering berör organisationer på nationell, regional och lokal nivå och kan skapa stor nytta och helt nya värden för användarna.

Medverkande: Linda Höglund och Lars Sjöqvist, Värmlands Museum, samt Jan Löfgren, Värmlandsarkiv.

14.15-14.45 Fikapaus

14.45 Panelsamtal: Från vårt förflutna till allas framtid

Inledare: Birgitta Johansen, museichef, Örebro länsmuseum

Panel: Lotta Boss, Riksantikvarieämbetet, Johan Hegardt, Södertörns högskola, Kersti Berggren, Värmlands Museum, och Berith Sande, Föreningsarkivet i Värmland.

15.45-16.00 Avslutning

Plats
Värmlands Museum, Sandgrundsudden i Karlstad.
Läs mer på http://www.varmlandsmuseum.se/besok-oss-2/hitta-hit/

Tänk på miljön – res kollektivt eller samåk!

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
Läs mer på http://www.varmlandsmuseum.se/besok-oss-2/tillganglighet/

Tänk på allergiker - använd parfymfria produkter!

Anmälan
Senast tisdag 2 maj. Obligatorisk anmälan i särskilt formulär på www.regionvarmland.se (länk i pdf-versionen). Anmälan kan överlåtas. Bekräftelse skickas till anmälda deltagare.

Konferensen är avgiftsfri, men om du uteblir utan att meddela det i förväg debiteras 200 kronor.

Frågor om anmälan:
Sofia Nibblén-Berndtsson
Telefon 054-701 10 04
E-post: sofia.nibblen-berndtsson@regionvarmland.se

Frågor om programinnehåll:
Ulf Nordström
Telefon 054-701 10 33
E-post: ulf.nordstrom@regionvarmland.se

Konferensen arrangeras av Länsstyrelsen Värmland, Region Värmland och Värmlands Museum.