Skip to main content

En sagolik skola - Folkskolan 175 år

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2018 13:35 CET

Värmlands Museum i Karlstad visar utställningen En sagolik skola - Folkskolan 175 år, 15 dec - 24 mar 2019. BILD: Nils Kreuger. Foto: Robert Blombäck

Värmlands Museum visar unik utställning om skolans demokratiska roll och gömda konstskatt 

Lärarstiftelsen firar folkskolans 175-årsjubileum med den turnerande utställningen En sagolik skola – Folkskolan 175 år. Utställningen är en exposé över skolans och läraryrkets utveckling, dess demokratiska roll i det svenska samhället och kampen för alla barns rätt till skola. Värmlands Museum i Karlstad visar utställningen från den 15 december i år till den 24 mars 2019.

Med siktet inställt mot framtiden och skolans utmaningar idag, firar utställningen folkskolan som ett av Sveriges viktigaste demokratiprojekt genom tiderna. Utställningen gör nedslag i skolans, lärarnas och skolbarnens vardag och visar Barnbiblioteket Saga - en av Sveriges största lässatsningar. Framstående författare och konstnärer fick lärarnas uppdrag att bidra med litteratur och bilder för att förbättra pedagogiken och öka kvaliteten i den svenska skolan.

- Folkskollärarna gav svenska skolbarn en konst- och berättarskatt. Vi vill med utställningen också visa den demokratiska resa som den svenska folkskolan bidragit till. Alla barns rätt till gratis skola har blivit verklighet, något som långt ifrån varit en självklarhet tidigare, säger Eva-Lis Sirén ordförande Lärarstiftelsen.

Värmlands Museum kompletterar med utställning om romers kamp för utbildning
På Värmlands Museum i Karlstad visas, tillsammans med En sagolik skola - Folkskolan 175 år, utställningen Drömmen om skolan - Om romers kamp för utbildning. Den här utställningen tar avstamp i mitten av 1940-talet och den första organiserade undervisningsformen för icke bofasta romer. Sommarlediga folkskollärare reste ut till de tillfälliga lägren och så gott det gick bedrevs undervisning men regnade det en dag så ställdes skolan in. För den svenska staten var undervisningen också ett sätt att få kontroll på hur romer levde.

- Folkskolans ambition var att alla barn skulle få möjlighet att gå i skolan, men ambitionen omfattade i praktiken inte riktigt alla barn. Utställningen Drömmen om skolan handlar om så mycket mer än romernas utbildningssituation. Vi vill lyfta frågan om vad som händer med ett samhälle när vi utestänger människor, när inte alla har samma chans, säger Susanne Wilhelmsson, utställningsproducent på Värmlands Museum.

För att göra utställningen tillgänglig för alla finns den även att se på webbsidan www.ensagolikskola.se. I samband med den turnerande utställningen En sagolik skola – Folkskolan 175 år arrangeras också föreläsningar, medlemskvällar och andra kringarrangemang. I Karlstad visas även konst från Lärarstiftelsens egna konstsamling.

För mer information
www.ensagolikskola.se
www.varmlandsmuseum.se

Mira Lindahl, pressansvarig En sagolik skola – Folkskolan 175 år:
070 848 90 84, mira.lindahl@reformklubben.com

Susanne Wilhelmsson, utställningsproducent, Värmlands Museum
054 701 19 14, susanne.wilhelmsson@varmlandsmuseum.se

För pressbilder
www.mynewsdesk.com/se/lararstiftelsen

Om En sagolik skola – Folkskolan 175 år
En sagolik skola – Folkskolan 175 år arrangeras av Lärarstiftelsen i samarbete med Sveriges Museer, Lärarförbundet, Svenska Barnboksinstitutet och Sveriges Hembygdsförbund. Utställningen invigdes på Prins Eugen Waldemarsudde i Stockholm den 11 mars 2017 och kommer att ställas ut på ytterligare sju regionala museer runt om i landet innan turnén avslutas. Den 15 december-24 mars 2019 visas En sagolik skola – Folkskolan 175 år på Värmlands Museum. För att göra utställningen tillgänglig för alla finns den även att se på webbsidan www.ensagolikskola.se

Om Lärarstiftelsen
Lärarstiftelsen förvaltar Sveriges Allmänna Folkskollärarförenings tillgångar. Lärarstiftelsens uppgift är att förvalta tillgångarna, vårda konst, inventarier, arkiv och bibliotek och genom stipendier, bokprojekt, utställningar m.m. stödja aktiviteter som främjar läraryrkets utveckling och lärarnas deltagande i det offentliga samtalet om skolan. Ledstjärnan är att främja lärares deltagande i sin egen yrkesutveckling, vilket är en viktig del i yrkets professionalisering och för makten över yrket. Dessutom ska stiftelsen öka kunskapen om läraryrkets historiska utveckling samt om skolans historia.

Värmlands Museum är ett av Sveriges mest välbesökta länsmuseer med mer än 200 000 besökare per år. Vi vill visa och förmedla kulturhistoria och konst som ger nya upplevelser och insikter om vad det är att vara människa – belysa samtidsfrågor, väcka nyfikenhet och ge ett vidgat perspektiv på samhällsutvecklingen. Värmlands Museum är en öppen arena för reflektion, kunskap, möten och samtal, dit alla kan komma för att bli inspirerade. Vi strävar efter delaktighet och vill beröra alla länsinvånare genom en bred verksamhet i hela länet, bl a genom våra tre filialer. Värmlands Museum är ett av 24 länsmuseer i Sverige. Tillsammans är vi Sveriges största museum.