Skip to main content

9 000 år gamla stenåldersfynd hittade i Ekshärad

Pressmeddelande   •   Mar 18, 2019 08:01 CET

Acksjön i Ekshärad, Värmland där nya fynd av stenåldersboplatser påträffades hösten 2018 av arkeologer från Värmlands Museum.

I höstas uppmärksammades nya fynd av stenåldersboplatser vid Acksjön i Ekshärad. Boplatserna hittades när Värmlands Museum utförde inventeringar och efter att den gamla dammen i sjön rivits ur och den gamla strandlinjen kommit fram. På en av boplatserna hittades brända djurben. Några av dem har nu daterats till omkring 7100 f Kr, dvs de är drygt 9000 år gamla.

Att hitta bevarade ben är mycket ovanligt och särskilt efter det att den gamla marknivån varit täckt med vatten i flera hundra år.

- Det är den näst äldsta dateringen vi har från Värmland. Att benen var så gamla hade vi inte kunnat gissa, säger arkeolog Hans Olsson på Värmlands Museum.

- Utifrån de få daterbara föremål vi hittade på andra boplatser längs sjön hade jag nog gissat på en datering närmare 7000 år gammalt. Detta visar å andra sidan vilken potential det finns för ny kunskap längs alla de sjöar som finns i landskapet, säger Hans Olsson.

Den här typen av fynd bidrar med ny kunskap om hur det var att leva och verka i Värmland under förhistorisk tid. Mer om det presenteras i en helt ny historisk utställning som öppnar på Värmlands Museum den 1 juni.

Dateringen av stenåldersfynden som gjorts med hjälp av C14-metoden har bekostats av Klarälvens vattenråd.

Vid frågor kontakta,

Hans Olsson, arkeolog 054-701 19 17
Johanna Henriksen, redaktionschef 054-701 19 21

Värmlands Museum är ett av Sveriges mest välbesökta länsmuseer med mer än 200 000 besökare per år. Vi vill visa och förmedla kulturhistoria och konst som ger nya upplevelser och insikter om vad det är att vara människa – belysa samtidsfrågor, väcka nyfikenhet och ge ett vidgat perspektiv på samhällsutvecklingen. Värmlands Museum är en öppen arena för reflektion, kunskap, möten och samtal, dit alla kan komma för att bli inspirerade. Vi strävar efter delaktighet och vill beröra alla länsinvånare genom en bred verksamhet i hela länet, bl a genom våra tre filialer. Värmlands Museum är ett av 24 länsmuseer i Sverige. Tillsammans är vi Sveriges största museum.