Skip to main content

...eller så handlar allt om Värmland

Pressmeddelande   •   Mar 03, 2016 12:24 CET

Svar till insändare i NWT, 24 februari

Vi är stolta över att arbeta på ett av Sveriges mest välbesökta museer som erhåller offentliga anslag och tilldelas projektmedel för en verksamhet som utvecklar och fördjupar förståelsen för det samhälle vi lever i. Värmlands Museum är en plats där det värmländska kopplas till svenska, till det globala, till det mänskliga. Det är då museet kan spela en roll för oss som lever i Värmland idag. Inom museets organisation arbetar vi med oändligt mycket mer än att samla på konst och föremål och med utställningar.

Ett sådant exempel är arbetet med kulturmiljö. Genom arkeologi, bebyggelsehistoria och konservatorsarbete tar vi hand om kulturmiljöer, bygger ny kunskap och berättar om Värmland genom vår samlade kunskap. Genom kulturmiljöarbetet har vi möjlighet att finnas ute i länet. Nära människor och nära de beslut som exempelvis våra kommuner fattar i frågor som berör kulturmiljö i samhällsplaneringen. Vi ser stor potential i kulturmiljö som grund för ett hållbarhetsperspektiv och som viktig källa till attraktivitet och utveckling för Värmland.

Ett av de projekt inom kulturmiljö vi för närvarande driver rör just den skogshistoria författaren av insändaren publicerad den 24 februari säger sig sakna. Genom förstudien ”Skogsbrukets gränslösa historia” lägger vi grunden till en ökad kunskap och ett förnyat berättande om nyttjandet av skog genom tiderna. Förstudien ser på sambandet mellan Värmland och norska Hedmark, bedrivs tillsammans med norska Anno museum och berör också i hög grad flottningens historia. En av projektets målsättningar är att kunna utveckla berättandet vid Värmlands Museums filial Dyvelstens flottningsmuseum. Ett flottningsmuseum som alltså inte är nedlagt utan temporärt lagt i malpåse, bland annat för att få möjlighet just till utveckling av anläggningen.

När tillbyggnaden av museet invigdes 1998 var planen att alla de utställningar som fanns då skulle vara utbytta inom tio år, det vill säga 2008. Man visste redan då att utställningarna skulle åldras och bli slitna ganska snabbt. I backspegeln ser vi att det inte var ekonomiskt genomförbart att bygga nya utställningar så snart. Utslitna utställningar är inget att vara stolt över och därför har vi successivt tagit bort dem. Efter snart den dubbla tiden har vi fått pengar från både Region Värmland och Karlstads kommun för att börja bygga nya basutställningar. Det blir utställningar om Värmland, om Karlstad och om annat, utställningar för barn, ungdomar och vuxna, utställningar med konst, arkeologi, etnologi, kulturmiljö och Lustenbåt, utställningar som sätter in både dem som levt här och oss som lever här idag, i det större sammanhang vi alltid har levt i och kommer att leva i. Genom att förstå att vi själva är delar av något större kan vi förstå att andra också är det, bara på ett annat sätt. En av vår tids viktigaste lärdomar!

Susanne Olsson, Verksamhetschef Kulturarv

Andreas Hansen, Byggnadsantikvarie

Värmlands Museum är ett av Sveriges mest välbesökta länsmuseer med ca en kvarts miljon besökare per år. Vi vill visa och förmedla kulturhistoria och konst som ger nya upplevelser och insikter om vad det är att vara människa – belysa samtidsfrågor, väcka nyfikenhet och ge ett vidgat perspektiv på samhällsutvecklingen. Värmlands Museum är en öppen arena för reflektion, kunskap, möten och samtal, dit alla kan komma för att bli inspirerade. Vi strävar efter delaktighet och vill beröra alla länsinvånare genom en bred verksamhet i hela länet, bl a genom våra fyra filialer.