Skip to main content

Dyvelstens Flottningsmuseum placeras i malpåse

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2015 10:00 CET

Beslut har gemensamt fattats av Värmlands Museum och Forshaga kommun att temporärt stänga Dyvelstens Flottningsmuseum fr.o.m. nästa säsong fram till år 2021. Stora investeringar krävs för att tillgodose krav på arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet för både besökare och personal. I det trängda ekonomiska läge som både museet och kommunen befinner sig i, finns i dagsläget inget utrymme för de ökade kostnader det skulle innebära att driva verksamheten i Dyvelsten vidare.

En utvecklingsgrupp kommer att tillsättas med representanter från Värmlands Museum och Forshaga kommun för att med sikte på 2021 arbeta med frågan om finansiering och utveckling av Dyvelsten som besöksmål. Värmlands Museum söker också interregmedel för att tillsammans med Anno Museum i Norge fördjupa kunskapen om skogens historia på båda sidor riksgränsen.

- Skogens, Klarälvens och flottningens historia är en central och viktig del av Värmlands kulturhistoria som vi kommer att fortsätta att utforska och berätta om. Det finns ett stort intresse, inte minst väcker båtarna och tändkulemotorerna ett stort engagemang. Vi skulle gärna vilja hitta former för att kunna tillvarata det intresset, säger länsmuseichef Åsa Hallén på Värmlands Museum.

Forshaga kommun äger fastigheten och har gett ett årligt driftsbidrag till verksamheten. Värmlands Museum har drivit verksamheten under sommarsäsong sedan 1997.

Vid frågor kontakta,
Åsa Hallén, länsmuseichef tel 054-701 19 25
Benny Pedersén, Kommunstyrelsens ordförande i Forshaga kommun, tel 054-17 20 06

Värmlands Museum är ett av Sveriges mest välbesökta länsmuseer med ca en kvarts miljon besökare per år. Vi vill visa och förmedla kulturhistoria och konst som ger nya upplevelser och insikter om vad det är att vara människa – belysa samtidsfrågor, väcka nyfikenhet och ge ett vidgat perspektiv på samhällsutvecklingen. Värmlands Museum är en öppen arena för reflektion, kunskap, möten och samtal, dit alla kan komma för att bli inspirerade. Vi strävar efter delaktighet och vill beröra alla länsinvånare genom en bred verksamhet i hela länet, bl a genom våra fyra filialer.

Bifogade filer

PDF-dokument