Skip to main content

Helge Kjellin-stipendiet 2019 tilldelas Larseric Vänerlöf

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2019 09:03 CEST

Larseric Vänerlöf är 2019 års Helge Kjellin-stipendiat. Foto: Lars Sjöqvist/Värmlands Museum

Värmlands Museiförening har den stora glädjen att tilldela Larseric Vänerlöf Helge Kjellin-stipendiet för 2019.

Larseric Vänerlöf är en eldsjäl och visionär som starkt bidragit till tillkomsten och driften av Lesjöfors museum och därigenom verkat i Helge Kjellins anda – d.v.s. främjat kulturella/humanistiska insatser för Värmland.

Ceremonin äger rum onsdag den 9 oktober kl 18 på Värmlands Museum i Karlstad.

Programmet innehåller ett samtal med stipendiaten, bildvisning och musik.

Stiftelsen Helge Kjellins Minne
Till minne av Värmlands förste landsantikvarie, konsthistorikern, professor Helge Kjellin inrättades Stiftelsen Helge Kjellins Minne. Stiftelsen förvaltas idag av Värmlands
Museiförening.

Helge Kjellin-dagen anordnas vartannat år och ett stipendium utdelas för att främja kulturella/humanistiska insatser i Helge Kjellins anda. En stipendiekommitté bestående av representanter från Karlstads universitet, Värmlands Museum och Värmlands Museiförening utser stipendiat. Utdelningen av stipendiet sker utan föregående ansökan.

Vid frågor kontakta,
Inga-Lill Fjällsby, vice ordförande i Värmlands Museiförening 070-313 44 37

Värmlands Museum är ett av Sveriges mest välbesökta länsmuseer med mer än 200 000 besökare per år. Vi vill visa och förmedla kulturhistoria och konst som ger nya upplevelser och insikter om vad det är att vara människa – belysa samtidsfrågor, väcka nyfikenhet och ge ett vidgat perspektiv på samhällsutvecklingen. Värmlands Museum är en öppen arena för reflektion, kunskap, möten och samtal, dit alla kan komma för att bli inspirerade. Vi strävar efter delaktighet och vill beröra alla länsinvånare genom en bred verksamhet i hela länet, bl a genom våra tre filialer. Värmlands Museum är ett av 24 länsmuseer i Sverige. Tillsammans är vi Sveriges största museum.