Skip to main content

Fortsatta arkeologiska undersökningar på Lurö

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2018 11:56 CEST

Medeltida kyrkoruinen på Lurö i Vänern.

I augusti fortsätter Värmlands Museum med arkeologiska undersökningar på Lurö i Vänern. Här har arkeologiska undersökningar skett i flera omgångar sedan 1989. Senast 2016. Undersökningarna har kommit att beröra ett stort antal olika lämningar, däribland en medeltida kyrkoruin och boplatslämningar från förhistorisk tid och tidig medeltid.

En starkt bidragande orsak till att undersökningarna genomförts är förekomsten av den stora kyrkoruinen och traditionerna kring ett kloster. Undersökningarna har varit mycket givande, men samtidigt kvarstår frågor, bland annat kring kyrkan och varför den byggdes på Lurö. Genom de genomförda undersökningarna vet vi att kyrkan är medeltida och mycket talar för att den övergavs redan på 1300-talet.

De arkeologiska undersökningarna har också frambringat en rad lämningar av boplatskaraktär. 2010 framkom exempelvis delar av ett större långhus från 1000-1200-talen. Samtidigt visar andra dateringar på spridda lämningar från andra tidsepoker, de äldsta drygt 2000 år gamla och de yngsta 400–500 år gamla. I dag kan vi belägga en fast gårdsbebyggelse på ön från omkring vår tidräknings början, men spridda fynd visar att man bott på Lurö redan under stenåldern.

Årets undersökningar har tre frågeställningar: Har kyrkan anlagts på en boplats från järnåldern? Finns fler kristna begravningar intill kyrkoruinen? Vilka dimensioner har det tidigare delundersökta långhuset och vilken funktion har byggnadslämningarna som ligger intill och väster om långhuset? Läs vidare i bifogad pdf.

Undersökningarna påbörjas den 20 augusti och förväntas pågå en dryg vecka. De har finansierats med medel från Lennart J Hägglunds stiftelse för arkeologisk forskning och utbildning, Aagot och Storjohanns minnesfond för värmländsk kultur,samt från Berit och Carl Johan Wettergrens stiftelse.

______

PRESSINBJUDAN

Följ med oss till Lurö!

NÄR: torsdag 23 augusti
AVRESA: Båt avgår kl 10.00 från Ekenäs. (Restid ca 1 timme)

Visning av utgrävningarna med arkeolog Hans Olsson från Värmlands Museum.
Lunch finns att köpa i restaurangen på Lurö.

Avresa från Lurö kl 14.00. Åter i Ekenäs ca kl 15.

Värmlands Museum står för båtresan till och från Lurö. Begränsat antal platser!

Obs, anmäl deltagande senast 21 augusti till johanna.henriksen@varmlandsmuseum.se.

______

Arkeologidagen med visningar för allmänheten

Arkeologidagen är en nationell temadag för arkeologi och förhistoria som samordnas av Riksantikvarieämbetet och har arrangerats i trettio år. Syftet är att på ett begripligt sätt visa på arkeologins möjligheter för människor att förstå och tolka historien. Den första Arkeologidagen 1988 lockade redan då ett fyrtiotal arrangemang. Genom att bjuda in allmänheten till öppna utgrävningar, föreläsningar eller vandringar genom fornlämningsområden bidrar evenemanget till att sprida mer kunskap om fornlämningar och forntidsmiljöer. www.raa.se

Söndag 26 augusti 2018 arrangerar Värmlands Museum allmänna visningar av pågående arkeologiska undersökningar på Lurö

Båt till Lurö
Avgår från Ekenäs kl 10 (Restid ca 1 h)
Obs, måste förbokas via Luröbåten.se. Det går även att ta egen båt.

Allmän visning kl 12 och kl 13.30 | Pris: 40 kr för vuxna, betalas på plats.

Båt åter till Ekenäs
Avgår från Lurö kl 15 (Restid ca 1 h)
Obs, måste förbokas via Luröbåten.se

______

Vid frågor kontakta,
Hans Olsson, arkeolog 054-701 19 17 - Efter den 6 augusti!
Johanna Henriksen, redaktionschef 054-701 19 21 - Efter den 13 augusti!

Värmlands Museum är ett av Sveriges mest välbesökta länsmuseer med mer än 200 000 besökare per år. Vi vill visa och förmedla kulturhistoria och konst som ger nya upplevelser och insikter om vad det är att vara människa – belysa samtidsfrågor, väcka nyfikenhet och ge ett vidgat perspektiv på samhällsutvecklingen. Värmlands Museum är en öppen arena för reflektion, kunskap, möten och samtal, dit alla kan komma för att bli inspirerade. Vi strävar efter delaktighet och vill beröra alla länsinvånare genom en bred verksamhet i hela länet, bl a genom våra tre filialer. Värmlands Museum är ett av 24 länsmuseer i Sverige. Tillsammans är vi Sveriges största museum.